Kaip apmokestinamos nekilnojamojo turto nuomos pajamos?

Danutė DAUSINIENĖ Mokesčių specialistė Šiame straipsnyje trumpai panagrinėsime, kokia tvarka ir kokiais mokesčiais turi (turėjo) būti apmokestinamos gyventojų gaunamos nekilnojamojo turto nuomos pajamos 2009 ir 2010 mokestiniais metais. Turtas – kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. Nekilnojamaisiais daiktais laikomi daiktai, kurie yra …

Žalos atlyginimas ar kompensacinė išmoka?

Kęstutis GERIKA Mokesčių specialistas Pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, o pagal 31 straipsnio 1 dalies 11 punktą, …

Mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas dalimis

Rasa VIRVILIENĖ Teisininkė Lietuvos Respublikos finansų ministras 2010 m. birželio 10 d. įsakymu nustatė nuo 2010 m. liepos 1 dienos 2010 metų trečiajam ketvirčiui 0,01 procento palūkanų dydį už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną sumažindamas jį 0,01 procento. Tikėtina, kad …

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (2)

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (2) Gailina BUDZINSKIENĖ Mokesčių specialistė Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (600) Į prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, netraukiamos ir tokios sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus …

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos Aušra JANUKONYTĖ Mokesčių specialistė Įmokos, privalomos Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims Pastaruoju metu visuomenėje daug diskutuojama apie sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSD įmokos) bei apie pačią sveikatos draudimo sistemą, galiojančią Lietuvoje. PSD įmokos, remiantis pakeistomis …

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (1)

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinamąją vertę (1) Gailina BUDZINSKIENĖMokesčių specialistė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apmokestinamoji vertė yra bazė, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas PVM. Apmokestinamoji vertė yra svarbi apskaičiuojant PVM sumą. Pagrindinės nuostatos dėl apmokestinamosios vertės nustatymo …

Apie vežimo paslaugų apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu nuo 2010 metų

Apie vežimo paslaugų apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu nuo 2010 metų Gražina RIMKEVIČIENĖ Mokesčių specialistė Nuo šių metų pradžios, atsižvelgiant į Europos Komisijos 2008/8/EB Direktyvos nuostatas, įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai, naujai reglamentuojantys paslaugų teikimo vietos nustatymo taisykles. Jeigu iki …

Pajamos natūra, kai paskolos teikiamos lengvatinėmis sąlygomis

Pajamos natūra, kai paskolos teikiamos lengvatinėmis sąlygomis Alina GAUDUTYTĖ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Pajamų natūra apmokestinimo esmė yra ta, kad gautas atlygis natūra laikomas tokia pat nauda, kaip ir piniginis atlygis. Vadinasi, neatsižvelgiant į …

Gyventojo prievolės deklaruoti pajamas dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio atsiradimo pagrindai

Gyventojo prievolės deklaruoti pajamas dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio atsiradimo pagrindai Virginija TRAFIMOVIENĖ Mokesčių specialistė Pagal 2008 m. gruodžio 23 d. priimtą įstatymą, pakeitusį didelę dalį Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatų, mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD) tapo …

Gyventojų pajamų deklaravimas

Gyventojų pajamų deklaravimas Ingrida VEČERSKYTĖ Mokesčių specialistė Gyventojų pajamų deklaravimas už 2009 mokestinius metus tapo šiek tiek sudėtingesnis, kadangi Metinė pajamų deklaracija apima du mokesčius – pajamų mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Poreikis deklaruoti pajamas, nuo kurių mokamos privalomojo …

Gyventojų 2009 m. pajamoms deklaruoti – nauja deklaracijos forma

Gyventojų 2009 m. pajamoms deklaruoti – nauja deklaracijos forma Virginija TRAFIMOVIENĖ Mokesčių specialistė Šiame straipsnyje skaitytojai supažindinami su naujosios gyventojo metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma ir jos pildymo ypatumais, apskaičiuojant pajamų mokestį nuo 2009 m. mokestinio laikotarpio pajamų. Nuo 2009 …

Pagrindiniai reikalavimų atskleisti segmentus pokyčiai

Pagrindiniai reikalavimų atskleisti segmentus pokyčiai Kristina VOLODKOVIČ VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos Apskaitos standartų padalinio specialistė Atsižvelgiant į 2009 m. gruodžio 31 d. leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtą viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu …

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinimo momentą

Ką svarbu žinoti, nustatant PVM apmokestinimo momentą Gailina BUDZINSKIENĖ Mokesčių specialistė Apmokestinimo momentas – momentas, kada atsiranda prievolė apskaičiuoti tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos pardavimo PVM. Apmokestinimo momentas yra svarbus nustatant, kurį mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuotas ir PVM …

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (V)

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (V) Karolina JOGMINAITĖ Mokesčių specialistė Apmokestinamojo asmens sąvoka Kaip jau buvo minėta, naujos taisyklės, įsigaliojusios šių metų sausio 1 d., nustatė pagrindinę paslaugų teikimo vietos taisyklę, kuri sako, kad paslaugos, teikiamos apmokestinamajam …

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (IV)

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (IV) Karolina JOGMINAITĖ Mokesčių specialistė Elektroninės paslaugos Jau ir dabar tiek pagal PVM direktyvos nuostatas, tiek ir pagal Lietuvos PVM įstatymo nuostatas galioja taisyklė, kad, kai elektronines paslaugas teikia užsienyje įsikūrę asmenys, …

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (III)

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (III) Karolina JOGMINAITĖ Mokesčių specialistė Kultūros ir susijusios paslaugos PVM įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodoma, kad kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašios paslaugos, pavyzdžiui, mugių ir parodų, įskaitant …

Atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją

Atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją Rasa VIRVILIENĖ Teisininkė 2009 m. birželio 16 d. buvo pakeistas LR atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas (Žin., 1999, Nr. 102-2921; 2009, Nr. 77-3159, toliau – Įstatymas), kuris nustato žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties tipines …

Automobilių naudojimas asmeniniais tikslais – pajamos natūra

Automobilių naudojimas asmeniniais tikslais – pajamos natūra Alina GAUDUTYTĖ Valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Pajamos natūra – tai pajamų gavimo forma, kai gyventojas pajamas gauna ne pinigais, o turtu, paslaugomis ar kita nauda. Pajamų natūra sąvoka galiojo ir …

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (II)

Nuo šių metų – naujos PVM apmokestinimo taisyklės (II) Karolina JOGMINAITĖ Mokesčių specialistė Praėjusiame „AAM aktualijų“ numeryje aptarėme pagrindinės paslaugų teikimo vietos nustatymo ypatumus nuo 2010 m. sausio 1 d. Šį kartą plačiau panagrinėsime specialių nuostatų (pagrindinės taisyklės išimčių) taikymą. …