Civilinė atsakomybė

 Civiliniuose santykiuose tarp ūkio subjektų būna situacijų, kai viena šalis nevykdo savo įsipareigojimų, kylančių iš sutarties, arba atsiranda žala, nesusijusi su sutartiniais santykiais (deliktinė atsakomybė). Tokiais atvejais kita šalis turi teisę reikalauti atlyginti turėtus nuostolius (žalą), o pirmoji šalis privalo …

Dėl naujų pareigų darbdaviams

 Pagal naująjį darbo teisinių santykių reglamentavimą, t. y. nuo 2017 m. liepos 1 d., liberalizavus darbdavio ir darbuotojo santykius, atsirado nemažai naujų įpareigojimų darbdaviams. Apžvelgsime naujas pareigas, kurios atsirado pagal naująjį Darbo kodeksą (DK).Atsižvelgiant į tai, kad labai daug dėmesio …

Senatvės pensijos darbuotojo atleidimas iš darbo su išeitine išmoka

 Pagal Darbo kodeksą (DK), darbuotojui, kai jam sukanka 30 ir daugiau metų darbo stažas ir jis pateikia prašymą būti atleidžiamas iš darbo, darbdavys privalo išmokėti ir išeitinę išmoką. Tai kvalifikuojama kaip darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių.Tokia nuostata …

Darbuotojo teisė laikinai sustabdyti darbo sutarties vykdymą

 Vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 50 str. 1 dalimi, darbuotojas gali laikinai, iki trijų mėnesių, sustabdyti savo darbo sutarties vykdymą pas darbdavį, apie tai raštu įspėjęs jį prieš tris darbo dienas.Tokia galimybė darbuotojui atsiranda, kai darbdavys du ir daugiau mėnesių iš …

Dividendų patronuojančiajai įmonei apmokestinimas

 Pagal Prancūzijos teisę įsteigta bendrovė „Euro Sockage“ yra pagal Liuksemburgo teisę įsteigtos bendrovės „Enka“ patronuojamoji bendrovė, kurios 100 proc. valdo „Enka“. Pastarosios bendrovės daugiau nei 99 proc. kapitalo valdo pagal Kipro teisę įsteigta bendrovė „Waverley Star Investments Ltd“, kurią valdo …

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu, kai jis tam turi svarbias priežastis

 Darbo kodekso (DK), kuris įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d., 56 straipsnis numato teisinį pagrindą nutraukti darbo sutartį, kai tai daroma darbuotojo iniciatyva dėl jo svarbių priežasčių. Pagal šio straipsnio 1 dalį, darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai …

Teisė atskaityti importo PVM, kai sandoris neįvyko

 Vokietijos bendrovė SMS, kaip pardavėja, 2008 m. sudarė sutartį su pirkėju Austrijoje dėl vamzdžių suvirinimo sistemos (toliau – RSA). RSA gavėja buvo bendrovė Ukrainoje.Pirkėjas sumokėjo avansą ir SMS sudarė subrangos sutartį su Turkijoje įsteigta bendrove dėl įrangos, kuri SMS buvo …

Darbo kodeksas apie būtinąsias darbo sutarties sąlygas

 Vadovaujantis LR darbo kodekso (DK) 34 str. 1 dalimi, kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl trijų būtinų darbo sąlygų: darbuotojo atliekamo darbo funkcijos, darbo apmokėjimo už tą darbą ir kur tas darbas atliekamas – darbovietės pavadinimo.Pagal DK 34 str. 2 dalį, …

Dėl atostogų suteikimo ir apmokėjimo

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), nemažai nuogąstavimų ir klausimų buvo kilę dėl pasikeitusios kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos. Gal todėl, kad DK įsigaliojo aktyviausiu atostogų suteikimo laikotarpiu. Laikui bėgant, aistros šiuo klausimu šiek tiek nurimo.Taigi, aptarsime pagrindinius kasmetinių mokamų atostogų šiais …

Darbo užmokestis – būtinoji darbo sutarties sąlyga

 Naujajame Darbo kodekse (DK), skirtingai nuo anksčiau galiojusio, vietoje dviejų būtinųjų darbo sutarties sąlygų nustatytos trys. Prie būtinųjų, kas iš tikrųjų pagrįsta ir teisinga, priskirta ir darbo apmokėjimo sąlyga.Darbo sutartyje šalys nustato mėnesinį darbo užmokestį (mėnesio algą) ar užmokestį už …

Susitarimas dirbti ne visą darbo laiką

 LR darbo kodekso (DK) 40 str. 1 dalis numato, kad tiek sudarant darbo sutartį, tiek ją vykdant, darbuotojas ir darbdavys gali susitarti, kad darbuotojas pagal darbo sutartį atliks ne viso darbo laiko normą, tai yra ji bus mažesnė, negu darbuotojui pagal …

Sutarčių vykdymas, pažeidimas ir pabaiga

 Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 str. 1 dalį, teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Atsižvelgiant į šią CK normą, kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu.Iš šios taisyklės …

Darbo kodeksas apie nuotolinį darbą

 Darbuotojo nuotolinį darbą detaliai reglamentuoja LR darbo kodekso (DK) 2 dalies 4 skyriaus 52 straipsnis.Pagal DK 52 str. 1 dalį, nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba …

Susidarius mokestinei nepriemokai, „stručio politika“ gali būti pražūtinga

 Dažnas verslininkas, susidūręs su mokestine nepriemoka, sprendžia klausimą, kur padėti kablelį sakinyje „Delsti negalima mokėti.“Kurį kelią pasirinkti, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų? Pirmiausia reikia labai gerai įvertinti mokestinės nepriemokos susidarymo faktinius ir teisinius pagrindus. Tais atvejais, kai VMI nurodyti pagrindai …

Teisė atskaityti PVM, kai trečiasis asmuo taip pat gauna naudos iš paslaugos

 Tsarevo (Bulgarija) savivaldybė gavo statybų leidimą rekonstruoti jos teritorijoje esančią nuotekų perpumpavimo stotį. Įmonė IB, kaip privati investuotoja, šioje teritorijoje įsigijo kelis žemės sklypus, siekdama pastatyti nekilnojamojo turto objektus, kuriuose būtų maždaug 300 sezoniniam naudojimui skirtų apartamentų.IB su Tsarevo savivaldybe …

Darbo kodeksas apie darbuotojo nušalinimą nuo darbo

 LR darbo kodeksas (DK) daug dėmesio skiria darbo sutarties vykdymo sustabdymui, ką paprastai reiškia darbuotojo nušalinimą nuo darbo. Būtina suprasti, kad darbuotojas nėra atleidžiamas iš darbo, o tik kuriam laikui jam neleidžiama dirbti.DK 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, darbuotojui …

Mokesčių skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą

 Mokesčio skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą įtvirtintas LR mokesčių administravimo įstatymo 70 str. 1 dalyje, kur numatyta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar …

Kiek darbuotojo padarytos žalos atlyginama

 Darbo kodeksas (DK), galiojantis nuo 2017 m. liepos 1 d., detaliai reglamentuoja darbuotojų atsakomybę už darbdaviui padarytą tiek turtinę, tiek neturtinę (moralinę) žalą. Tam skirtas DK II dalies X skyrius.DK 156 str. 1 dalis numato, kad darbuotojo padaryta ir gera valia …

Darbo kodeksas: ar darbdavys galės išsiversti be teisininko pagalbos?

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), manau, ne kiekvienas darbdavys galės išsiversti be teisininko pagalbos. Jeigu senąjį DK darbdaviai buvo daugmaž įsisavinę ir turėjo pasirengę vidaus dokumentų šablonus, įsigaliojus naujajam DK, šį darbą jiems reikės atlikti iš naujo.Naujasis DK suteikia didelę …

Prievolių pagal sutartis vykdymas. Nuostoliai ir netesybos

 Civilinis kodeksas (toliau – CK) įtvirtina tokius sutarčių vykdymo principus:Sutartis turi būti vykdoma sąžiningai, t. y. kiekviena iš šalių kitos atžvilgiu privalo elgtis sąžiningai.Kiekviena iš šalių, vykdydama sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi (pvz., CK 6.208 str. 5 …