2019 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 17204 2019 10 29Nr. DĮ-224 2019 10 29Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl 2020 m. Intrastato ribų nustatymoĮgyvendinant Vyriausybės 2002 07 …

2019 m. rugpjūčio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 13037 2019 08 09Nr. 1K-244 2019 08 06Finansų ministro įsakymas dėl 2008 12 09 įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo …

2019 m. birželio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 09289 2019 06 07Nr. 1K-177 2019 06 04Finansų ministro įsakymas dėl 2012 03 06 įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl tarnybinių …

2019 m. gegužės mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 07607 2019 05 13Nr. VA-39 2019 05 10VMI prie FM viršininko įsakymas dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų …

2019 m. balandžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 05127 2019 04 01Nr. 1.4-14.4.3.1 2018 04 23Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo …

2019 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fika­cinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 04098 2019 03 14Nr. 1.4-7.2.6.8 2019 02 26Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Audito įmonės įrašymo į audito įmonių …

2019 m. vasario mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 01580 2019 02 01Nr. 1K-29 2019 01 30Finansų ministro įsakymas dėl 2018 metų viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms …

2019 m. sausio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 00130 2019 01 04Nr. 1K-1 2019 01 03Finansų ministro įsakymas dėl 2007 12 28 įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo …

2018 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fi­ka­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 19568 2018 12 03Nr. 1175 2018 11 28Vyriausybės nutarimas dėl 2008 03 26 nutarimo Nr. 266 „Dėl įgaliojimų suteikimo …

2018 m. lapkričio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fi­ka­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 18373 2018 11 14Nr. 1K-356 2018 10 24Finansų ministro įsakymas dėl informacinės sistemos „E. sąskaita“ saugos politikos įgyvendinimo dokumentų …

2018 m. rugsėjo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 13996 2018 09 05Nr. 1K-278 2018 09 03Finansų ministro įsakymas dėl 2012 09 06 įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl Informacinės …

2018 m. rugpjūčio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 13235 2018 08 21Nr. 807 2018 08 13Vyriausybės nutarimas dėl 2009 05 27 nutarimo Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių …

2018 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 11306 2018 07 04Nr. XIII-1301 2018 06 27Mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1092 1 ir 2 straipsnių …

2018 m. gegužės mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 8263 2018 05 23Nr. XIII-1157 2018 05 17Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 ir 4 straipsnių pakeitimo …

2018 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikaci nis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 3886 2018 03 14Nr. 03-35 2018 03 13Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl 2017 01 24 nutarimo Nr. 03-14 …