Finansinio turto pripažinimas ir įvertinimas pagal VSAFAS

Dalia VINAUSKIENĖ Atestuota auditorė, UAB „ECOVIS Proventus“ partnerė Šiame straipsnyje panagrinėsime kai kuriuos finansinio turto apskaitos ir pateikimo atskiro viešojojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje aspektus, remiantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nuostatomis. Kalbėsime apie …

Investicijų į asocijuotąsias ir dukterines įmones apskaita ir pavaizdavimas investuotojo finansinėse ataskaitose pagal VAS

Vilija BANIENĖ UAB „Botasta“ atestuota auditorė Investicijų į asocijuotas įmones apskaitą ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką reglamentuoja 15-asis verslo apskaitos standartas (toliau – VAS) „Investicijos į asocijuotąsias įmones“. Pagal šį standartą asocijuotomis įmonėmis laikomos įmonės, kuriose: 1. Investuotojas turi kitos …

Dėl kai kurių pajamų deklaravimo ir apmokestinimo

Aušrelė DRAUGELIENĖ Mokesčių specialistė 1. Uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovė) darbuotojas, kurio darbo užmokestis yra valandinis (1 val. – 6,35 Lt), dirba 2 val. per dieną 5 d. per savaitę. Darbuotojas 10 kalendorinių dienų buvo išsiųstas į komandiruotę į …

Gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos pildymo aktualijos

Virginija TRAFIMOVIENĖ Mokesčių specialistė Kaip ir kasmet, taip ir 2010 m. mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, gyventojų B klasės pajamoms priskirtas išmokas išmokėję asmenys turės pateikti Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formą (toliau – …

Prekyba komiso pagrindais

Jurgita NAVIKIENĖ UAB „Solidus vox“ direktorė,atestuota auditorė Prekyba komiso pagrindais iš tiesų nėra naujas dalykas. Bet iš klausimų, kurie kyla savaitraščio skaitytojams, galima susidaryti nuomonę, kad dar ne visiems kolegoms šioje srityje viskas aišku. Todėl straipsnyje pirmiausia bus nagrinėjama komiso …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolės įsigijus paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų bei suteikus paslaugas kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui (2)

Elena PUVAČIAUSKAITĖ Mokesčių specialistė Pabaiga. Pradžia Nr. 35 (611) Straipsnyje toliau nagrinėjame nuo 2010 m. sausio 1 d. atsiradusias naujas registravimosi PVM mokėtoju prievoles ir kokios pasekmės gali laukti apmokestinamųjų asmenų, laiku neįsiregistravusių į PVM mokėtojų registrą. 3. Privalėjusio registruotis …

2009 metų metinės PVM deklaracijos pildymo ypatumai

Elena PUVAČIAUSKAITĖ Mokesčių specialistė Kadangi artėja 2009 metų metinės PVM deklaracijos pateikimo termino pabaiga (2010 m. spalio 1 d.), šiame straipsnyje priminsime šios deklaracijos pildymo ir pateikimo ypatumus. Metinės PVM deklaracijos FR0516 formos bei jos priedų FR0516A ir FR0516B formų …

Užsieniečių apmokestinimas Lietuvoje

Užsieniečių apmokestinimas Lietuvoje Ar užtenka Lietuvoje praleisti vieną dieną, kad atsirastų prievolė čia sumokėti mokesčius? Monika ŽEMAITYTĖ UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės skyriaus vyresnioji konsultantė Simona KULAKAUSKAITĖ UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės skyriaus konsultantė Pasaulyje tarptautiniai paskyrimai įgyja labai svarbią …

Lietuvos įmonių, perkančių turtą iš gyventojų, prievolės

Audra ŠVEISTIENĖ Mokesčių specialistė Lietuvos įmonės, perkančios turtą iš gyventojo, prievolės priklauso nuo to, kokios klasės pajamoms, pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatytą pajamų mokesčio mokėjimo tvarką, priskiriamos išmokos. Kad teisingai įvertintų, kokiai klasei (A …

Kaip apmokestinamos nekilnojamojo turto nuomos pajamos?

