Atostoginių skaičiavimo tvarka

 Šiuo neįprastu laikotarpiu iškyla nemažai abejonių ir nuogąstavimų dėl atostogų, pasibaigus karantinui, suteikimo ir atostoginių apskaičiavimo tvarkos, ypač kai darbuotojai buvo prastovoje, dirbo nuotoliniu būdu, išėjo nemokamų atostogų ir panašiai.Darbo kodekso 126 str. 1 dalis numato, kad kasmetinės atostogos – …

Nekilnojamojo turto registracijos išlaidų atskaita, kai paslaugas teikia pirkėjas

 Bendrovė „ALI“ buvo įsteigta 2014 m., siekiant vykdyti žemės ūkio veiklą. Tuo tikslu bendrovė įsigijo žemės sklypų. Pagal Rumunijos teisę, tam, kad šios sutartys būtų tinkamai sudarytos notarine forma, sklypai turi būti įregistruoti nekilnojamojo turto registre ir pardavėjas jame turi …

Nušalinimas nuo darbo karantino metu

 Karantino metu padidėjo žmonių jautrumas, ypač dėl baimės užsikrėsti COVID-19 darbe ar užkrėsti kitus. Pasitaiko situacijų, kai įmonės vadovas ar bendradarbiai turi pagrįstų įtarimų dėl tam tikro darbuotojo vengimo saviizoliuotis ar jo sveikatos būklės, nes galimai jis turėjo ryšių arba …

Naujos ES iniciatyvos PVM ir administracinio bendradarbiavimo srityse

 Europos Komisija kartu su Europos Sąjungos (ES) Taryba parengė priemonių rinkinį, kovojant su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimu ir stiprinant ES šalių mokesčių administratorių administracines galias bei bendradarbiavimą. Keitimasis mokėjimo duomenimisES Taryba priėmė sprendimus dėl naujų priemonių, užkardant mokestinį sukčiavimą tarpvalstybinių …

Dėl išbandymo laikotarpio karantino metu

 Darbo ginčų komisijų prie Valstybinės darbo inspekcijos praktika rodo, kad karantino dėl ­COVID-19 metu, kaip ir iki šio sunkaus laikotarpio, daugiausia darbo ginčų (apie 78 proc.) kyla dėl darbo apmokėjimo problemų – laiku nemokamo darbo užmokesčio, neatsiskaitymo su atleistu darbuotoju, nemokėjimo …

Dėl kasmetinių atostogų suteikimo karantino metu

 Ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl COVID-19 metu kyla nemažai klausimų ir nuogąstavimų dėl kasmetinių atostogų suteikimo – ar priklauso atostogos už prastovos laikotarpį; ar nedings neišnaudotos arba dėl karantino atšauktos atostogos; ar galima perkelti atostogas į vėlesnį laikotarpį, t. y. …

Sveikatos konsultavimo paslaugų, teikiamų telefonu, apmokestinimas PVM

 X yra pagal Vokietijos teisę reglamentuojama ribotos atsakomybės bendrovė. 2014 m. vasario mėn. Valstybinės ligonių kasos prašymu ji teikė konsultacijas telefonu įvairiais su sveikata susijusiais klausimais ir vykdė paramos telefonu programas pacientams, sergantiems chroniškomis arba ilgalaikėmis ligomis. Šias paslaugas teikė …

Atsiskaitymas su darbuotojais, atleistais karantino metu

 Daug neaiškumų ir painiavos įnešė į mūsų gyvenimą karantinas dėl COVID-19, ypač į darbo teisinius santykius. Tiek darbdaviams, tiek darbuotojams kyla nemažai klausimų, susijusių su darbo organizavimu, prastovomis, atleidimais iš darbo ir darbo užmokesčio mokėjimu karantino metu.Darbo kodeksas buvo keičiamas, …

Vedybų sutartis

 Šis civilinės teisės institutas vis dažniau yra naudojamas Lietuvoje, nors jo galimybės kol kas nėra visiškai išnaudojamos ne tik sprendžiant sutuoktinių turtinius santykius, kylančius tiek santuokos metu, tiek ir po jos pasibaigimo, bet ir siekiant išsaugoti verslą bei apsiginti nuo …

Dėl personalo nuomos apmokestinimo PVM

 Bendrovė „Avir“ vieną iš savo vadovų komandiravo į patronuojamąją bendrovę SDV eiti vieno jos padalinių direktoriaus pareigų. Dėl to SDV iš savo patronuojančiosios bendrovės gavo sąskaitas faktūras, kuriose buvo nurodytos išlaidos, patirtos dėl komandiruoto vadovo. Bendrovė „Avir“, kompensuodama su šiuo …

Dėl galimų ginčų, susijusių su darbo santykių nutraukimu darbuotojo iniciatyva

 Kiekvienais metais darbo ginčų komisijos prie Valstybinės darbo inspekcijos nagrinėja tūkstančius darbo ginčų. Nemažą jų dalį sudaro ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo – apie 8,5 proc. Apie 25 proc. tokių ginčų sudaro ginčai dėl atleidimo „savo noru“, t. y. …

Restruktūrizavimas: galimybė ar verslo pabaiga?

