Pagal nuotolinio darbo sutartis gautų pajamų apmokestinimas

Audra ŠVEISTIENĖ Mokesčių specialistė Vertėjas, su įmone sudaręs nuotolinio darbo sutartį, dirba savo namuose. Kaip gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamos tokio darbuotojo pagal šią sutartį gautos su darbo santykiais susijusios pajamos? Nuotolinio darbo sutartis – tai tokia darbo sutartis, pagal kurią …

Mokestinės lengvatos suteikus paramą

Otilija KOŽEMIAKO UAB „BDO auditas ir apskaita“ Apskaitos skyriaus vadovė Ūkio subjektas, suteikęs paramą, gali pasinaudoti pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) numatytomis lengvatomis. Siekdamas pasinaudoti šiomis lengvatomis, pirmiausia turi įgyvendinti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) ir Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ numatytus …

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų taikymas lizingo sandoriams

Gailina BUDZINSKIENĖ Mokesčių specialistė Lizingo sandoriai yra dviejų rūšių: finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) ir veiklos lizingas. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apmokestinimo taisyklės priklauso nuo to, kokią – finansinio lizingo (išperkamosios nuomos) ar veiklos lizingo – sutartį lizingo bendrovė …

Prekių vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

Otilija KOŽEMIAKO UAB „BDO auditas ir apskaita“ Apskaitos skyriaus vadovė Šio straipsnio tikslas – supažindinti skaitytoją su PVM įstatymo nuostatų taikymu prekių vežimo paslaugoms. Aptarsime tuos atvejus, kai vykdomas prekių vežimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, trečiosiose šalyse. Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje …

Apie PVM atskaitos dalies (procentais) apskaičiavimą mišrią veiklą vykdančiose įmonėse

Elena PUVAČIAUSKAITĖ Mokesčių specialistė Mišrią veiklą vykdantiems PVM mokėtojams dažnai iškyla įvairių klausimų, kaip teisingai apskaičiuoti mišriai veiklai vykdyti įsigytų prekių ir paslaugų atskaitomą pirkimo PVM dalį (procentais). Šiame straipsnyje pabandysime panagrinėti kai kuriuos šios PVM atskaitos dalies (procentais) apskaičiavimo …

Jei vykdote veiklą pagal partnerystės sutartį

Birutė STANIENĖ Mokesčių specialistė Ar galima išrašyti vieną bendrą tiekiamų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą apmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį? Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.969 straipsnyje nurodyta, kad jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų …

Obligacijų apskaita ir apmokestinimas (2)

Obligacijų apskaita ir apmokestinimas (2) Vilija BANIENĖ Atestuota auditorė Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (641) 4 pavyzdys Įmonė A 2008-06-30 pirminėje rinkoje įsigijo 1000 Lt nominaliosios vertės obligaciją ir sumokėjo 1000 Lt. Obligacijos išpirkimo terminas – 2010-06-30. Metinė palūkanų norma – …

PVM prievolės įsigijus (pardavus) naują automobilį

PVM prievolės įsigijus (pardavus) naują automobilį Gailina BUDZINSKIENĖ Mokesčių specialistė Šiame straipsnyje aptarsime naujų lengvųjų automobilių (toliau – automobilių), įsigytų Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse, apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) klausimus. PVM tikslais naujais …

Pradingusių darbdavių darbuotojams gali būti nutrauktos darbo sutartys

Pradingusių darbdavių darbuotojams gali būti nutrauktos darbo sutartys Algirdas BARTKEVIČIUSSocialinės apsaugos ir darbo ministerijosskyriaus vedėjas Pastaraisiais metais itin padaugėjo atvejų, kai darbdavys neįformina darbuotojų atleidimo, nelikviduoja įmonės ir yra nerandamas. Tokiems darbuotojams iškyla įvairiausių problemų: negali kreiptis į teismą dėl …