Danutė DAUSINIENĖ Mokesčių specialistė Šiame straipsnyje trumpai panagrinėsime, kokia tvarka ir kokiais mokesčiais turi (turėjo) būti apmokestinamos gyventojų gaunamos nekilnojamojo turto nuomos pajamos 2009 ir 2010 mokestiniais metais. Turtas – kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. Nekilnojamaisiais daiktais laikomi daiktai, kurie yra …

Darbuotojų saugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų sąnaudos

Kęstutis GERIKA Mokesčių specialistas Nuo 2010 metų iš esmės pasikeitė vieneto patirtų išlaidų darbuotojo naudai pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarka. Pagal naują Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 straipsnio redakciją leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos vieneto išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši …

Žalos atlyginimas ar kompensacinė išmoka?

Kęstutis GERIKA Mokesčių specialistas Pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, o pagal 31 straipsnio 1 dalies 11 punktą, …

Mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas dalimis

Rasa VIRVILIENĖ Teisininkė Lietuvos Respublikos finansų ministras 2010 m. birželio 10 d. įsakymu nustatė nuo 2010 m. liepos 1 dienos 2010 metų trečiajam ketvirčiui 0,01 procento palūkanų dydį už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną sumažindamas jį 0,01 procento. Tikėtina, kad …

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (2)

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (2) Gailina BUDZINSKIENĖ Mokesčių specialistė Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (600) Į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, netraukiamos ir tokios sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus …

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos Aušra JANUKONYTĖ Mokesčių specialistė Įmokos, privalomos Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims Pastaruoju metu visuomenėje daug diskutuojama apie sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSD įmokos) bei apie pačią sveikatos draudimo sistemą, galiojančią Lietuvoje. PSD įmokos, remiantis pakeistomis …

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (1)

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (1) Gailina BUDZINSKIENĖMokesčių specialistė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apmokestinamoji vertė yra bazė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas PVM. Apmokestinamoji vertė yra svarbi apskaičiuojant PVM sumą. Pagrindinės nuostatos dėl apmokestinamosios vertės nustatymo …

Apie vežimo paslaugų apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu nuo 2010 metų

Apie vežimo paslaugų apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu nuo 2010 metų Gražina RIMKEVIČIENĖ Mokesčių specialistė Nuo šių metų pradžios, atsižvelgiant į Europos Komisijos 2008/8/EB Direktyvos nuostatas, įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, naujai reglamentuojantys paslaugų teikimo vietos nustatymo taisykles. Jeigu iki …

Pajamos natūra, kai paskolos teikiamos lengvatinėmis sąlygomis

Pajamos natūra, kai paskolos teikiamos lengvatinėmis sąlygomis Alina GAUDUTYTĖ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Pajamų natūra apmokestinimo esmė yra ta, kad gautas atlygis natūra laikomas tokia pat nauda, kaip ir piniginis atlygis. Vadinasi, neatsižvelgiant į …

Gyventojo prievolės deklaruoti pajamas dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio atsiradimo pagrindai

Gyventojo prievolės deklaruoti pajamas dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio atsiradimo pagrindai Virginija TRAFIMOVIENĖ Mokesčių specialistė Pagal 2008 m. gruodžio 23 d. priimtą įstatymą, pakeitusį didelę dalį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatų, mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) tapo …

Gyventojų pajamų deklaravimas

Gyventojų pajamų deklaravimas Ingrida VEČERSKYTĖ Mokesčių specialistė Gyventojų pajamų deklaravimas už 2009 mokestinius metus tapo šiek tiek sudėtingesnis, kadangi Metinė pajamų deklaracija apima du mokesčius – pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Poreikis deklaruoti pajamas, nuo kurių mokamos privalomojo …