5 svarbiausios naujovės, kurias reikia žinoti būsto paskolų gavėjams

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme įtvirtinti būsto paskolų pasiūlymų teikimo, sutarčių sudarymo sąlygų, sutarties nutraukimo ir kiti reikalavimai. Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų politikos skyriaus vyriausioji juriskonsultė Justina TARASEVIČIENĖ nurodo svarbiausias naujoves, …

Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė: praktiniai aspektai

 Pelno (nuostolio) ataskaita (toliau – pelno ataskaita) yra svarbus informacijos šaltinis įmonės finansiniams rezultatams įvertinti ir jų gerinimo rezervams nustatyti. Tam reikalinga išsami šios finansinės ataskaitos analizė.Nedidelėse įmonėse, daugelyje Lietuvos bendrovių, išsamią finansinės ataskaitos analizę turi atlikti buhalteriai, o didesnėse …

Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (934)  gamintojai įgyja teisę kontroliuoti fonogramų platinimą: pardavimą, nuomą, panaudą ar kitais būdais fonogramos perdavimą nuosavybėn;Pardavimus gamintojai kontroliuoja, sudarydami sutartis su fonogramos kopijų, pagamintų parduoti, platintojais. Nuomą ar panaudą fonogramos gamintojas gali kontroliuoti pats ar pavesti …

Eksporto plėtra gali būti nuosaikesnė

 Lietuvos eksportas didėja beveik po dešimtadalį ketvirtą mėnesį iš eilės. Artimiausiu metu mūsų eksportas turėtų toliau augti dėl didėjančios paklausos, ypač ES ir NVS regionuose.Naujausi Statistikos departamento duomenys rodo, kad nominalusis prekių eksportas balandžio mėn. per metus padidėjo 9,4 proc. …

Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 22 (934) Fonogramų gamintojų teisėsNorėdamas savo laboratorijoje įrašyti telefoninius pokalbius, 1877 m., T. Edisonas, sukūrė garso įrašymo ir atkūrimo prietaisą – fonografą. Fonografas – ankstesnis fonogramos variantas, suteikęs galimybę fiksuoti garsą. Taip fiksuotos garso knygos, diktavimas, muzika, įrašytos muzikinės …

Prekių apskaita mažmeninių kainų būdu

 Kai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neįmanoma įtraukti į apskaitą atsargų judėjimo ir jų likučių faktine įsigijimo savikaina arba tai daryti netikslinga, gali būti taikomas mažmeninių kainų būdas. Straipsnyje apžvelgsime šio būdo esmę ir kaip jis taikomas.Kai mažmeninėje prekyboje yra didelis įvairių …

Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 22 (934) Asmeninės neturtinės teisėsAtlikėjai įgyja asmenines neturtines teises į savo gyvą atlikimą ar jo įrašą:Tapatybės – teisę reikalauti nurodyti atlikėjo vardą ar pseudonimą.Kaip ir kur atsispindės tapatybė, sprendžia atlikėjas. Minėtos sąlygos nurodomos sutartyje.Teisę drausti iškraipyti, pakeisti, pažeisti …

Ūkininko ūkio pradinio balanso sudarymas

 Buhalterė Rita teiraujasi, kaip sudaryti naujai įregistruoto ūkininko ūkio pradinį balansą dvejybinės apskaitos sistemoje ir kaip nustatyti pradinius likučius buhalterinėse sąskaitose.Ūkio veiklos dvejybinė apskaita tvarkoma vadovaujantis „Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos …

Kaip deklaruosime paramą?

 Kaip ir kokius duomenis apie gautą paramą ir jos panaudojimą meno kūrėjai turės pateikti mokesčių administratoriui?Nuo 2017 m. sausio 1 d. LR labdaros ir paramos įstatymu (2015-12-17 Nr. XII-2202, toliau – LPĮ) yra įteisinta galimybė nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo …

Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės (1)

 Gretutinių teisių įgyvendinimasAnkstesniuose straipsniuose aptarėme autorių teises ir jų ypatumus. Dabar paanalizuosime gretutinių teisių, taip pat saugomų Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, sampratą, įgyvendinimą, ką reiškia minėta sąvoka, kuo ypatinga susijusių subjektų veikla, jos reglamentavimas. Gretutinių teisių objektai:tiesioginis (gyvas) atlikimas ar į …