Apmokestinamųjų asmenų PVM prievolės 2010 ir 2011 metais įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų bei suteikus paslaugas kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims (2)

Apmokestinamųjų asmenų PVM prievolės 2010 ir 2011 metais įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų bei suteikus paslaugas kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims (2) Gražina RIMKEVIČIENĖ Mokesčių specialistė Pabaiga. Pradžia Nr. 5 (629) Apmokestinamųjų asmenų prievolės dėl paslaugų, kurių teikimo vieta yra …

Apmokestinamųjų asmenų PVM prievolės 2010 ir 2011 metais įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų bei suteikus paslaugas kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims (1)

Apmokestinamųjų asmenų PVM prievolės 2010 ir 2011 metais įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų bei suteikus paslaugas kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims (1) Gražina RIMKEVIČIENĖ Mokesčių specialistė Nuo 2010 m. sausio 1 d. galioja Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM …

Pagrindiniai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai

Pagrindiniai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai Danutė DAUSINIENĖ Mokesčių specialistė Įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 145-7410). Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma Gyventojų …

PVM deklaracijos ir ataskaitos pildymo galimos klaidos

Elena PUVAČIAUSKAITĖ Mokesčių specialistė PVM mokėtojai, pildydami nuo 2010 metų pradžios naudojamą naują mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos formos FR0600 versiją 02 (toliau – PVM deklaracija), neišvengia tam tikrų klaidų. Nebūtinai tai yra klaidos, kurios turi įtakos teisingo mokėtino į biudžetą …

Kada pirkimo ar pardavimo PVM – leidžiami atskaitymai?

Valerij VOLK Mokesčių specialistas Atrodytų, paprastas Pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnis iš tiesų toks yra tik iš pirmo žvilgsnio. Taikant jį praktikoje, dažniausiai susiduriama su įvairiais klausimais. Dažniausiai tie klausimai yra susiję su PVM. Nors Pelno mokesčio įstatyme kalbama tik …

Dėl kai kurių pajamų deklaravimo ir apmokestinimo

Aušrelė DRAUGELIENĖ Mokesčių specialistė 1. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – bendrovė) iš kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių fizinių ir juridinių asmenų įsigyja naudotų automobilių, skirtų perparduoti. Fiziniai asmenys pirkimo-pardavimo dokumentuose nenurodo savo asmens kodo ar kitokio dokumento, …

Finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas pagal VSAFAS

Dalia VINAUSKIENĖ Atestuota auditorė, UAB „ECOVIS Proventus“ partnerė Šiame straipsnyje panagrinėsime kai kuriuos finansinio turto apskaitos ir pateikimo atskiro viešojojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje aspektus, remiantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatomis. Kalbėsime apie …

Investicijų į asocijuotąsias ir dukterines įmones apskaita ir pavaizdavimas investuotojo finansinėse ataskaitose pagal VAS

Vilija BANIENĖ UAB „Botasta“ atestuota auditorė Investicijų į asocijuotas įmones apskaitą ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką reglamentuoja 15-asis verslo apskaitos standartas (toliau – VAS) „Investicijos į asocijuotąsias įmones“. Pagal šį standartą asocijuotomis įmonėmis laikomos įmonės, kuriose: 1. Investuotojas turi kitos …

Dėl kai kurių pajamų deklaravimo ir apmokestinimo

Aušrelė DRAUGELIENĖ Mokesčių specialistė 1. Uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovė) darbuotojas, kurio darbo užmokestis yra valandinis (1 val. – 6,35 Lt), dirba 2 val. per dieną 5 d. per savaitę. Darbuotojas 10 kalendorinių dienų buvo išsiųstas į komandiruotę į …

Gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos pildymo aktualijos

Virginija TRAFIMOVIENĖ Mokesčių specialistė Kaip ir kasmet, taip ir 2010 m. mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, gyventojų B klasės pajamoms priskirtas išmokas išmokėję asmenys turės pateikti Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formą (toliau – …