Priedas už darbą lauko sąlygomis

 Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Darbo kodekso (DK) 144 straipsnio pakeitimas, įpareigojantis mokėti iki 50 proc. bazinio atlyginimo priedą lauke dirbantiems darbuotojams. Su šiuo pakeitimu yra susiję nemažai darbo santykių šalių atstovų klausimų. Pavyzdžiui, ar yra sąrašas profesijų, …

Dėl socialinio draudiminio stažo nutraukimo

 Pastaruoju metu teko susidurti su situacijomis, kai darbuotojai kreipiasi dėl Valstybinio so­cia­linio draudimo fondo valdybos sprendimų nutraukti jų socialinio draudimo stažą dėl to, kad darbdavys nemokėjo socialinio draudimo įmokų, klausimais. Darbuotojai dažniausiai nežino, dėl ko ir kokiu pagrindu buvo priimtas …

Nemokamos atostogos vairuotojams

 Tolimųjų reisų vairuotojų darbas dažniausiai organizuojamas vadinamomis „kadencijomis“, kitaip tariant – nuo reiso iki reiso. Pasitaiko atvejų, kai nesutarimų tarp darbdavio ir darbuotojo kyla dėl laiko tarp „kadencijų“ statuso – kai kurie vairuotojai skundžiasi, kad darbdaviai verčia juos išeiti tuo metu …

Darbo sutarčių rūšys

 Darbo kodeksas (DK) numato kelias darbo sutarčių rūšis. Kadangi darbo sutarties rūšies parinkimas turi įtakos darbo pobūdžiui ir santykiams tarp darbdavio bei darbuotojo ir iš to kyla jų teisės bei pareigos, šiame straipsnyje apžvelgsime DK reglamentuotas darbo sutarčių rūšis ir …

Darbas kitoje įmonėje vaiko priežiūros atostogų metu

 Praktikoje pasitaiko atvejų, kai esantys vaiko priežiūros atostogose darbuotojai norėtų ir šiek tiek padirbėti. Ar leidžia įstatymas vienu metu naudotis tikslinėmis atostogomis ir dirbti, aptarkime šiame straipsnyje.Darbo kodekso (DK) 122 str. 1 dalyje nustatyta, kad poilsio laikas – laisvas nuo darbo …

Dėl išskaitų iš darbo užmokesčio

 Pasitaiko atvejų, kai iš darbuotojo darbo užmokesčio darbdavys privalo daryti išskaitas pagal antstolių teikiamus nurodymus, vykdomuosius raštus. Dėl išskaitų iš darbo užmokesčio kyla nemažai ginčų. Šiame straipsnyje aptarsime, ar visais atvejais galima daryti išskaitas iš visų su darbo teisiniais santykiais …

Savivaldybės nustatytas padidintas nekilnojamojo turto mokestis – teisėtas

 Pareiškėjai Vilniaus savivaldybės administracijos buvo įspėti, kad jiems priklausantį žemės sklypą planuojama įtraukti į nenaudojamų žemės sklypų, kuriems taikomas 4 proc. žemės mokesčio tarifas, sąrašą (toliau – Sąrašas), kadangi jis atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu įtvirtintą kriterijų.Pareiškėjai teigė, kad …

Mokesčių ir kitos veiklos vykdymo lengvatos laisvosiose ekonominėse zonose

 Laisvoji ekonominė zona – tai ūkinei-komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (LEZ įstatymas) suteikia teisę zonoje registruotoms įmonėms vykdyti prekybos, gamybos, importo …

Sankcijos už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius

 Lietuvoje jau keletą metų veikia LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – „Įstatymas“).Įstatymo tikslas – nustatyti atsiskaitymo terminus už pagal komercines sutartis perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, nustatyti palūkanų už pavėluotus mokėjimus dydį, jų skaičiavimo …

Pardavimo kainos ir rinkos vertės skirtumo priskyrimas pajamoms

 Pareiškėja ir jos sutuoktinis sudaryta pirkimo–pardavimo sutartimi už 8 730 693,93 euro jų valdomai Bendrovei pardavė jiems priklausančius nekilnojamojo turto objektus (aštuonis pastatus ir inžinerinį statinį; toliau – ginčo nekilnojamasis turtas), kuriuos jie bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdė nuo 2003 m.Vietos mokesčių …