Tarpinių finansinių ataskaitų sudarymas

 Tarpinės finansinės ataskaitos, kaip ir metinės, yra informacijos šaltinis, parodantis įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.Tokių ataskaitų tikslas – laiku pateikti informaciją apie įmonę investuotojams, kreditoriams, finansų analitikams ir kitiems finansinių ataskaitų informacijos vartotojams, kurie, remdamiesi pateikta informacija ir palygindami tarpinių …

Lietuvos ūkio plėtra yra spartesnė, o ateities augimą lems tai, kiek bus investuota našumui didinti

 Komentuoja Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas Darius IMBRASAS Lietuvos ūkio plėtra yra spartesnė. Šalies realusis BVP, Statistikos departamento išankstinio įverčio duomenimis, 2017 m. pirmąjį ketvirtį per metus padidėjo 4,1 proc. Metų pradžioje susidarė palankios sąlygos Lietuvos ūkiui šiemet augti sparčiau …

Pavasarį pasitikome kainų augimu

  Komentuoja Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus ekonomistė Ieva SKAČKAUSKAITĖ Lietuvos statistikos departamentas fiksuoja, kad šalies kainos kovo mėn. buvo 1,1 proc. didesnės nei vasarį. Nors kovo mėn. kainos, palyginti su vasario mėn., padidėjo, nemaža to dalis yra susijusi su …

Maisto patiekalų savikainos kalkuliavimas

Valentinas BRUŽAUSKASDocentas daktarasRedas MIŠKINISUAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai Lietuvoje žmonių maitinimu užsiima daugelis ūkio subjektų (per 8 tūkst. organizacijų, iš jų per 3 tūkst. specializuotų maitinimo įmonių), ir jų skaičius tik didėja. Šio verslo sėkmė labai priklauso nuo jo kainodaros, kurios svarbi …

Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos

 Artėjant metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminui, t. y. birželio 15 d., trumpai apžvelgsime pelno nesiekiantiems vienetams būdingus pelno mokesčio apskaičiavimo bei pajamų ir joms tenkančių sąnaudų įrašymo metinėje pelno mokesčio deklaracijoje klausimus.Lietuvos vienetai, kurie pagal …

Trejus metus sparčiai kilusį perlaidų iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą srautą pakirto „Brexit“

 Fizinių asmenų perlaidų į Lietuvą iš kitų valstybių suma pastaruosius dvejus metus yra stabili, tačiau mažesnė nei prieš trejus metus. Tai rodo naujausi Lietuvos banko statistiniai duomenys. Nors dėl planų pasitraukti iš Europos Sąjungos 2016 m. smarkiai sumažėjo pervedimų iš …

Ką verta žinoti apie filialų apskaitą

 Lietuvos įmonės steigia filialus ne tik Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse, bet ir trečiosiose šalyse, todėl įmonių buhalteriams kyla klausimų dėl filialų apskaitos tvarkymo ir jų duomenų įtraukimo į įmonės sudaromas finansines ataskaitas. Taip pat …

Kaip apmokestinami trikampės prekybos sandoriai?

 Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (922)  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, perka įrangą iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, ir parduoda ją Lenkijos įmonei, PVM mokėtojai, kuri užsako šios įrangos pervežimą iš Vokietijos į Lenkiją. Ar toks prekių tiekimo sandoris atitinka trikampės prekybos …

Įsigaliojo Finansinių ataskaitų audito įstatymas

 2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR finansinių ataskaitų audito įstatymą Nr. XIII-96, kuris keičia iki šiol galiojusį LR audito įstatymą Nr. VIII-1227. Naujojo įstatymo pavadinimu aiškiai apibrėžiama audito sąvoka, kad šiuo norminiu aktu reglamentuojami tik finansinių …

Darbo užmokestis didėja, tačiau pajamų nelygybė lieka aukštumose

 Pagal naujausią Europos Sąjungos (ES) oficialią statistiką, pajamų nelygybė Lietuvoje yra didžiausia per pastaruosius vienuolika metų. Ją mažino darbo užmokesčio didėjimas 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, Statistikos departamento duomenimis, sudaręs 8,7 proc. Gana didelę šio augimo dalį lėmė pernai du kartus …