Nekonkuravimo atlygis: leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

 SituacijaFizinis asmuo, nutraukdamas darbo sutartį su vienetu, sudarė sutartį dėl nekonkuravimo. Pagal šią sutartį fiziniam asmeniui numatyta išmokėti tam tikrą sumą, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis. Šioje sutartyje fizinis asmuo įsipareigojo tam tikru laikotarpiu neturėti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokių …

Prievolė skaičiuoti PVM už įsigytas prekes

 Situacija2017 m. sausio 15 d. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, sudarė sutartį su Lenkijos įmone, PVM mokėtoja, dėl prekių įsigijimo. Pagal sutartį Lietuvos įmonė 2017 m. sausio 25 d. sumokėjo avansinį mokėjimą Lenkijos įmonei. Sutartyje numatytos CIP pirkimo sąlygos (CIP sąlygos …

Ar galima taikyti maržos schemą?

 SituacijaĮmonė A, nuolat besiverčianti naudotų automobilių tiekimu, 2017 m. liepos mėnesį iš Prancūzijos įmonės B, PVM mokėtojos, įsigijo naują automobilį (pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2017 m. gegužės mėnuo). Prancūzijos įmonė tiekiamam automobiliui pritaikė maržos schemą. KlausimasAr Lietuvos įmonė A, 2017 m. …

Kokie žemės sklypai PVM tikslais laikomi žeme statyboms?

 SituacijaĮmonė A, PVM mokėtoja, pardavė tokius žemės sklypus:– 0,5 ha žemės sklypą, kurio naudojimo paskirtis, nurodyta Nekilnojamojo turto kadastro ir registre (toliau – NTKR), yra „kita“, o naudojimo būdas – „daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija“. Be to, NTKR šiam sklypui …

PVM prievolės bendrovei, perdavusiai piliečiui pagal panaudos sutartį naudotis kotedžui priskirtą žemės sklypą

 SituacijaBendrovė įsigytame žemės sklype, kurio pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą, pastatė kotedžus ir 1 daugiabutį namą. 2017 m. pardavė tris nebaigtos statybos kotedžus: du iš jų Lietuvos piliečiams, vieną – Rusijos piliečiui (šis Rusijos pilietis yra bendrovės akcininkas, valdantis …

Akcijų pardavimo pajamos

 Situacija2012 m. nuolatinis Lietuvos gyventojas įsigijo Lietuvos bendrovių A ir B akcijų dalį. 2014 m. šis gyventojas kartu su bendrovių A ir B kitais akcininkais įsteigė naują Lietuvos bendrovę C. Po metų (2015 m.) akcininkų sprendimu buvo padidintas bendrovės C įstatinis kapitalas …

Paslaugų (prekių) apmokestinimas PVM

 SituacijaŽinybinis muziejus, kuris priklauso Direkcijai, PVM mokėtojai, teikia tokias atlygintinas paslaugas (tiekia prekes): organizuoja mokamas ekskursijas po muziejų; organizuoja nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas; teikia muziejaus lankymo paslaugas; organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūrinius renginius, edukacinius užsiėmimus (pavyzdžiui, žvakių liejimo); …

Kompensacija nuostoliams

 SituacijaBendrovė savo vykdomai PVM apmokestinamai veiklai įsigijo iš tiekėjo nekokybiškas prekes, kurias grąžino, tačiau turėjo išvalyti užterštas patalpas. Tam bendrovė pasamdė paslaugos teikėją, kuris atliko patalpų valymo darbus ir išrašė bendrovei suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą. Nekokybiškas prekes patiekęs tiekėjas, …

Jei aukcione nusipirkote automobilį

 SituacijaLietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nuolat besiverčianti naudotų automobilių prekyba, iš ES aukciono organizatoriaus (per auk­cio­ną) įsigyja naudotą automobilį parduoti.Aukciono organizatorius savo vardu išrašo Lietuvos įmonei A PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta, kad automobilio tiekimui taikoma maržos schema. Automobilio kaina …

„Rezervo“ taisyklės taikymo ypatumai

 SituacijaLenkijos įmonė perka prekes iš Lietuvos įmonės, kuri jas užsako iš Vokietijos įmonės. Lietuvos įmonė, gavusi informaciją apie paruoštas prekes, praneša klientui (Lenkijos įmonei). Lenkijos įmonė pati organizuoja prekių gabenimą iš Vokietijos į Lenkiją. Vokietijos įmonė už prekes išrašo PVM …

Ar federacijos nario mokesčiai apmokestinami PVM

 SituacijaFederacijos X narių mokamo federacijos nario mokesčio dydis yra nustatytas federacijos valdybos nutarimu ir nesikeičia keletą metų, t. y. dydis nepriklauso nuo to, kiek kartų žaidėjas dalyvaus turnyre, kiek dažnai kels savo meistriškumą. Svarstoma galimybė, kad federacijos X nario mokestį …

PVM prievolės gyvenamąsias patalpas nuomojančiam Lietuvos gyventojui

 SituacijaLietuvos gyventojas, ne PVM mokėtojas, prisijungia prie „Airbnb“ internetinio puslapio, siekdamas išnuomoti savo turimas gyvenamąsias patalpas. Gyventojas pateikia duomenis apie nuomojamas gyvenamąsias patalpas, kainą, kartu su patalpų nuoma teikiamas papildomas paslaugas (pvz., kambarių tvarkymo), taip pat nurodo galimos žalos, kurią …

PVM sąskaitą faktūrą išrašė ne PVM mokėtojas

 SituacijaUAB „A“, ne PVM mokėtoja, vykdo ekonominę veiklą. Ji 2017 m. kovo 20 d. pardavė prekes su PVM UAB „B“. Kitą dieną po prekių pardavimo sandorio (2017-03-21) UAB „A“ įsiregistravo PVM mokėtoja ir išrašė UAB „B“ PVM sąskaitą faktūrą. UAB „A“, …

Nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo tvarka, kai įmonė paskelbia bankrotą

 Situacija2016 m. kovo 10 d. Vilniaus apygardos teisme įmonei „X“ buvo iškelta bankroto byla. 2016 m. spalio 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas įmonę „X“ pripažino bankrutavusia. Įmonei „X“ 2016 m. nuosavybės teise priklausė viešbučių ir maitinimo paskirties nekilnojamasis turtas, taip …

Pagalbos kelyje sandoris laikomas draudimo sandoriu

 SituacijaDraudimo bendrovė sudaro sutartį su įmone A, teikiančia pagalbos kelyje paslaugas, kurioje draudimo bendrovė įsipareigoja įmonei A mokėti nustatyto dydžio sumą nuo kiekvienos draudimo sutarties (neatsižvelgiant į tai, kiek faktiškai šių paslaugų buvo ar bus suteikta), o įmonė A už …

Paramos lėšos alkoholiui

Situacija Lietuvoje registruotas pelno nesiekiantis vienetas, vykdydamas tam tikras įstatuose numatytas programas, organizuoja renginį, į kurį atvyksta iš kitos valstybės delegacija, vykdanti analogiškas šiam pelno nesiekiančiam vienetui funkcijas (įstatuose numatyta veikla) savo valstybėje. Susitikimas skirtas ne komerciniams klausimams.   Klausimas …

Akcininkų susirinkimo šaukimo sąnaudos

  Situacija Įmonė, prieš sušaukdama akcininkus visuotiniam akcininkų susirinkimui, planuoja siųsti jiems registruotus laiškus ir kitus dokumentus.   Klausimas Ar įmonės patirtos išlaidos visuotiniam akcininkų susirinkimui organizuoti yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?   Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 …

Dirbant pagal jungtinės veiklos sutartį

  Situacija Bendrovės A ir B, abi PVM mokėtojos, sudarė jungtinės veiklos sutartį baigti nebaigtą statyti pastatą ir jį pasidalinti. Pagal jungtinės veiklos sutarties sąlygas, bendrovė A į jungtinę veiklą įneša jai nuosavybės teise priklausantį nebaigtos statybos 2 aukštų namą …

Ar įmonė veikia per nuolatinę buveinę?

  Situacija Danijos įmonė įsiregistruoja mokesčių mokėtoja ir PVM mokėtoja Lietuvoje PVM tikslais. Vykdoma veikla yra prekių iš ES pirkimas ir pardavimas per Lietuvos muitinę į Rusiją. Padalinio, filialo, atstovybės įmonė Lietuvoje neturi.   Klausimai Ar pelno mokesčio atžvilgiu laikoma, …

Garantijos pratęsimo paslaugos PVM tikslais

  Situacija Bendrovė, kuri nėra draudimo įmonė, asmenims, įsigijusiems buitinę techniką ir elektroninius prietaisus (toliau – klientas), teikia pirkinio garantijos pratęsimo paslaugas. Šias bendrovės teikiamas paslaugas klientai gali įsigyti buitine technika ir elektroniniais prietaisais prekiaujančiose parduotuvėse (toliau – parduotuvės). Su klientais, …