 Šiuo neramiu laikotarpiu, kai ekonomistai rungtyniauja spėdami, kokia bus ši krizė: vertikalios tiesės, V formos ar kitokia, reikia įvertinti verslo tęstinumo galimybę per Juridinių asmenų nemokumo įstatymo prizmę.Kad ir kokia būtų valstybės pagalba paskolų, garantijų ar subsidijų forma, vis tiek …

Dėl prastovos ekstremaliosios situacijos metu

 Paskelbus ekstremaliąją situaciją, pasitaiko atvejų, kai darbuotojai, bijodami užsikrėsti, nesutinka dirbti, pavyzdžiui, vairuotojai atsisako vykti tarptautiniais maršrutais. Ką tokiu atveju turi daryti darbdavys, kaip teisingai įforminti, o vėliau – apmokėti prastovas ar dalines prastovas, aptarsime šiame straipsnyje. Darbo kodekso 159 straipsnyje įtvirtinta …

Metinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 Bendrovėse artėja eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų diena, todėl tampa aktualu tinkamai suskaičiuoti savo akcininkus, sušaukti ir įforminti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Visuotinio akcininkų …

Ką dar būtų galima padaryti, siekiant išsaugoti verslą?

 Šiuo ypač sunkiu verslui laikotarpiu pateikiame savo įžvalgas ir galimus veiksmus, kurie padėtų verslui išgyventi. 1. Ilgalaikio turto sąrašo peržiūra už praeitą laikotarpį, siekiant pasinaudoti investicijų lengvata ir susigrąžinti sumokėtą pelno mokestįPagal Pelno mokesčio įstatymą (toliau – PMĮ), įmonės investicijos į …

Komandiruotės ir kilnojamojo darbo pobūdis

 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2019 m. bylose sprendė tarnybinės komandiruotės atribojimo nuo kilnojamojo darbo pobūdžio ir kitus susijusius klausimus.LAT nurodė, kad, siekiant atriboti tarnybinę komandiruotę nuo kilnojamojo darbo pobūdžio, svarbu aiškinti darbo sutartį, t. y. kokios darbo funkcijos ir kokia …

Vekselis

 Mokėjimų kultūra Lietuvoje nėra gera ir įvardinama kaip viena prasčiausių Baltijos šalyse. ­Žvelgiant į galimos ekonominės recesijos požymius, mokėjimų vėlavimai gali tapti opia problema. Vekselis gali būti viena iš alternatyvų, efektyviau išieškant skolas.Kreiptis į teismą, išieškant skolą, nėra nei greita, …

Turinio viršenybės prieš formą principą pritaikė mokesčių mokėtojo naudai

 2015 ir 2016 m. pareiškėjas, Danijoje registruota įmonė, iš Lietuvos įmonių UAB „ST“ ir UAB „GK“ įsigijo medienos apdirbimo įrangą. Įrangos tiekimas įformintas PVM sąskaitomis faktūromis. Kadangi pareiškėjas Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo veiklos, neturi padalinio, jis įgijo teisę susigrąžinti į …

Pagrindinės ir papildomos darbo funkcijos

 Būna, kad darbuotojas nusprendžia nutraukti darbo sutartį ir atsisveikinti su darbdaviu, nes darbdavys duoda papildomų nurodymų ir darbų, dėl kurių nebuvo sulygta darbo sutartyje. Tačiau darbdavys nenori jo atleisti, aiškindamas, kad nėra kam dirbti. Tokioje situacijoje galima suprasti ir darbdavį …

Atrankos kriterijai, atleidžiant darbuotojus dėl perteklinių darbo funkcijų

 Darbo kodekso (DK) 57 straipsnis reglamentuoja darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, atvejus. Šiame straipsnyje nurodomi įvairūs ir iš esmės skirtingi darbo sutarties nutraukimo pagrindai.Taigi, darbdavys savo iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį …