Kaip apskaičiuoti vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių?

 Rengiant veiklos tęstinumo principą taikančių įmonių arba likviduojamų įmonių finansines ataskaitas, aiškinamajame rašte būtina atskleisti bendruosius duomenis apie įmonę, tarp jų ir ataskaitinių bei praėjusių finansinių metų vidutinį darbuotojų skaičių pagal sąrašą.  Tokį informacijos atskleidimo reikalavimą nustato 6-asis verslo apskaitos …

Individualios įmonės pertvarkymas

 1. Kokia tvarka individuali įmonė pertvarkoma į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – ­uždarąją akcinę bendrovę?LR individualių įmonių įstatymas numato, kad individuali įmonė (toliau – IĮ) gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją ir viešąją įstaigą.Kai IĮ …

Nuostolinga įmonių veikla – pretekstas VMI patikrinimui

 Nagrinėdami mokestinius ginčus, susijusius su pelno mokesčio apskaičiavimu, matome, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) pasirenka tikrinti įmones, kurios kelerius metus iš eilės deklaruoja nuostolingą veiklą.Tokiu atveju siekiama nustatyti nuostolingos veiklos priežastis. Tai gali būti neapskaityti pinigai, nepagrįstai leidžiamiems …

Atleidimas iš darbo darbdavio iniciatyva

 Atleisti darbuotoją iš darbo darbdavys gali tik esant pagrindui ir tik pagal atitinkamą Darbo kodekso (DK) straipsnį. Darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva reglamentuoja DK 57 straipsnis (darbdavio iniciatyva, be darbuotojo kaltės), DK 58 straipsnis (darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės), taip pat DK …

Privalomas galimai agresyvios mokesčių planavimo schemos atskleidimas – ar tai gali būti buhalterio prievolė?

 2018 m. gegužės 25 d. Europos Taryba priėmė taisykles ir Direktyvos 2011/16/ES „Dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje“ pakeitimus, kurie nukreipti prieš galimai agresyvias mokesčių planavimo schemas.Šiame straipsnyje trumpai ir paprastai atskleisime, kokia šių naujų pakeitimų esmė ir kokios naujos deklaravimo pareigos …

Prekių pardavimas pagal konsignacijos sutartį

 Dažna įmonė, norėdama realizuoti prekes, sudaro konsignacijos sutartis. Konsignacijos sutartimi pardavėjas (konsignantas) tiekia prekes tarpininkui (konsignatoriui), kuris įsipareigoja jas parduoti.Nors prekės yra perduotos tarpininkui, svarbu pabrėžti, kad šių prekių nuosavybės teisė išlieka pardavėjui iki jų pardavimo pirkėjui momento, o prekių …

Suremontuoto seno nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 21 (981) PVMĮ atitiktis PVM direktyvaiETT pažymėjo, kad statybos darbų vertė ir jos procentinė išraiška (nagrinėjamoje byloje pastato pagerinimo statybos darbų vertė sudarė 55 proc. pradinės pastato vertės) gali a priori rodyti, kad dėl savo masto pastato pakeitimai galėjo gerokai …

Suremontuoto seno nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (1)

 Nekilnojamojo turto plėtotojams dažnai kyla klausimų, ar, suremontavus seną nekilnojamąjį turtą ir jį pardavus, reikia mokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Pavyzdžiui, įmonė turi seną pastatą, kurį planuoja suremontuoti ir (arba) rekonstruoti ir parduoti. Dažnai tokiu atveju nėra aišku, …

VMI dėmesys – gyventojų išlaidų apmokestinimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (977) Kaip apmokestinamos gyventojo patirtos išlaidos?Nuo išlaidų sumos, viršijančios pajamas, mokamas 15 proc. GPM, delspinigiai už ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį bei bauda nuo 10 iki 50 proc. trūkstamos GPM sumos dydžio. Gyventojų argumentai, kuriais siekiama pagrįsti …

Viešosios įstaigos steigimas

 Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešosios įstaigos steigimas dokumentus tvirtinant notarų biure Įmonės pavadinimo rezervavimas. Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl pavadinimo …

VMI dėmesys – gyventojų išlaidų apmokestinimas (1)

 Iki 2018 m. gegužės 2 d. Lietuvos gyventojai privalo deklaruoti gautas pajamas. To nepadarius ir (arba) nustačius, kad gyventojas turėjo kitų pajamų, jis gali sulaukti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) dėmesio. Tinkamas ir visų pajamų deklaravimas …

Individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimas nuo 2018 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (971)  Ar PSD įmokoms taikomos „grindys“, ar „lubos“?Minimalus PSD įmokų tarifas yra 9 proc. nuo MMA – 36 Eur per mėnesį. Maksimalus PSD įmokų dydis per metus negali viršyti 2 037,92 Eur. Jei individuali veikla pagal pažymą vykdoma …

Atkreipkime dėmesį į finansinių ataskaitų teikimą JAR

 Šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas 2017 m. finansinėms ataskaitoms parengti. Kitas ne mažiau svarbus etapas yra parengtų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimas ir pateikimas Juridinių asmenų registrui (JAR) ūkio subjekto veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytais terminais.Teikiant finansines ataskaitas JAR, svarbu pasirinkti pildyti …

Individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimas nuo 2018 m. (1)

 Individuali veikla – vienas paprasčiausių būdų pradėti dirbti savarankiškai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvyko tam tikri pasikeitimai individualios veiklos apmokestinime: asmenys, pradedantys veiklą pirmą kartą, gali pasinaudoti vienerių metų socialinio draudimo įmokų „atostogų“ lengvata; individualią veiklą pagal pažymą vykdantys …

Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimas

 2014–2017 m. neturėjusios prievolės indeksuoti išmokų, nuo 2018 m. vasario 1 d. visos įmonės, atliekančios periodinių išmokų išskaitas iš darbuotojų atlyginimų, privalės šias išmokas indeksuoti LR Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos …

Mažėja SAF-T teikimo reikalavimai

 Vyriausybė pritarė ūkio subjektų reikalavimų, susijusių su buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (toliau – SAF-T), mažinimui.2018 m. vasario 7 d. priimtas Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 699 pakeitimas, kuris padės mažiems ūkio subjektams išvengti …

Sudarydami finansines ataskaitas pastebėjote klaidų?

 Tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas, gali būti pastebėta klaidų. Klaida laikomas neteisingas duomenų pateikimas ar duomenų nepateikimas finansinėse ataskaitose, kai nepanaudojama ar netinkamai panaudojama esama informacija ir neteisingai parodoma įmonės finansinė būklė, veiklos rezultatai ir pinigų srautai.Sudarant finansines ataskaitas, …

Mokestinės nepriemokos išieškojimas pagal užsienio valstybės prašymą

 SituacijaLietuvos mokesčių administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo atžvilgiu priėmė sprendimą vykdyti išieškojimą pagal užsienio valstybės prašymą. KlausimaiAr Lietuvos mokesčių administratorius gali, vykdydamas kitos užsienio valstybės prašymą, išieškoti mokestines nepriemokas iš asmenų? Kokie mokestinės nepriemokos pagal kitos užsienio valstybės prašymą vykdymo pagrindai ir …

Kaip įsteigti įmonę patiems? (5) Mažosios bendrijos steigimas

 Mažosios bendrijos (MB) steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys ir ne daugiau kaip 10. Visi MB steigėjai nuo MB įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.MB gali būti steigiama šiais būdais:rengiant dokumentus ir tvirtinant juos notarų biure,elektroniniu būdu per Registrų …

Dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (toliau – DK), kyla nemažai klausimų dėl darbo sutarties sąlygų, kurios buvo nustatytos darbuotojų darbo sutartyse pagal senąjį DK, galiojimo ir pakeitimo.Vadovaujantis bendrais teisės principais, įstatymas atgal negalioja, todėl darbo sutartys, sudarytos ir įformintos iki naujojo …