Pavasarį pasitikome kainų augimu

  Komentuoja Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus ekonomistė Ieva SKAČKAUSKAITĖ Lietuvos statistikos departamentas fiksuoja, kad šalies kainos kovo mėn. buvo 1,1 proc. didesnės nei vasarį. Nors kovo mėn. kainos, palyginti su vasario mėn., padidėjo, nemaža to dalis yra susijusi su …

Maisto patiekalų savikainos kalkuliavimas

Valentinas BRUŽAUSKASDocentas daktarasRedas MIŠKINISUAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai Lietuvoje žmonių maitinimu užsiima daugelis ūkio subjektų (per 8 tūkst. organizacijų, iš jų per 3 tūkst. specializuotų maitinimo įmonių), ir jų skaičius tik didėja. Šio verslo sėkmė labai priklauso nuo jo kainodaros, kurios svarbi …

Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos

 Artėjant metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminui, t. y. birželio 15 d., trumpai apžvelgsime pelno nesiekiantiems vienetams būdingus pelno mokesčio apskaičiavimo bei pajamų ir joms tenkančių sąnaudų įrašymo metinėje pelno mokesčio deklaracijoje klausimus.Lietuvos vienetai, kurie pagal …

Trejus metus sparčiai kilusį perlaidų iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą srautą pakirto „Brexit“

 Fizinių asmenų perlaidų į Lietuvą iš kitų valstybių suma pastaruosius dvejus metus yra stabili, tačiau mažesnė nei prieš trejus metus. Tai rodo naujausi Lietuvos banko statistiniai duomenys. Nors dėl planų pasitraukti iš Europos Sąjungos 2016 m. smarkiai sumažėjo pervedimų iš …

Ką verta žinoti apie filialų apskaitą

 Lietuvos įmonės steigia filialus ne tik Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse, bet ir trečiosiose šalyse, todėl įmonių buhalteriams kyla klausimų dėl filialų apskaitos tvarkymo ir jų duomenų įtraukimo į įmonės sudaromas finansines ataskaitas. Taip pat …

Kaip apmokestinami trikampės prekybos sandoriai?

 Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (922)  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, perka įrangą iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, ir parduoda ją Lenkijos įmonei, PVM mokėtojai, kuri užsako šios įrangos pervežimą iš Vokietijos į Lenkiją. Ar toks prekių tiekimo sandoris atitinka trikampės prekybos …

Įsigaliojo Finansinių ataskaitų audito įstatymas

 2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR finansinių ataskaitų audito įstatymą Nr. XIII-96, kuris keičia iki šiol galiojusį LR audito įstatymą Nr. VIII-1227. Naujojo įstatymo pavadinimu aiškiai apibrėžiama audito sąvoka, kad šiuo norminiu aktu reglamentuojami tik finansinių …

Darbo užmokestis didėja, tačiau pajamų nelygybė lieka aukštumose

 Pagal naujausią Europos Sąjungos (ES) oficialią statistiką, pajamų nelygybė Lietuvoje yra didžiausia per pastaruosius vienuolika metų. Ją mažino darbo užmokesčio didėjimas 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, Statistikos departamento duomenimis, sudaręs 8,7 proc. Gana didelę šio augimo dalį lėmė pernai du kartus …

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai, esant lizingo, nuomos ir panaudos sandoriams (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (919) Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai lizingo davėjo įmonėjeAtsižvelgiant į lizingo specifiką, kadangi lizingo davėjas uždirba pajamas ne iš turto pardavimo, bet iš įsigijimų finansavimo paslaugos suteikimo, vienetų, vykdančių tokią veiklą, uždirbtoms pajamoms, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra …

Mokestinės prievolės, nuomojant nekilnojamąjį turtą per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę

 Nuo 2010 m. sausio 1 d. individualiai veiklai nepriskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamojo turto nuomos veikla. Todėl, atsižvelgiant į tai, ar nekilnojamasis turtas bus išnuomotas per „Airbnb“ platformą, ar per Booking.com svetainę, tai padaryti galima įsigijus verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties …

