Balanso informacijos analizė

  Balansas yra svarbus informacijos šaltinis įmonės finansinei būklei įvertinti ir jos gerinimo sprendimams parengti. Tam reikalinga atidi šios finansinės ataskaitos analizė. Nedidelėse įmonėse ją turi atlikti buhalteriai, o didesnėse – ekonomistai (jeigu jose yra tokia pareigybė). Su analizės rezultatais …

Naujasis dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (II)

  Straipsnyje aptariama naujoji, daug diskusijų sukėlusi dividendų apmokestinimo tvarka, kovojant su mokesčių vengimu, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo (vadinamoji „dalyvavimo išimties“) taisyklė vienetams ar jų grupėms, kai jų atitinkamo veikimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo …

Dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (I)

  Straipsnyje aptariama naujoji, daug diskusijų kelianti dividendų apmokestinimo tvarka, susijusi su kova su mokesčių vengimu, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo (vadinamoji „dalyvavimo išimties“) taisyklė vienetams ar jų grupėms, kai jų atitinkamo veikimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų …

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla

  Skaitytojos pageidavimu toliau kalbėsiu apie tarptautinius finansinės apskaitos standartus. Šį kartą norėčiau aptarti 5-ąjį TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“, kurio tikslas apibrėžti turto, skirto parduoti, apskaitos tvarką ir informacijos apie nutrauktą veiklą pateikimą finansinėse ataskaitose. TFAS …

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – kaip mokėti pelno mokestį? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (890) Dėl privataus subjekto VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu atlikto esminio turto pagerinimo Pagal VPSP projekto sutartį privačiam subjektui – įmonei gali būti suteikta teisė vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat naujo arba jam perduoto …

Mokestinių ginčų ir civilinės teisės santykis (II)

  Šioje straipsnio dalyje, vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, toliau nuosekliai nagrinėsime, kaip civilinė teisė mokestiniuose ginčuose lemia atitinkamas mokestines prievoles. Pateiksime konkrečius LVAT praktikos pavyzdžius, iliustruojančius, kaip konkrečiose praktinėse situacijose pasireiškia mokesčių teisės ir civilinės teisės …

Mokestinių ginčų ir civilinės teisės santykis (I)

  Straipsnyje, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, nagrinėjama, kaip civilinė teisė mokestiniuose ginčuose lemia atitinkamas mokestines prievoles, pateikiami konkretūs LVAT praktikos pavyzdžiai, iliustruojantys, kaip konkrečiose praktinėse situacijose pasireiškia mokesčių teisės ir civilinės teisės santykis.   Temos …

Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (888)   • Jeigu Lietuvos pardavėjas neviršija užsienio valstybėje narėje nustatytos nuotoliniu būdu parduodamų prekių sumos (35 000 eurų ar 100 000 eurų) ir savo noru nepasirenka prekių tiekimo vieta laikyti užsienio valstybės, tai nuo užsienyje parduotų …

Darbo užmokesčio apskaita

  Situacija Įmonės vadovas nusprendė mokėti darbuotojams darbo užmokestį, neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio (GPM), privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Šiuos mokesčius įprastai įmonė atskaito iš apskaičiuoto darbo užmokesčio.   Klausimas Kaip būtų deklaruojami mokesčiai ir kokia darbo užmokesčio finansinė ir mokestinė …

Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (888) Mokesčiai Prieš su vartotoju sudarydamas nuotolinės prekybos ar prekybos ne prekybai skirtose patalpose sutartį, pardavėjas privalo pateikti bendrą prekių ir paslaugų kainą, į kurią įskaičiuoti mokesčiai. Jeigu prekės ar paslaugos yra tokio pobūdžio, kad …

Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (1)

  Sutarties samprata įtvirtinta LR civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos (Prievolių teisė) 6.154 straipsnyje. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai asmuo (asmenys) įsipareigoja kitam asmeniui (asmenims) atlikti tam tikrus …

Mokestinių ginčų ir baudžiamosios teisės santykis (II)

  Šioje straipsnio dalyje, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, toliau nuosekliai nagrinėsiu praktikoje labai aktualius, tačiau spaudoje labai retai aptariamus atvejus, kaip baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės lemia apmokestinimo taisyklių taikymą mokestiniuose ginčuose, koks baudžiamosios atsakomybės santykis …

Obligacijų apmokestinimas

  Situacija Įmonė įsigijo obligacijas ir planuoja jas išlaikyti iki jų išpirkimo. Ar įmonei atsirastų ir kada prievolė mokėti pelno mokestį?   Sprendimas Obligacija apibrėžiama kaip skolos vertybinis popierius, t. y. tarsi investuotojo paskola bendrovei. Investuotojas skolina bendrovei tam tikrą …

Mokestinių ginčų ir baudžiamosios teisės santykis (I)

  Mokesčių teisės aktai, reglamentuojantys apmokestinimą, nuolat kinta. Dėl teisinio reguliavimo papildymų ir pakeitimų mokesčių mokėtojams ir jų konsultantams nuolat kyla klausimų, kaip taikyti praktikoje mokestines taisykles. Visko teisės aktais reglamentuoti ne­įmanoma, todėl šalia mokesčių teisės aktų kitu labai svarbiu …

Sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius, – neleidžiami atskaitymai (II)

  Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjame kyšio sampratą, pateikiame konkrečius sąnaudų, patirtų dėl kyšininkavimo, priskyrimo neleidžiamiems atskaitymams atvejus, vadovaujantis naujojo PMĮ 31 str. 1 d. 20 punktu.   Kyšio samprata PMĮ 31 str. 1 d. 20 punktas numato, kad iš pajamų negali …

Privalomas gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimas mokesčių administratoriui

  Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė naujas Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisykles, kurios patvirtintos 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2015 …

Sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius, – neleidžiami atskaitymai (I)

  Pirmojoje straipsnio dalyje rašoma apie tai, kad priimti naująjį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (­toliau – PMĮ) papildymą dėl neleidžiamų atskaitymų sąnaudoms, susijusioms su kyšiais, įpareigojo tarptautiniai Lietuvos siekiai, taip pat nagrinėjama pagal Baudžiamąjį kodeksą (BK) uždraustos veikos samprata …

Medžiotojų būrelių išmokų už šernus pripažinimas pajamomis

  Patvirtinus išmokų už sumedžiotas šernų pateles skaičiavimo ir mokėjimo tvarką, medžiotojai už sumedžiotą šerno patelę gali gauti nustatyto dydžio išmoką. Išmokų už 2015–2016 m. sumedžiotas šerno pateles skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus …

Nuolatinė buveinė ar ne?

  Užsienio įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje ilgiau nei šešis mėnesius, privalo registruotis mokesčių mokėtojais ir teikti deklaracijas. Registruotis mokesčių mokėtoju nereiškia, kad turės būti mokamas pelno mokestis (galbūt veiklą vykdys pelno nesiekianti įmonė arba įmonė patirs nuostolį). Susidaro įdomi situacija …

Ką reikia žinoti įmonėms, išmokančioms dividendus? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (883)   5 pavyzdys Bendrovė 2016 m. vasario mėnesį Lietuvos įmonei išmokėjo 20 000 eurų dividendų, iš kurių, taikydama 15 proc. tarifą, išskaičiavo 3 000 eurų pelno mokesčio. Lietuvos įmonės apskaičiuota 2015 mokestinių metų mokėtina pelno mokesčio suma sudarė 8 000 eurų. 2016 m. …