Individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimas nuo 2018 m. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (971)  Ar PSD įmokoms taikomos „grindys“, ar „lubos“?Minimalus PSD įmokų tarifas yra 9 proc. nuo MMA – 36 Eur per mėnesį. Maksimalus PSD įmokų dydis per metus negali viršyti 2 037,92 Eur. Jei individuali veikla pagal pažymą vykdoma …

Atkreipkime dėmesį į finansinių ataskaitų teikimą JAR

 Šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas 2017 m. finansinėms ataskaitoms parengti. Kitas ne mažiau svarbus etapas yra parengtų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimas ir pateikimas Juridinių asmenų registrui (JAR) ūkio subjekto veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytais terminais.Teikiant finansines ataskaitas JAR, svarbu pasirinkti pildyti …

Individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimas nuo 2018 m. (1)

 Individuali veikla – vienas paprasčiausių būdų pradėti dirbti savarankiškai. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvyko tam tikri pasikeitimai individualios veiklos apmokestinime: asmenys, pradedantys veiklą pirmą kartą, gali pasinaudoti vienerių metų socialinio draudimo įmokų „atostogų“ lengvata; individualią veiklą pagal pažymą vykdantys …

Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimas

 2014–2017 m. neturėjusios prievolės indeksuoti išmokų, nuo 2018 m. vasario 1 d. visos įmonės, atliekančios periodinių išmokų išskaitas iš darbuotojų atlyginimų, privalės šias išmokas indeksuoti LR Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos …

Mažėja SAF-T teikimo reikalavimai

 Vyriausybė pritarė ūkio subjektų reikalavimų, susijusių su buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (toliau – SAF-T), mažinimui.2018 m. vasario 7 d. priimtas Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 699 pakeitimas, kuris padės mažiems ūkio subjektams išvengti …

Sudarydami finansines ataskaitas pastebėjote klaidų?

 Tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas, gali būti pastebėta klaidų. Klaida laikomas neteisingas duomenų pateikimas ar duomenų nepateikimas finansinėse ataskaitose, kai nepanaudojama ar netinkamai panaudojama esama informacija ir neteisingai parodoma įmonės finansinė būklė, veiklos rezultatai ir pinigų srautai.Sudarant finansines ataskaitas, …

Mokestinės nepriemokos išieškojimas pagal užsienio valstybės prašymą

 SituacijaLietuvos mokesčių administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo atžvilgiu priėmė sprendimą vykdyti išieškojimą pagal užsienio valstybės prašymą. KlausimaiAr Lietuvos mokesčių administratorius gali, vykdydamas kitos užsienio valstybės prašymą, išieškoti mokestines nepriemokas iš asmenų? Kokie mokestinės nepriemokos pagal kitos užsienio valstybės prašymą vykdymo pagrindai ir …

Kaip įsteigti įmonę patiems? (5) Mažosios bendrijos steigimas

 Mažosios bendrijos (MB) steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys ir ne daugiau kaip 10. Visi MB steigėjai nuo MB įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.MB gali būti steigiama šiais būdais:rengiant dokumentus ir tvirtinant juos notarų biure,elektroniniu būdu per Registrų …

Dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (toliau – DK), kyla nemažai klausimų dėl darbo sutarties sąlygų, kurios buvo nustatytos darbuotojų darbo sutartyse pagal senąjį DK, galiojimo ir pakeitimo.Vadovaujantis bendrais teisės principais, įstatymas atgal negalioja, todėl darbo sutartys, sudarytos ir įformintos iki naujojo …

Apgyvendinimo paslaugų teikimas – galimos verslo formos fiziniam asmeniui ir jų mokestiniai aspektai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (954) PVM prievolėsVadovaujantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 31 str. 1 dalies nuostatomis, PVM neapmokestinama gyvenamųjų patalpų nuoma, išskyrus:1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;2) šios dalies 1 punkte nenurodytą gyvenamųjų patalpų nuomą, …

Apgyvendinimo paslaugų teikimas – galimos verslo formos fiziniam asmeniui ir jų mokestiniai aspektai (1)

 SituacijaFizinis asmuo, nuolatinis Lietuvos gyventojas, ketina teikti apgyvendinimo paslaugas. Tuo tikslu įsigijo žemės sklypą ir sodybą, kurią tinkamai sutvarkęs ir atlikęs remonto darbus ketina naudoti šiai veiklai. KlausimaiKokios galimos verslo formos fiziniam asmeniui, norinčiam teikti apgyvendinimo paslaugas, nesteigiant juridinio asmens? Kaip …

