Pavogtų prekių PVM ir pelno mokesčio skaičiavimas

  1 situacijaLietuvos įmonė, užsiimanti prekybine veikla, įsigijo prekių ekonominei veiklai vykdyti. Nustačius, kad prekės pavogtos, buvo pranešta policijai, vykdytas ikiteisminis tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad ekonominei veiklai vykdyti pirktas prekes pavogė bendrovės materialiai atsakingas darbuotojas, todėl patirtos prekių pirkimo išlaidos …

Jei darbuotojas naudojasi įmonės įrankiais

 SituacijaĮmonė savo darbuotojams leidžia neatlygintinai naudotis įmonei priklausančiais įrankiais, priskirtais ilgalaikiam turtui, kurių pirkimo PVM įmonė nustatyta tvarka buvo įtraukusi į PVM atskaitą. Kai kurie iš šių įrankių yra nusidėvėję (nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas pagal Pelno mokesčio įstatymo reikalavimus) ir įmonė …

Sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną

 SituacijaĮmonė dalyvavo antstolių organizuotose varžytinėse ir jas laimėjo. Norint dalyvauti varžytinėse, reikėjo sumokėti antstoliui 10 proc. pradinės pardavimo kainos. Kadangi varžytines laimėjusi įmonė per nustatytą terminą nesumokėjo likusios turto įsigijimo kainos, ji prarado sumokėtą pradinį įnašą. KlausimasAr įmonė šiuos pinigus, kurie …

Kokius mokesčius mokėti?

 SituacijaUniversitetas, turintis viešosios įstaigos statusą, organizuoja renginį. KlausimasKokius mokesčius reikia mokėti? SprendimasDėl pelno mokesčioViešųjų įstaigų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą ir likvidavimą reglamentuoja Viešųjų įstaigų įstatymas (toliau – VŠĮ). Pagal VŠĮ 3 str. 4 dalies nuostatas, viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama …

Kai kurie PVM prievolių taikymo ypatumai

  Įmonė A, nuolat besiverčianti naudotų automobilių tiekimu, 2018 m. liepos mėnesį iš Prancūzijos įmonės B, PVM mokėtojos, įsigijo naują automobilį (pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2018 m. gegužės mėnuo). Prancūzijos įmonė tiekiamam automobiliui pritaikė maržos schemą.Ar Lietuvos įmonė …

Dovanos darbuotojams – leidžiami atskaitymai?

SituacijaĮmonė 2018 m. rugpjūčio mėn. rengia vasaros šventę savo darbuotojams. Užsako ir apmoka kaimo turizmo sodybą. Šventės metu jos dalyviai nemokamai maitinami, jiems rengiamos varžybos, atrakcionai. Darbuotojams teikiami varžybų laimėtojų prizai, taip pat prizai ir dovanos už ilgametį darbą, pasiekimus, …

Dėl nuostolių kompensacijos ir skolų administravimo paslaugų

 1 situacijaĮmonė A, PVM mokėtoja (nuomotojas), ir įmonė B (nuomininkas), PVM mokėtoja, sudarė nekilnojamojo turto nuomos sutartį, kurios trukmė – 10 metų. Įmonė A pasirinko nekilnojamojo turto nuomos paslaugas apmokestinti PVM. Įmonė A nuomojamą nekilnojamojo turto objektą statė, atsižvelgdama į įmonės B …

Papildomos paslaugos ir PVM

 SituacijaBendrovė sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio automobilių pardavėjais, kuriose įsipa­rei­goja kiekvienam parduotos transporto priemonės savininkui (toliau – klientas), be pagalbos kelyje paslaugų (sugedusio automobilio transportavimo, saugojimo, atsarginių dalių pristatymo, gedimų šalinimo), teikti papildomas paslaugas (trumpam laikui suteikti pakaitinį automobilį, …

Nekonkuravimo atlygis: leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

 SituacijaFizinis asmuo, nutraukdamas darbo sutartį su vienetu, sudarė sutartį dėl nekonkuravimo. Pagal šią sutartį fiziniam asmeniui numatyta išmokėti tam tikrą sumą, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis. Šioje sutartyje fizinis asmuo įsipareigojo tam tikru laikotarpiu neturėti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokių …

Prievolė skaičiuoti PVM už įsigytas prekes

 Situacija2017 m. sausio 15 d. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, sudarė sutartį su Lenkijos įmone, PVM mokėtoja, dėl prekių įsigijimo. Pagal sutartį Lietuvos įmonė 2017 m. sausio 25 d. sumokėjo avansinį mokėjimą Lenkijos įmonei. Sutartyje numatytos CIP pirkimo sąlygos (CIP sąlygos …

Ar galima taikyti maržos schemą?

