2018 m. rugsėjo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 13996 2018 09 05Nr. 1K-278 2018 09 03Finansų ministro įsakymas dėl 2012 09 06 įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl Informacinės …

2018 m. rugpjūčio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 13235 2018 08 21Nr. 807 2018 08 13Vyriausybės nutarimas dėl 2009 05 27 nutarimo Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių …

2018 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 11306 2018 07 04Nr. XIII-1301 2018 06 27Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1092 1 ir 2 straipsnių …

2018 m. gegužės mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 8263 2018 05 23Nr. XIII-1157 2018 05 17Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 ir 4 straipsnių pakeitimo …

2018 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikaci nis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 3886 2018 03 14Nr. 03-35 2018 03 13Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl 2017 01 24 nutarimo Nr. 03-14 …

2017 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fi­ka­cinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 19328 2017 12 04Nr. 3D-768 2017 11 30Žemės ūkio ministro įsakymas dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių …

2017 m. lapkričio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 18848 2017 11 28Nr. XIII-785 2017 11 21Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23-1 ir 24 straipsnių pakeitimo …

2017 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 15460 2017 10 02Nr. 1K-335 2017 09 22Finansų ministro įsakymas dėl 2008 07 10 įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl Viešojo …

2017 m. rugpjūčio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 12960 2017 08 02Nr. 1K-289 2017 07 31Finansų ministro įsakymas dėl 2008 01 09 įsakymo Nr. 1K-011 „Dėl Viešojo …

2017 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fi­kacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 11462 2017-07-04Nr. 1K-257 2017-06-30Finansų ministro įsakymas dėl 1996 11 21 įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos …

2017 m. birželio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 9948 2017-06-13Nr. V3-22 2017-05-22Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos įsakymas dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo …

2017 m. gegužės mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 7512 2017-05-04Nr. V3-19 2017-04-18Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos įsakymas dėl Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių …

2017 m. balandžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 5468 2017-04-03Nr. 1K-124 2017-03-31Finansų ministro įsakymas dėl 2016 03 04 įsakymo Nr. 1K-76 „Dėl Verslo apskaitos standartų komiteto sudarymo …

2017 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 3359 2017-03-01Nr. VA-21 2017-02-28VMI prie FM viršininko įsakymas dėl 2016 04 01 įsakymo Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų …