Sovietmečio buhalteriai: informacijos teikėjai ar instrukcijų vergai?

Tekdavo laviruotiRašantieji apie sovietmečio buhalterius paprastai vartoja kelias standartines frazes: „Nerasime respublikoje įmonės ir organizacijos, kuri neapsieitų be buhalterio. Šios profesijos žmonėms valstybė patikėjo ne tik kontroliuoti, bet ir apibendrinti įmonės darbą visose ūkinės veiklos srityse. Buhalteris visada būna įmonės …

Tarpukario sąskaitybos terminija ir dabartinis požiūris

 1918 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, iškilo būtinybė sukurti nacionalinius teisės aktus, pritaikytus naujoms gyvenimo sąlygoms. Tačiau tai greitai padaryti nebuvo galimybių. Kurį laiką nepriklausomoje Lietuvoje buvo taikomi pataisyti carinės Rusijos įstatymai, galioję iki Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet dar buvo taikoma …

Atkurtos Lietuvos iškilios asmenybės, ragavusios buhalterio duonos

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, prikelkime iš užmaršties iškilias asmenybes, kurioms, susiklosčius įvairioms aplinkybėms, teko ragauti buhalterio duonos. Buhalterių bičiulisIštikimam Lietuvos buhalterių bičiuliui monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui (1922–2001) teko kelerius metus keltis ir gultis su skaičiais kirbančia galva. Todėl jis labai vertino …

Įmonių buhalterinė atskaitomybė sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje

 Sovietinės okupacijos laikotarpiu Lietuvoje nebuvo vartojami finansinės atskaitomybės arba finansinių ataskaitų rinkinio terminai. Kadangi buhalterinė apskaita nebuvo skirstoma į finansinę ir valdymo apskaitą, atskaitomybė buvo vadinama buhalterine atskaitomybe.Sovietiniu laikotarpiu buvo trys apskaitos rūšys: buhalterinė, statistinė ir operatyvinė. Pagal šias apskaitos …

Tarpukario ekonomistas ir Finansų ministerijos sekretorius

Iki 1918 m. Lietuvoje, galima sakyti, nebuvo nė vieno ūkinio didesnės apimties lietuvių kalba ne tik originalaus, bet ir verstinio veikalo, nė vieno specialaus ekonomikos klausimais periodinio leidinio, trūko ekonominių terminų.1924 m. Kauno universiteto Teisių fakultete buvo įkurtas Ekonomikos skyrius, …

Buhalteris… neišmanęs buhalterijos

1868 m. Marijampolėje gimė Buhalteris. Rašome iš didžiosios raidės ne todėl, kad tai buvo didis finansų ir apskaitos žinovas. Šis žmogus, manau, su skaičiais nelabai draugavo, jam labiau patiko… fotografuoti. Taigi šįkart trumpai apie garsųjį Buhalterį, kuris neišmanė buhalterijos.Garsiausias Marijampolės …

Žemės ūkio verslo apskaitos pertvarka, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę

 Neringa STONČIUVIENĖMargarita KLUONIUVIENĖAleksandro Stulginskio universitetas  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, imtasi atstatyti nuosavybę į tradiciškai lietuviams patį brangiausią turtą – žemę, todėl ėmė kurtis ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės. Reikėjo nedelsiant viską inventorizuoti ir fiksuoti apskaitoje. Sovietmečiu veikusi žemės ūkio veiklos apskaitos sistema, …

Mokesčiai tarpukario Lietuvoje

Lygindama tarpukario ir šių laikų Lietuvos mokesčius, doktorantė Indra Burneikaitė pažymi, kad mokesčiai buvo suprantami panašiai kaip ir šių dienų Lietuvos mokesčių teisėje, tačiau apibrėžti griežčiau, pavyzdžiui, įstatymu, remiantis prievartos keliu, imamos rinkliavos iš viešosios teisės junginiui priklausančių asmenų.Daugiausia dėmesio …

Mokesčių gairės ateičiai

(iš Planavimo komisijos rezoliucijos (1948)  Lietuvos mokesčių sistemos bazę ateity turės sudaryti tiesioginiai mokesčiai (darbo, verslo, kapitalo, žemės, namų). Svarbiausi pajamų šaltiniai pirmoje atsikūrimo fazėje bus valstybinių įmonių, turtų bei monopolių ir akcizų bei muitų įplaukos. Pereinamuoju laikotarpiu ypatingą dėmesį …

P. Karvelis – apie Lietuvos atkūrimą

Tokios daugiaplanės ir įvairiapusės asmenybės, kaip nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje kelis kartus ėjęs finansų ministro pa­rei­gas (1925 m. rugsėjis – 1926 m. gegužė ir 1926 m. gruodis − 1929 m. rugsėjis) Petras Karvelis (nuotr.), susiformuoja retai. Šis žmogus ne tik dirbo finansų ministru Leono Bistro ir …

Kaip buvo rengiami pirmieji Lietuvos auditoriai? Kas jie?

