Iš akcininkų gautų paskolų mokestiniai aspektai (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (1090) Ar įmonė, už suteiktą paskolą išmokėdama palūkanas gyventojui (akcininkui), turi prievolę išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį?Įmonės išmokamos palūkanos už akcininko jai suteiktą paskolą laikomos akcininko pajamomis, kurios apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų …

Iš akcininkų gautų paskolų mokestiniai aspektai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 34 (1090) Įmonė sudarė paskolos sutartį su akcininku (fiziniu ir (ar) juridiniu asmeniu), kurioje numatytos palūkanos, atitinkančios tikrąją rinkos kainą. Ar, apskaičiuojant pelno mokestį, mokėtinos palūkanos leidžiamaisiais atskaitymais tampa, kai jos apskaičiuojamos, ar jų išmokėjimo momentu?Pagal PMĮ 7 …

Iš akcininkų gautų paskolų mokestiniai aspektai (1)

 Vis daugiau įmonių, Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos laikotarpiu ieškodamos veiklos finansavimo šaltinių, nusprendžia skolintis iš akcininkų. Straipsnyje klausimų ir atsakymų forma nagrinėsime akcininkų suteiktų paskolų mokestinius ypatumus, aptarsime, kokios galimos mokestinės rizikos.  Ar akcininkai gali skolinti bendrovei piniginių lėšų?Pagrindines bendrovės akcininkų …

Sugadintų prekių apskaita

 Vykdant verslą sunku išvengti situacijų, kai sugadinamos įmonės prekės. Kaip turėtų būti apskaitomas sugadintų prekių likvidavimas (sunaikinimas)?Prekės gali būti sugadintos įvairiais būdais. Tai gali būti jų galiojimo laiko pabaiga, mechaniniai pažeidimai vežant, žala, atsirandanti dėl atsitiktinių įvykių, tokių kaip gaisras …

Sezoniniai išpardavimai buhalterinėje apskaitoje

 Birželio ir liepos mėnesiais daugelis įmonių vykdo vasaros išpardavimus. Kaip sezoniniai išpardavimai turi būti parodyti ūkio subjekto apskaitoje? Ar turėtų būti taikomos bendrosios taisyklės, kaupimo ir palyginimo principai? Prekybos nuolaidos, kainų sumažinimas, taip pat papildomos išlaidos, susijusios su pardavimo organizavimu, …

Ar pagal TFAS būtina iš naujo įvertinti nuomos terminą?

 Atsakydamos į dėl koronaviruso susidariusį netikrumą, įmonės priima verslo sprendimus, turinčius įtakos ir jų nuomos sutartims. Todėl gali tekti iš naujo įvertinti nuomos sutartis, kuriose yra jų pratęsimo ir nutraukimo sąlygų, kad būtų galima nustatyti, ar pasikeitė nuomos terminas. Bet …

Valstybės parama įmonei: kaip pripažinti apskaitoje?

 Lietuva, kaip ir kitos šalys, reaguodama į koronaviruso protrūkį, įgyvendina įvairias priemones, palaikančias įmonių veiklą ir skatinančias ekonomiką. Įmonės turi įvertinti visą valstybės teikiamą pagalbą, kurią jos gali gauti, ir atitinkamai apskaityti. Todėl svarbu atsakyti į šiuos klausimus:– Ar įmonės …

Atidėjinių sudarymas

 Visais atvejais, įskaitant ir susijusius su koronavirusu, atidėjiniai gali būti pripažįstami, jei yra tenkinami šie atidėjinių pripažinimo bendrieji požymiai, t. y.:1) įmonė turi teisinį įpareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities įvykiai ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną jie egzistuoja,2) tikėtina, …

Dėl koronaviruso kylantys finansinės atskaitomybės klausimai

 Koronavirusas paveiks daugelio įmonių veiklos rezultatus. Poveikis gali būti tiek tiesioginis, tiek netiesioginis ir gali skirtis atsižvelgiant į įvairius faktus bei aplinkybes, įskaitant įmonės veiklos sritį, vietą, klientų ir tiekėjų įvairovę bei koronaviruso protrūkio trukmę.Atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas ir …

Galimybė pasinaudoti investicijų lengvata

 Artėjant Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U) pateikimo terminui, svarbu atkreipti dėmesį, kad investicinius projektus vykdantys pelno mokesčio mokėtojai, kurių pajamos apmokestinamos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nustatyta tvarka, pateikdami metinės pelno mokesčio deklaracijos formą už 2019 metų …

Prekių (paslaugų), kurias sunaudoja darbuotojai asmeniniais tikslais, PVM atskaita (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (1070) Keli pavyzdžiai dėl transporto priemonių naudojimo darbuotojų asmeniniais tikslais ir taksi paslaugų įsigijimo Įmonė, PVM mokėtoja, išsinuomojo lengvąjį automobilį (skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones). Išsinuomotu lengvuoju automobiliu gali naudotis visi darbuotojai darbo reikalais (pvz., vykti …

Netikrumas dėl koronaviruso: į ką atkreipti dėmesį?