Dėl piktnaudžiavimo teise PVM atskaitos srityje

 Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjas iš trijų pardavėjų, t. y. UAB „NTV“, UAB „EL“ ir UAB „GJ“ – įsigijo 81 nekilnojamojo turto objektą už 5 628 444,75 euro (iš jų 781 537,52 euro – PVM) ir sudarė 4 nekilnojamojo turto …

Atostoginių skaičiavimo tvarka

 Šiuo neįprastu laikotarpiu iškyla nemažai abejonių ir nuogąstavimų dėl atostogų, pasibaigus karantinui, suteikimo ir atostoginių apskaičiavimo tvarkos, ypač kai darbuotojai buvo prastovoje, dirbo nuotoliniu būdu, išėjo nemokamų atostogų ir panašiai.Darbo kodekso 126 str. 1 dalis numato, kad kasmetinės atostogos – …

Nekilnojamojo turto registracijos išlaidų atskaita, kai paslaugas teikia pirkėjas

 Bendrovė „ALI“ buvo įsteigta 2014 m., siekiant vykdyti žemės ūkio veiklą. Tuo tikslu bendrovė įsigijo žemės sklypų. Pagal Rumunijos teisę, tam, kad šios sutartys būtų tinkamai sudarytos notarine forma, sklypai turi būti įregistruoti nekilnojamojo turto registre ir pardavėjas jame turi …

Nušalinimas nuo darbo karantino metu

 Karantino metu padidėjo žmonių jautrumas, ypač dėl baimės užsikrėsti COVID-19 darbe ar užkrėsti kitus. Pasitaiko situacijų, kai įmonės vadovas ar bendradarbiai turi pagrįstų įtarimų dėl tam tikro darbuotojo vengimo saviizoliuotis ar jo sveikatos būklės, nes galimai jis turėjo ryšių arba …

Naujos ES iniciatyvos PVM ir administracinio bendradarbiavimo srityse

 Europos Komisija kartu su Europos Sąjungos (ES) Taryba parengė priemonių rinkinį, kovojant su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimu ir stiprinant ES šalių mokesčių administratorių administracines galias bei bendradarbiavimą. Keitimasis mokėjimo duomenimisES Taryba priėmė sprendimus dėl naujų priemonių, užkardant mokestinį sukčiavimą tarpvalstybinių …

Dėl išbandymo laikotarpio karantino metu

 Darbo ginčų komisijų prie Valstybinės darbo inspekcijos praktika rodo, kad karantino dėl ­COVID-19 metu, kaip ir iki šio sunkaus laikotarpio, daugiausia darbo ginčų (apie 78 proc.) kyla dėl darbo apmokėjimo problemų – laiku nemokamo darbo užmokesčio, neatsiskaitymo su atleistu darbuotoju, nemokėjimo …

Dėl kasmetinių atostogų suteikimo karantino metu

 Ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl COVID-19 metu kyla nemažai klausimų ir nuogąstavimų dėl kasmetinių atostogų suteikimo – ar priklauso atostogos už prastovos laikotarpį; ar nedings neišnaudotos arba dėl karantino atšauktos atostogos; ar galima perkelti atostogas į vėlesnį laikotarpį, t. y. …

Sveikatos konsultavimo paslaugų, teikiamų telefonu, apmokestinimas PVM

 X yra pagal Vokietijos teisę reglamentuojama ribotos atsakomybės bendrovė. 2014 m. vasario mėn. Valstybinės ligonių kasos prašymu ji teikė konsultacijas telefonu įvairiais su sveikata susijusiais klausimais ir vykdė paramos telefonu programas pacientams, sergantiems chroniškomis arba ilgalaikėmis ligomis. Šias paslaugas teikė …

Atsiskaitymas su darbuotojais, atleistais karantino metu

 Daug neaiškumų ir painiavos įnešė į mūsų gyvenimą karantinas dėl COVID-19, ypač į darbo teisinius santykius. Tiek darbdaviams, tiek darbuotojams kyla nemažai klausimų, susijusių su darbo organizavimu, prastovomis, atleidimais iš darbo ir darbo užmokesčio mokėjimu karantino metu.Darbo kodeksas buvo keičiamas, …

Vedybų sutartis

 Šis civilinės teisės institutas vis dažniau yra naudojamas Lietuvoje, nors jo galimybės kol kas nėra visiškai išnaudojamos ne tik sprendžiant sutuoktinių turtinius santykius, kylančius tiek santuokos metu, tiek ir po jos pasibaigimo, bet ir siekiant išsaugoti verslą bei apsiginti nuo …