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai, esant lizingo, nuomos ir panaudos sandoriams (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 7 (919) Kaip pripažįstamos sąnaudos lizingo gavėjo įmonėje?Lizingo gavėjas, apskaičiuodamas mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, susiduria su dviem pagrindinėmis problemomis, t. y. kaip skaičiuoti lizinguojamo turto nusidėvėjimą ir kaip paskirstyti su lizinguojamu turtu susijusias sąnaudas.Pagal lizingo sutartį naudojamo turto nusidėvėjimas …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (919) c) jei įmonė vykdo didmeninės prekybos zonoje sandėliuojamomis prekėmis veiklą, pelno mokesčio lengvata taikoma tik tais atvejais, kai didmeninė prekyba zonoje sandėliuojamomis prekėmis atitinka LEZPĮ nustatytus LEZ steigimo tikslus, y. taikoma tik toms LEZ įmonėms, kurių …

Kokie pokyčiai laukia įmonių, rengiančių metinį pranešimą

 Nauji reikalavimai tam tikroms didelėms įmonėms atskleisti nefinansinę ir įvairovės informaciją didins įmonių veiklos skaidrumą, skatins jų socialinę atsakomybę, teiks naudą ne tik tiesioginiams įmonių finansinių ataskaitų vartotojams, bet ir visuomenei.2016 m. gruodžio 15 d. priimti ir 2017 m. sausio 1 …

Laisvosiose ekonominėse zonose įregistruotų įmonių pelno mokesčio lengvatos taikymas (1)

 Viena iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo formų yra laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) steigimas Lietuvoje.LEZ – tai ūkinei komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. Įgyvendinant tai, 1995 m. birželio …

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai, esant lizingo, nuomos ir panaudos sandoriams (1)

 Straipsnyje aptarsime pagrindinius pelno mokesčio apskaičiavimo ypatumus, atsirandančius sudarius lizingo sandorį arba jį nutraukus, sudarius atgalinio lizingo arba nuomos ir panaudos sandorius, taip pat pakomentuosime, kokia sutartis pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikoma lizingo sutartimi, kokios įtakos nuomos rūšies pakeitimas …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (9)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 46 (910) Ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinamiJeigu PVM mokėtojas prekes įsigijo ar importavo ir ne mažiau kaip 99 proc. naudojo savo ekonominėje veikloje, kurioje naudojamų šių prekių pirkimo (importo) PVM nėra atskaitomas, tai …

Dar kartą apie biologinio turto apskaitą

 2016 m. gruodžio 18 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba po ilgokai trukusių svarstymų patvirtino atnaujintas 17-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Biologinis turtas“ metodines rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos). Jose atsižvelgta į kai kuriuos apskaitos specialistų pasiūlymus Rekomendacijų …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (8)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimasKaip minėjau, nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas – žemė ar kitas daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir nesumažinus jo vertės. Atkreipiu dėmesį, kad sąvoka …

Atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinami PVM (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 46 (910) Pasitaiko „mišrios“ nuomos paslaugų sandorių, t. y. su nekilnojamuoju turtu kartu išnuomojami ir jame esantys įvairūs įrengimai. Šiuo atveju galima peržvelgti ETT praktikos bylas (Nr. C-41/04, Nr. C-251/05), kuriose aiškinama, kad, įvertinus visas aplinkybes, reikia nustatyti, …

Į ką atkreipti dėmesį, rengiant aiškinamąjį raštą

 Rengiant metines finansines ataskaitas, nemažiau svarbi ataskaita yra finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Jis padeda geriau suprasti kitose finansinėse ataskaitose pateiktą informaciją ir įvertinti įmonės finansinę būklę bei veiklos rezultatus.Pasitaiko atvejų, kai aiškinamajam raštui parengti įmonės skiria mažiau laiko ir pastangų, …