 Dėl koronaviruso susidariusi padėtis ir poveikis įmonių veiklai sparčiai kinta, taip pat kai kurios įmonės nėra tikros ir dėl ateities. Paskelbus karantiną, uždarius sienas, kyla didelė rizika verslui, įmonių finansinei būklei ir veiklos rezultatams. O ir įmonės šiuo neapibrėžtu laiku …

Apsidraudimo priemonių vertinimas pandemijos metu

 Apsidraudimo priemone laikoma išvestinė finansinė priemonė, naudojama apsidrausti nuo rizikos, kylančios finansiniam turtui ar finansiniam įsipareigojimui, ar jų grupei. Ūkio subjekto vadovybė turėtų įvertinti dėl koronaviruso susidariusios padėties poveikį ir apsidraudimo sandorių apskaitai, taip pat ar ūkio subjekto turimos apsidraudimo …

Pelno mokesčio lengvatos įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

 Artėjant Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo už 2019 m. mokestinį laikotarpį terminui, atkreiptinas dėmesys, kad vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), turi galimybę pasinaudoti net keliomis MTEP pelno mokesčio lengvatomis.Įmonėms, vykdančioms MTEP …

Prekių (paslaugų), kurias sunaudoja darbuotojai asmeniniais tikslais, PVM atskaita (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (1070) Įmonė siunčia darbuotoją į 5 dienų komandiruotę po Lietuvą. Ar galima už darbuotojo gyvenimą viešbučiuose, komandiruotės metu, apskaičiuotą pirkimo PVM traukti į PVM atskaitą?Įmonė turi teisę įmonės darbuotojo komandiruotės metu įsigytų apgyvendinimo paslaugų pirkimo PVM traukti …

Prekių (paslaugų), kurias sunaudoja darbuotojai asmeniniais tikslais, PVM atskaita (1)

 PVM atskaitos sąvoka yra pateikta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau − PVM įstatymas) 2 str. 28 dalyje, t. y. PVM atskaita – tai pirkimo PVM dalies atskaitymas, kai apskaičiuota atskaitoma pirkimo PVM dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina …

Koronaviruso protrūkio poveikis finansinei atskaitomybei

 Koronavirusas – pasaulinė problema, paveikianti įmonių veiklą, jų finansinę atskaitomybę, auditą. Jei įmonei yra privalomas finansinių ataskaitų auditas arba įmonė buvo pati nusprendusi atlikti auditą, kyla klausimų, kaip užtikrinti audito atlikimą, esant korovaviruso protrūkiui šalyje.Pirmiausia įmonei reikėtų susisiekti su auditoriumi …

Klausimai, kylantys taikant 16-ąjį TFAS „Nuoma“

 Įmonėms, taikančioms tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kyla klausimų dėl 16-ojo TFAS „Nuoma“ taikymo: kaip vertinti naudojimosi turtu teisę, ką daryti, jei turto nuomos sutartyje nenurodytos vertės arba nuomos sutartis sudaroma trumpam laikotarpiui. Straipsnyje pateikiami atsakymai į šiuos ir daugelį …

Kaip į apskaitą įtraukti pastatą, įsigytą nuomai?

 Įmonė įsigijo pastatą su tikslu jį nuomoti. Pagrindinė įmonės veikla – prekyba statybine technika. Ar įsigytas pastatas laikytinas ilgalaikiu materialiuoju turtu, ar investiciniu turtu? Kaip jį įtraukti į apskaitą? Turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui ar investiciniam turtui lemia turto paskirtis. Verslo apskaitos …

Kada nebegalime tikslinti finansinių ataskaitų?

 Pasibaigus metiniam ataskaitiniam laikotarpiui, sudaromos finansinės ataskaitos, kurios teikiamos įmonės vadovui pasirašyti, o tada – savininkams tvirtinti. Pasitaiko atvejų, kai vadovui pasirašyti pateiktose finansinėse ataskaitose randama neatitikimų ar klaidų. Taigi kyla klausimų, ar galima taisyti finansines ataskaitas, jei jos jau …