Honorarai – apmokestinimo teisių pasiskirstymas tarp valstybių

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas gavo honorarus iš užsienio valstybių – Latvijos ir Kazachstano įmonių. Šių pajamų gyventojas Lietuvoje nedeklaravo ir neapmokestino. KlausimaiKurioje valstybėje apmokestinami honorarai – honorarus išmokančios įmonės valstybėje ar honorarus gavusio gyventojo valstybėje? Ar honorarus gavusiam gyventojui yra prievolė šias …

Ar reikia registruotis PVM mokėtoju gyventojui, nuomojančiam nekilnojamąjį turtą kitam gyventojui?

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo prekybos veiklą, įsigijęs verslo liudijimą, iš kurios gauna apie 25 000 eurų pajamų. Taip pat gyventojui nuosavybės teise priklauso keli nekilnojamojo turto objektai – butas ir gyvenamosios paskirties namas, kuriuos nuomoja kitiems gyventojams. Numatoma, kad gyventojas …

Užsienio įmonės mokestinės prievolės dėl nekilnojamojo turto nuomos ir pardavimo Lietuvoje

 SituacijaUžsienio įmonė įsigijo du komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje. Vieną nekilnojamojo turto objektą užsienio įmonė planuoja nuomoti, kitą – parduoti fiziniam asmeniui arba Lietuvos įmonei, vykdančiai prekybos veiklą. KlausimasKokios mokestinės prievolės atsiranda užsienio įmonei dėl Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto nuomos …

Nuosavas kapitalas mažesnis kaip 1/2 įstatinio kapitalo dydžio: ką daryti?

 Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms bendrovė gali patirti nuostolių. Paaiškėjus, kad dėl patirtų nuostolių bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, reikėtų imtis Akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ) nurodytų veiksmų.ABĮ nustato, kad valdyba (o jeigu valdyba nesudaroma, …

Kaip įsteigti įmonę patiems? (3)

 Steigėjas gali pasirinkti vieną iš dviejų galimų juridinio asmens steigimo būdų:1. Bet kurios formos juridinį asmenį ar jo filialą galima įsteigti parengiant steigimo ir kitus dokumentus ir juos teikiant tvirtinti notarų biurui. Notarų biurui patvirtinus dokumentus, parengus JAR formas, juos …

Kaip įsteigti įmonę patiems (2). Kaip sudaryti pavadinimą ir jį rezervuoti?

 Verslas prasideda nuo idėjos, įmonės steigimas – nuo pavadinimo. Neatsitiktinai dauguma steigėjų pavadinimui suteikia ypatingą reikšmę, nes dažnai juo nori perteikti savo verslo idėją, įmonės veiklos specifiką ar tiesiog suteikti įmonei svarbią simbolinę reikšmę. Pavadinimo sudarymo taisyklėsKalbėsime apie tai, kokios taisyklės …

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo individuali veikla per nuolatinę bazę: kriterijai ir apmokestinimas

 SituacijaNenuolatinis Lietuvos gyventojas užsiima prieskonių paieška Irane. Radęs tinkamus tiekėjus, prieskonius atgabena į Lietuvą ir juos tiekia Lietuvoje įsikūrusiai įmonei, kuri užsi­ima šių prieskonių prekyba. KlausimaiKada laikoma, kad nenuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje? Kokios nenuolatinio Lietuvos …

Atlikėjo pajamos – mokesčių objektas Lietuvoje ar užsienyje?

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas yra muzikantas. Užsienio valstybės įmonė, festivalio organizatorius, susisiekusi su muzikanto prodiuseriu, pakvietė muzikantą koncertuoti organizuojamo festivalio metu užsienyje. Į festivalį planuoja vykti atlikėjas ir jo komanda (prodiuseris, techniniai garso ir šviesų darbuotojai). KlausimaiAr Lietuvos atlikėjo gautas atlygis už …

Užsienio įmonės veikla per nuolatinę buveinę – požymiai ir mokestinės prievolės

 SituacijaŠvedijos įmonė Lietuvoje stato gyvenvietę pagal bendrą projektą. Sutartis dėl gyvenamųjų namų statybos užsienio valstybės įmonė yra sudariusi su atskirais užsakovais – būsimaisiais tos gyvenvietės gyventojais. Tam tikriems statybos darbams atlikti samdomi subrangovai. Vienas namas pastatomas per penkis mėnesius, o …

Kaip įsteigti įmonę patiems? (1)

 Nedidelės įmonės vyriausiajam buhalteriui, ne paslaptis, dažnai tenka spręsti ne tik finansinius ir apskaitos klausimus.Vadovas nevengia kreiptis daugeliu kitų klausimų, tad buhalteriui tenka būti ir teisininku, ir finansininku, ir administratoriumi ar kitu patarėju. Ypač dažnai tenka aiškintis teisinius klausimus, kurie …

Kaip apmokestinami trikampės prekybos sandoriai?

 Trumpai apie trikampę prekybąKai prekių tiekimo sandoriuose dalyvauja trijų Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojai (pardavėjas, tarpininkas, galutinis pirkėjas) ir vienos valstybės narės PVM mokėtojo (tarpininko) įsigyjamos prekės iš kitos valstybės …

Paskolos tarp susijusių asmenų – menamų palūkanų skaičiavimas

 SituacijaLietuvoje veiklą vykdanti įmonė kitai įmonių grupės įmonei suteikė 85 000 eurų paskolą penkerių metų laikotarpiui. Paskolos sutartyje įmonės nenustatė palūkanų už paskolą. KlausimaiKokia yra ištiestosios rankos principo reikšmė, nustatant sandorio ar ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, sudarant sandorius tarp susijusių …

Mokestinės nepriemokos pasibaigimo būdai ir galimybės

 SituacijaBaldus pagal užsakymą gaminanti bendrovė gavo vietos mokesčių administratoriaus raginimą sumokėti mokestinę nepriemoką per 20 dienų. Terminui einant į pabaigą, bendrovė kreipėsi į vietos mokesčių administratorių su prašymu atsižvelgti į bendrovės sunkią finansinę padėtį ir atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą. KlausimaiKada mokesčių administratoriui …

Tantjemų išmokėjimo galimybės ir apmokestinimo pakeitimai nuo 2017 m.

 SituacijaBendrovė, kurioje įstatų pagrindu veikia valdyba ir stebėtojų taryba, 2016 m. uždirbo 50 tūkst. eurų pajamų. Planuojama, kad, įgyvendinus valdybos narių pasiūlytus sprendimus, bendrovės pelnas padidės dar apie 80 tūkst. eurų. Bendrovė planuoja fiziniams asmenims 2017 m. išmokėti tantjemas už …

Gyventojo, vykdančio individualią veiklą, paslaugų įsigijimas iš kitų asmenų – galimybės ir mokestinės prievolės (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (916) Paslaugų įsigijimas pagal civilinę paslaugų sutartįRemiantis LR civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 dalimi, dvi šalys gali sudaryti paslaugų sutartį, kuria viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio …

Gyventojo, vykdančio individualią veiklą, paslaugų įsigijimas iš kitų asmenų – galimybės ir mokestinės prievolės (1)

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą. Neseniai jis gavo didelės apimties projektą. Kadangi įvykdyti visų sandorio sąlygų laiku jis nespėtų, gyventojas svarsto galimybę apibrėžtus darbus atlikti pasitelkus pagalbą iš šalies: įdarbinti kitą gyventoją, įsigyti paslaugas iš kito gyventojo …

Žinotinos nekilnojamojo turto mokesčio prievolės fiziniams asmenims (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (914) Nekilnojamojo turto mokesčio, apskaičiuoto už fiziniams asmenims priklausantį nekilnojamąjį turtą, deklaravimasVMI prie LR FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-138 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 …

Įmonių reorganizacija: verslo, finansiniai, teisiniai ir mokestiniai aspektai (3)

Arūnas ŠIDLAUSKASUAB „Grant Thornton Baltic“ advokatasVaidas REPEČKAUAB „Grant Thornton Baltic“ finansų konsultantasPabaiga. Pradžia Nr. 1 (913) SąnaudosPrieš vykdant reorganizaciją, reikia įvertinti ir jos sąnaudas. Teisininkų, mokesčių specialistų, papildomų konsultantų paslaugos kainuoja, be to, reikia mokėti dar ir už notaro, Juridinių asmenų …

Žinotinos nekilnojamojo turto mokesčio prievolės fiziniams asmenims (1)

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas, kartu su savo sutuoktine ir vaiku, gyvena nuosavame name, kuris priklauso jam ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Taip pat nuolatiniam Lietuvos gyventojui asmeninės nuosavybės teise priklauso butas Vilniuje, kurį jam padovanojo seneliai. KlausimaiKokiais atvejais fiziniams …

Įmonių reorganizacija: verslo, finansiniai, teisiniai ir mokestiniai aspektai (2)

Arūnas ŠIDLAUSKASUAB „Grant Thornton Baltic“ advokatasVaidas REPEČKAUAB „Grant Thornton Baltic“ finansų konsultantas Tęsinys. Pradžia Nr. 1 (913) Teisiniai reorganizavimo aspektaiPagal LR civilinį kodeksą (CK), juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdais. Galimi juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas. …