Įdarbinamas užsienietis. Kada reikia teikti LDU pranešimą?

LDU pranešimą darbdavys turi pateikti, kai:pagal darbo sutartį įdarbina užsienietį, kuris nėra Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės, Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos pilietis (trečiųjų šalių pilietį);užsienietis komandiruojamas (iš užsienio valstybės darbdavio) laikinai dirbti Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kokios valstybės pilietis yra …

Jeigu norite gauti vaiko išlaikymo išmoką

Kas tai yra ir kas ją administruoja?Vaiko išlaikymo išmoka – išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto vienam iš tėvų arba abiem tėvams.Teisę gauti išmoką turi vaikas, kuris:ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu …

Dalinio darbo įforminimo ypatumai

Kas yra dalinis darbas?Dalinis darbas yra iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kurį, esant tam tikroms Vyriausybės nustatytoms ekonominėms sąlygoms, nustato darbdavys ir dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką (toliau …

Susižalojote darbe…

Ką daryti?Jei patyrėte traumą darbe arba pakeliui į (iš) darbą (-o), atvykę į gydymo įstaigą informuokite gydytoją, kad traumą patyrėte darbe ar pakeliui į (iš) darbą (-o).Gydytojas, išduodamas elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, nurodys, kad esate nedarbingas dėl traumos, patirtos darbe ar …

Jaunimui apie sveikatos draudimą

Rugsėjis daugeliui mokyklą ar studijas baigusių jaunuolių reiškia ne tik naujo gyvenimo pradžią, bet ir naujus įsipareigojimus. „Sodra“ ir Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad nuo rugsėjo nebestudijuojantiems ir dirbti nepradėjusiems jaunuoliams gali tekti savarankiškai pradėti …

Šeimynos dalyvio socialinis draudimas

Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme, yra laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis ir privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Taip pat šeimynos dalyviai privalomai draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), šių įmokų mokėjimą reglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas.PSD įmokos „Sodrai“ …

Ką daryti, norint gauti vaiko priežiūros išmoką?

Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Todėl dar iki vaiko gimimo reikėtų apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidaus gauti išmoką. Apie savo sprendimą taip …

Jei norite gauti vaiko išlaikymo išmoką

Kas tai yra ir kas administruoja išmokas?Vaiko išlaikymo išmoka – išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto vienam iš tėvų arba abiems tėvams.Teisę gauti išmoką turi vaikas, kuris:• ilgiau kaip mėnesį negauna teismo …

Jei slaugote šeimos narį

Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą jūsų vaikui ar kitam šeimos nariui, jums pageidaujant, gydytojas išduos elektroninį laikino nedarbingumo pažymėjimą (biuletenį). Jame bus nurodytas slaugos laikotarpis, t. y. periodas, kiek Jūs galėsite slaugyti savo artimąjį ir galėsite neiti į darbą.Informuokite darbdavį …

Socialinio draudimo įmokų „grindų“ taikymo ypatumai

Kada darbdaviai neturi taikyti „grindų“ už samdomus darbuotojus? Grindys netaikomos šiais atvejais:1. kai darbuotojas dirba daugiau nei vienoje darbovietėje (pagal darbo sutartį ar tarnybos pagrindu);2. darbuotojas gauna senatvės ar netekto darbingumo pensiją;3. darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metai;4. darbuotojas yra …

Ilgai dirbote ir Jus atleido? „Sodra“ turi gerą žinią

Nuo liepos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK) lojaliems darbuotojams, toje pačioje darbovietėje nepertraukiamai dirbusiems daugiau kaip 5 metus ir darbdavio iniciatyva, ne dėl jų kaltės, iš jos atleistiems, numatyta papildoma apsauga – jie gali kreiptis į „Sodrą“ dėl ilgalaikio darbo …

Ką apie ligos išmoką turi žinoti individualios veiklos vykdytojai?

Savarankiškai dirbantiems žmonėms neretai kyla įvairių klausimų dėl reikalingų sumokėti mokesčių ir socialinio draudimo įmokų, užtikrinamų socialinių garantijų, mat įmokas ir mokesčius šie žmonės turi apskaičiuoti savarankiškai. Siekdami, kad susirgimai neužkluptų netikėtai, o reikalingos informacijos nereikėtų ieškoti papildomai, artėjant peršalimo …

Norintiems gauti dalinio darbo išmoką

Kas yra dalinis darbas?Dalinis darbas, kaip numatyta nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Darbo kodekso 48 straipsnyje, gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir pripažintų tokiomis Vyriausybės, darbdavys negali …

Individualios įmonės savininko socialinio draudimo prievolės

Kodėl turi mokėti „Sodrai“?Jei asmuo Juridinių asmenų registre įregistravo individualią įmonę, jis kaip draudėjas įregistruojamas mokesčių mokėtojų registre. Valstybinė mokesčių inspekcija duomenis perduoda „Sodrai“.Kaip individualios įmonės savininkas, jis įstatymų nustatyta tvarka nuo 2017 m. privalomai draudžiamas:pensijų,ligos,motinystės,nedarbo socialiniu draudimu,privalomuoju sveikatos draudimu.Iki …

Profesinės reabilitacijos išmoka

Jei dėl ligos ar traumos netekote darbingumo, Jums gali būti skirta profesinė reabilitacija. Sprendimą dėl jos skyrimo priima Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau – NDNT).Jei pirmą kartą kreipėtės į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, kartu Jums gali būti nustatytas ir …

Pajamų deklaravimas savarankiškai dirbantiems

Visiems savarankiškai dirbantiems asmenimsIki kada, deklaravus pajamas, reikia sumokėti įmokas?Įmokos už praėjusius metus turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos, t. y. iki šių metų gegužės 2 d. Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti pajamas …

Ką apie ligos išmoką turi žinoti vykdantys individualią veiklą?

Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?Teisę gauti ligos išmoką turi žmonės, apdrausti ligos socialiniu draudimu ir iki susirgimo turintys ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius …

Jei dirbate individualiai

Kada savarankiškai dirbantys asmenys laikomi apdraustaisiais?Gaunantieji pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos.Pavyzdžiui, 2015 m. vasario 3 d. už autorių buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos …