Kaip tvarkyti apskaitą garažų savininkų bendrijose?

 Daugelis garažų savininkų bendrijų (GSB) narių aktyviai siekia gauti informaciją apie jų įmokų ir bendrųjų lėšų panaudojimo teisingumą ir tikslingumą. Tokią informaciją turi pateikti tinkamai tvarkoma apskaita. Apie jos ypatumus teiraujasi ir kai kurie buhalteriai, pakviesti tvarkyti GSB apskaitą.GSB veiklą …

Parašų po finansinėmis ataskaitomis nebuvimas – kokios pasekmės?

 Kas gresia, jei finansinėse ataskaitose trūksta vadovo ir (ar) už apskaitos tvarkymą atsakingo asmens parašo? Jei kurio nors iš minėtų parašų nėra, ar finansinės ataskaitos gali būti laikomos parengtos ir galioja, ar parodo tikrą įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus? …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (10)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (991) Projekto užbaigimasKadangi perdavimo ir priėmimo procedūrų gali būti įvairiuose etapuose, o ne tik baigiamojoje projekto stadijoje, pačios savaime jos nėra projekto užbaigimas. Jeigu buvo iškelti aiškūs projekto tikslai, užbaigimo arba priėmimo kriterijai turi logiškai išplaukti iš …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (9)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Projekto būklės ataskaitos ir balanso palaikymasAtaskaitos dėl projekto būklės turi būti reguliarios ir formalios. Jums reikia nuspręsti, kaip dažnai jos turi būti rengiamos. Priklausomai nuo projekto pobūdžio ir masto, jos gali būti kassavaitinės, kasmėnesinės arba rengiamos …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (8)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Kai kuriuos svarbius komandos valdymo uždavinius reikia atlikti nuolat per visą projekto trukmę. Konkrečiai būtina nuolat siekti, kad komanda įgytų vienodą projekto tikslų suvokimą, efektyviai valdyti iškylančius konfliktus ir nesutarimus, skatinti ir palaikyti susidomėjimą projektu, kelti …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Personalo valdymas, vykdant projektusProjektų vadybos modelyje pagrindinis dėmesys skiriamas racionaliam, techniniam metodui, o pokyčių valdymo modelis labiau akcentuoja personalo klausimus. Tačiau tai nereiškia, kad personalo klausimai nėra itin svarbūs. Priešingai, nepakankamas dėmesys šiems klausimams yra dažna …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (6)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Pinigų srautų diskontavimas (DCF)Kad ir kokį pasirinktume pinigų srautų diskontavimo (DCF) būdą, pati diskontavimo procedūra nuo pradinio iki galutinio žingsnio yra vienoda:nustatyti įvertinimo ribą. Kaip vėliau įsitikinsite, ji gali būti lygi arba ilgesnė negu tikėtinas projekto …

Dėl vadovo darbo santykių nutraukimo ypatumų

 Praktikoje pasitaiko atvejų, kai reikia spręsti klausimus dėl įmonės vadovo atleidimo iš darbo įforminimo ir tvarkos. Nors įmonės vadovas atstovauja darbdaviui, vis tiek su juo turi būti sudaroma darbo sutartis ir taikomos Darbo kodekso (DK) normos bei tam tikros garantijos. …

Dėl diskriminacijos darbo teisiniuose santykiuose

 Pastaruoju metu vis dažniau keliami klausimai dėl galimos nelygybės, netgi diskriminacijos darbo santykiuose. Problemos pasireiškia įvairiais aspektais – tai gali būti ir priekaištai dėl amžiaus, nenoras priimti į darbą neįgalų asmenį arba nėščią moterį, skirtingo dydžio darbo užmokesčio nustatymas vyrams …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Nediskontiniai investicijų įvertinimo metodaiNPV metodas yra vienas iš teoriškai optimalių investicinių projektų įvertinimo metodų. Tačiau, vertinant populiarumo atžvilgiu, praktikoje dažniausiai taikomi kiti metodai, tokie kaip atsipirkimo laikotarpio ar apskaitinės pelno normos. Apskaitinė pelno norma (ARR). Yra galimi …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) PajamosProjektai skiriasi finansavimo būdais. Viename spektro gale yra grynai komerciniai projektai, kurių produktai parduodami rinkos kainomis, todėl pardavimo pajamos galiausiai padengia sąnaudas ir atneša operacinį pelną. Projekto rengimo išlaidos ir apyvartinis kapitalas finansuojami iš akcinio ar …

Dėl darbo tarybos veiklos

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba daugiau nei 20 darbuotojų ir kur darbuotojams neatstovauja profesinė sąjunga, turi būti išrinkta darbo taryba. Kadangi tai yra naujas dalykas (būtent privalomas darbo tarybos steigimas, inicijuojant rinkimų procedūras darbdaviui), …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Projektų planavimasKai projekto paraiška bus suderinta su rėmėjais ir jai pritars pagrindinės suinteresuotos šalys, galėsite imtis detalaus planavimo. Nuodugnus ir sistemingas planavimas turi akivaizdžių privalumų. Projekto planas gali būti veiksminga priemonė, nukreipianti komandos pastangas į projekto …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) Ar projektas bus rezultatyvus?Projektas, tenkinantis svarbų įmonės poreikį, veikiausiai paskatins įgyvendinti tikslus. Atsižvelkite į perspektyvą: kaip projekto tikslų įgyvendinimas gali išplėsti įmonės galimybes? Dažnai būna naudinga aptarti tai su projekto rėmėju ir palyginti projekto tikslus su …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (1)

 Projektų valdymas ir pokyčių valdymas tampa vis svarbesni. Išorinės aplinkos, kurioje dirba dauguma šiuolaikinių įmonių, pokyčių spartėjimas tapo įprastas dalykas. Laikraščiuose ir žurnaluose spausdinamose apžvalgose dažnai kalbama apie nuovargį ir stresą, susijusius su pokyčiais įmonėje.Galimai ir Jums pastaraisiais metais teko …

Nustatome ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką pagal VSAFAS

 Nustatyti naudingo tarnavimo laiką gali būti gana sudėtinga, nes dėl daugelio priežasčių sunku numatyti, kiek laiko ilgalaikio materialiojo turto objektas bus naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Vienos rūšies turtas gali būti naudojamas ilgai, kitos – trumpai, pavyzdžiui, dėl fizinio nusidėvėjimo, …

Dėl komandiruočių

 Dažnai darbą įmonėje neįmanoma organizuoti be trumpalaikių arba ilgalaikių išvykimų į kitus miestus, netgi į kitas šalis. Tokiu atveju darbdavys paprastai organizuoja ir formina darbuotojų komandiruotes.Darbo kodekso 107 str. „Darbuotojo komandiruotės sąvoka“ 1 dalyje numatyta, kad darbuotojo komandiruotė apibrėžiama kaip jo darbo …

Klausimai dėl VSAFAS – ilgalaikio turto rekonstravimo apskaita

 Atlikus ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto darbus, būtina įvertinti atliktų darbų teikiamą rezultatą. Kodėl? Pagal 12-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (toliau – 12-asis VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo, remonto ir panašių atliktų darbų išlaidų registravimas …

Kaip apskaičiuoti vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių?

 Rengiant veiklos tęstinumo principą taikančių įmonių arba likviduojamų įmonių finansines ataskaitas, aiškinamajame rašte būtina atskleisti bendruosius duomenis apie įmonę, tarp jų ir ataskaitinių bei praėjusių finansinių metų vidutinį darbuotojų skaičių pagal sąrašą.  Tokį informacijos atskleidimo reikalavimą nustato 6-asis verslo apskaitos …

Individualios įmonės pertvarkymas

 1. Kokia tvarka individuali įmonė pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – ­uždarąją akcinę bendrovę?LR individualių įmonių įstatymas numato, kad individuali įmonė (toliau – IĮ) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją ir viešąją įstaigą.Kai IĮ …