 Idėja sukurti nepriklausomo audito sistemą viešai buvo iškelta 1990 m. rugsėjo 7 d., įkūrus Lietuvos buhalterių ir auditorių asociaciją (LBAA). Nors Lietuvoje nebuvo nė vieno auditoriaus, nutarta asociaciją pavadinti ne tik buhalterių, bet ir auditorių asociacija, turint tikslą parengti auditorius …

Atkurtos Lietuvos krepšininkų pergalių triumfą lydėjo sumanus finansų tvarkymas

Gerėdamiesi šių dienų Lietuvos krepšininkų pergalėmis, atsigręžkime į praeitį, kai tarpukario Lietuvos krepšininkai taip pat užtikrintai garsino mūsų kraštą. Krepšinio pradininkasŠiuolaikinio krepšinio pradininku laikomas kanadietis Springfildo (JAV) koledžo pedagogas daktaras Džeimsas Neismitas (1861–1939). Dirbdamas fizinio lavinimo treneriu šiame koledže, jis gavo užduotį …

Dvarininkas, finansų ministras ir… koncentracijos stovyklos kalinys

Noreikiškių-Karvelių dvaras pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose 1897 m. Šio senojo dva­ro so­dy­bos frag­men­tai išliko ir iki šių dienų ne­to­li di­de­lio ke­lių maz­go, kur su­ei­na tarp­tau­ti­nė ma­gist­ra­lė „Via Bal­ti­ca“ ir ke­lias Ša­kių link. Da­bar No­reikiš­kės – Aleksandro Stulginskio uni­ver­si­te­to mies­te­lis. …

Teigiami ir neigiami atkurtos Lietuvos gyventojų šeimų ūkių biudžetų rezultatai

Abejojančiam pirkėjui anglas primintų patarlę: „Ką pirkti, tarkis su pinigine.“ Matyt, laikydamiesi šios patarlės, prieškario Lietuvos statistikos specialistai ištyrė šeimų, gyvenančių Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje, biudžetus. Išsamūs tyrimaiTokio masto statistiniai gyventojų šeimų ūkių biudžetų tyrimai atkurtoje Lietuvoje buvo atlikti pirmą kartą. …

Buhalterinių klaidų ir netikslumų brūzgynas

Stokojo profesinių žinių ir įgūdžiųPasitelkę išsaugotus iki mūsų dienų negausius senus metraščius, apžvelkime buhalterines klaidas ir netikslumus, kuriuos atskleidė tarpukario Lietuvos valsčių savivaldybėse Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės kontrolės revizoriai. Tikimės, kad ši apžvalga sudomins šių dienų apskaitos specialistus, paskatins …

Finansų ministras – žymaus lakūno tėvas

1922 m. vasario 2 d. Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas vadovauti Finansų, prekybos ir pramonės ministerijai pakvietė Joną Dobkevičių.Jonas Dobkevičius gimė 1866 m. gruodžio 6 d. Mieliūnų k., Rokiškio aps., pasiturinčio valstiečio Napoleono Daukaus ir Onos Girgždytės šeimoje. Iš gimtojo kaimo …

Žemės ūkio apskaitos praktika Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu

 Apskaita Lietuvos ūkiuose visuotinai įsigalėjo tik pokariu. Ji tapo privaloma visose žemės ūkio įmonėse (ŽŪĮ), iš pradžių valstybiniuose ūkiuose, o sukūrus kolūkius, šeštojo dešimtmečio pradžioje – ir visose ŽŪĮ. Centralizuotos planinės ekonomikos sąlygomis apskaitos metodologija bei metodika ir organizavimas buvo …

Finansinės kontrolės ir sąskaitybos organizavimas atkurtos Lietuvos kariuomenės ūkyje

Atkurtos Lietuvos kariuomenės ūkis – daug kam menkai žinoma krašto ūkio dalis. Žinios apie šį ūkį apsiriboja tuo, kad jo išlaikymas visuomenei kainuoja labai daug, taigi yra abejojančių dėl skiriamų išlaidų tikslingumo. Abejojantiems primename, kad skųstis brangiu kariuomenės išlaikymu, tolygu …

Finansų ministras – lito tėvas…

Vytautas Petrulis gimė 1890 m. vasario 3 d. Biržų apskrities Vabalninko valsčiaus Kateliškių kaime, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Baigė Kupiškio pradžios mokyklą, vėliau – Maskvos prekybos institute ekonomisto specialybę.Baigęs institutą, dirbo Maskvoje, Peterburge, Voroneže. 1918 m. vasarą grįžęs į Lietuvą V. Petrulis dirbo …

Prof. V. Jurgučio įžvalgos apie bankus

Bankai vaidina labai svarbų vaidmenį kiekvienos šalies ekonomikoje – iš jų veiklos galima spręsti apie visos šalies ekonomikos būklę. Bankų sistemos efektyvi veikla taip pat svarbi visai visuomenei ir atskiriems jos nariams.Nors bankų veikla remiasi pelno siekimu, tačiau ji neprieštarauja …