Mokestinio ginčo teisminio nagrinėjimo sustabdymo pagrindai

 SituacijaFizinis asmuo, nuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip pareiškėjas, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT), prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) sprendimą. Atsakovas, VMI prie FM, pateikė prašymą bylą sustabdyti, kol įsiteisės …

Nekonkuravimo sąlyga pagal Darbo kodeksą

 Darbo kodekse (DK) atsirado naujovė – nekonkuravimo sąlygos reglamentavimas.Nors ir anksčiau gana dažnai darbo teisinių santykių šalys pasirašydavo tokio pobūdžio ar panašius susitarimus (nekonkuravimo, lojalumo, įsipareigojimo neišeiti iš darbo ir pan.), jie buvo priskirtini prie civilinių susitarimų, nes anksčiau DK jų …

Azartiniai lošimai – kodėl svarbu pagrįsti išleistas sumas ir gautus laimėjimus?

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas aktyviai lošia azartinius lošimus kazino. Mokesčių administratorius, atlikęs šio gyventojo mokestinį patikrinimą, nustatė, kad jo išlaidos viršijo pajamas. Išlaidas gyventojas dengė iš nenustatytų pajamų šaltinių, kurių nedeklaravo ir nuo jų mokesčių nesumokėjo. Todėl jam buvo apskaičiuotos papildomos …

Bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandoriai – mokestiniai aspektai

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas 2016–2017 m. mokestiniais laikotarpiais vykdė bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandorius bitkoinų virtualiose keityklose. KlausimaiAr dėl bitkoinų pirkimo ir pardavimo sandorių gyventojui kyla mokestinių prievolių Lietuvoje? Ar, vykdant tokius sandorius, apmokestinamos gautos pajamos? Jei taip, kokiu tarifu ir kokia …

Mokestinės nepriemokos nurašymas iš mokesčių mokėtojo sąskaitų – teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas deklaravo gautas pajamas 2016 metų metinėje pajamų deklaracijoje, pagal kurią jam susidarė mokėtina gyventojų pajamų mokesčio (GPM) suma. Gyventojas mokėtiną GPM sumą pervedė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) į nurodytą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, tačiau pavedime nurodė neteisingą įmokos …

Kaip įsteigti įmonę patiems (4).
Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

 Uždarosios akcinės bendrovės steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Maksimalus steigėjų skaičius – 249. Uždaroji akcinė bendrovė gali būti steigiama šiais būdais:rengiant dokumentus ir tvirtinant juos notarų biure;elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą. UAB steigimas, dokumentus tvirtinant notarų biureRezervuojamas įmonės …

Ar privaloma deklaruoti užsienyje turimą nekilnojamąjį turtą?

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas 2016 m. įsigijo nekilnojamąjį turtą – gyvenamosios paskirties pastatą Ispanijoje. Taip pat gyventojas turi gyvenamąjį būstą, kuriame gyvena su šeima, Lietuvoje. KlausimaiAr nuolatiniam Lietuvos gyventojui yra prievolė deklaruoti įsigytą ir užsienio valstybėje turimą nekilnojamąjį turtą? Kokios mokestinės prievolės …

Honorarai – apmokestinimo teisių pasiskirstymas tarp valstybių

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas gavo honorarus iš užsienio valstybių – Latvijos ir Kazachstano įmonių. Šių pajamų gyventojas Lietuvoje nedeklaravo ir neapmokestino. KlausimaiKurioje valstybėje apmokestinami honorarai – honorarus išmokančios įmonės valstybėje ar honorarus gavusio gyventojo valstybėje? Ar honorarus gavusiam gyventojui yra prievolė šias …

Ar reikia registruotis PVM mokėtoju gyventojui, nuomojančiam nekilnojamąjį turtą kitam gyventojui?

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas vykdo prekybos veiklą, įsigijęs verslo liudijimą, iš kurios gauna apie 25 000 eurų pajamų. Taip pat gyventojui nuosavybės teise priklauso keli nekilnojamojo turto objektai – butas ir gyvenamosios paskirties namas, kuriuos nuomoja kitiems gyventojams. Numatoma, kad gyventojas …