 SituacijaĮmonė A, nuolat besiverčianti naudotų automobilių tiekimu, 2017 m. liepos mėnesį iš Prancūzijos įmonės B, PVM mokėtojos, įsigijo naują automobilį (pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2017 m. gegužės mėnuo). Prancūzijos įmonė tiekiamam automobiliui pritaikė maržos schemą. KlausimasAr Lietuvos įmonė A, 2017 m. …

Kokie žemės sklypai PVM tikslais laikomi žeme statyboms?

 SituacijaĮmonė A, PVM mokėtoja, pardavė tokius žemės sklypus:– 0,5 ha žemės sklypą, kurio naudojimo paskirtis, nurodyta Nekilnojamojo turto kadastro ir registre (toliau – NTKR), yra „kita“, o naudojimo būdas – „daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija“. Be to, NTKR šiam sklypui …

PVM prievolės bendrovei, perdavusiai piliečiui pagal panaudos sutartį naudotis kotedžui priskirtą žemės sklypą

 SituacijaBendrovė įsigytame žemės sklype, kurio pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą, pastatė kotedžus ir 1 daugiabutį namą. 2017 m. pardavė tris nebaigtos statybos kotedžus: du iš jų Lietuvos piliečiams, vieną – Rusijos piliečiui (šis Rusijos pilietis yra bendrovės akcininkas, valdantis …

Akcijų pardavimo pajamos

 Situacija2012 m. nuolatinis Lietuvos gyventojas įsigijo Lietuvos bendrovių A ir B akcijų dalį. 2014 m. šis gyventojas kartu su bendrovių A ir B kitais akcininkais įsteigė naują Lietuvos bendrovę C. Po metų (2015 m.) akcininkų sprendimu buvo padidintas bendrovės C įstatinis kapitalas …

Paslaugų (prekių) apmokestinimas PVM

 SituacijaŽinybinis muziejus, kuris priklauso Direkcijai, PVM mokėtojai, teikia tokias atlygintinas paslaugas (tiekia prekes): organizuoja mokamas ekskursijas po muziejų; organizuoja nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas; teikia muziejaus lankymo paslaugas; organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūrinius renginius, edukacinius užsiėmimus (pavyzdžiui, žvakių liejimo); …

Kompensacija nuostoliams

 SituacijaBendrovė savo vykdomai PVM apmokestinamai veiklai įsigijo iš tiekėjo nekokybiškas prekes, kurias grąžino, tačiau turėjo išvalyti užterštas patalpas. Tam bendrovė pasamdė paslaugos teikėją, kuris atliko patalpų valymo darbus ir išrašė bendrovei suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą. Nekokybiškas prekes patiekęs tiekėjas, …

Jei aukcione nusipirkote automobilį

 SituacijaLietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nuolat besiverčianti naudotų automobilių prekyba, iš ES aukciono organizatoriaus (per auk­cio­ną) įsigyja naudotą automobilį parduoti.Aukciono organizatorius savo vardu išrašo Lietuvos įmonei A PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta, kad automobilio tiekimui taikoma maržos schema. Automobilio kaina …

„Rezervo“ taisyklės taikymo ypatumai

 SituacijaLenkijos įmonė perka prekes iš Lietuvos įmonės, kuri jas užsako iš Vokietijos įmonės. Lietuvos įmonė, gavusi informaciją apie paruoštas prekes, praneša klientui (Lenkijos įmonei). Lenkijos įmonė pati organizuoja prekių gabenimą iš Vokietijos į Lenkiją. Vokietijos įmonė už prekes išrašo PVM …

Ar federacijos nario mokesčiai apmokestinami PVM

 SituacijaFederacijos X narių mokamo federacijos nario mokesčio dydis yra nustatytas federacijos valdybos nutarimu ir nesikeičia keletą metų, t. y. dydis nepriklauso nuo to, kiek kartų žaidėjas dalyvaus turnyre, kiek dažnai kels savo meistriškumą. Svarstoma galimybė, kad federacijos X nario mokestį …

PVM prievolės gyvenamąsias patalpas nuomojančiam Lietuvos gyventojui

 SituacijaLietuvos gyventojas, ne PVM mokėtojas, prisijungia prie „Airbnb“ internetinio puslapio, siekdamas išnuomoti savo turimas gyvenamąsias patalpas. Gyventojas pateikia duomenis apie nuomojamas gyvenamąsias patalpas, kainą, kartu su patalpų nuoma teikiamas papildomas paslaugas (pvz., kambarių tvarkymo), taip pat nurodo galimos žalos, kurią …