2020 m. liepos mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifika­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 15059 2020 07 07Nr. A1-633 2020 07 03SADM įsakymas dėl 2005 06 16 įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus …

2020 m. birželio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (1081)Identifika­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  DARBO SANTYKIAI. SOCIALINIS DRAUDIMAS 13046 2020 06 15Nr. XIII-3011 2020 06 04Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir …

2020 m. birželio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka (1)

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 14531 2020 06 30Nr. 1K-195 2020 06 29Finansų ministro įsakymas dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyjeVadovaujantis Vidaus kontrolės …

2020 m. balandžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifika­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 07073 2020 04 03Nr. 1K-87 2020 04 01Finansų ministro įsakymas dėl 2019 12 23 įsakymo Nr. 1K-402 „Dėl vidaus …

2020 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 05748 2020 03 19Nr. 236 2020 03 10Vyriausybės nutarimas dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) …

2020 m. vasario mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 02388 2020 02 03Nr. 1K-18 2020 01 30Finansų ministro įsakymas dėl 2019 metų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo …

2020 m. sausio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 00968 2020 01 22Nr. 1K-7 2020 01 22Finansų ministro įsakymas dėl Duomenų skelbimo Atvirųjų finansų informacinėje sistemojeVadovaujantis Biudžeto sandaros …

2019 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1057)Identifika­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  MOKESČIAI IR JŲ ADMINISTRAVIMAS 20552 2019 12 19Nr. XIII-2584 2019 12 03Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. …

2019 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka (1)

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 19358 2019 12 03Nr. 1.4-77.15.14.1 2019 11 22Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl 2009 10 26 nutarimo Nr. 19.9.2 …

2019 m. spalio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 17204 2019 10 29Nr. DĮ-224 2019 10 29Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl 2020 m. Intrastato ribų nustatymoĮgyvendinant Vyriausybės 2002 07 …

2019 m. rugpjūčio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 13037 2019 08 09Nr. 1K-244 2019 08 06Finansų ministro įsakymas dėl 2008 12 09 įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo …

2019 m. birželio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 09289 2019 06 07Nr. 1K-177 2019 06 04Finansų ministro įsakymas dėl 2012 03 06 įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl tarnybinių …

2019 m. gegužės mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 07607 2019 05 13Nr. VA-39 2019 05 10VMI prie FM viršininko įsakymas dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų …

2019 m. balandžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 05127 2019 04 01Nr. 1.4-14.4.3.1 2018 04 23Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo …

2019 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fika­cinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 04098 2019 03 14Nr. 1.4-7.2.6.8 2019 02 26Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Audito įmonės įrašymo į audito įmonių …

2019 m. vasario mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 01580 2019 02 01Nr. 1K-29 2019 01 30Finansų ministro įsakymas dėl 2018 metų viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms …