Dėl darbo sutarties pakeitimo įforminimo ir tvarkos

 Praktikoje pasitaiko situacijų, kai dėl pasikeitusių aplinkybių reikia keisti darbo sutarties rūšį, pavyzdžiui, neterminuotą darbo sutartį – į terminuotą arba atvirkščiai, taip pat susitarti dėl laikino papildomų funkcijų atlikimo ir pan. Dažnai neaišku, ar reikia vieną darbo sutartį nutraukti ir sudaryti …

Mokamų ir nemokamų atostogų suteikimas

 Vasara – populiariausias atostogų metas. Daugelis darbuotojų norėtų atostogauti būtent vasarą. Deja, jeigu visiems norintiems pailsėti iš karto būtų suteiktos atostogos, tektų stabdyti darbų procesą. Taigi aptarkime kai kurias atostogų suteikimo ypatybes.Darbo kodekso (DK) 126 straipsnis, reglamentuojantis kasmetinių atostogų sąvoką …

Dėl kreipimosi į Darbo ginčų komisiją terminų

 Nuo 2013 m. prie Valstybinės darbo inspekcijos veikia darbo ginčų komisijos, privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjančios individualius ir kolektyvinius darbo ginčus. Darbo ginčų komisijoms kasmet teikiama vis daugiau prašymų dėl darbo ginčų nagrinėjimo.Pirmaisiais metais darbo ginčų komisijos išnagrinėjo apie 5000 darbo …

Europos Teisingumo Teismo praktika dėl nuomos ir komunalinių paslaugų apmokestinimo PVM

 Šiame straipsnyje pa­analizuosime sudėtinį sandorį, kai nuomotojas nuomoja nekilnojamąjį turtą ir kartu parduoda komunalines paslaugas. Sudėtinių sandorių atžvilgiu visada reikia vertinti, ar tai yra vienas sandoris, ar keli savarankiški ir ar teikiamos paslaugos sudaro vieną ekonomiškai neskaidomą paslaugą, kurią išskaidyti …

Dėl pirmenybės teisių būti paliktiems dirbti

 Visada sudėtingi yra laikotarpiai, kai darbovietėje vyksta tam tikri pertvarkymai, juo labiau reorganizacija. Tuomet sunkumai būna tiek moralinio, tiek materialinio pobūdžio.Ypač sunkūs yra sprendimai dėl darbuotojų atleidimo iš darbo, kai darbdaviui reikia pasirinkti atleidžiamų asmenų kandidatūras. Organizuojant šias procedūras, reikėtų …

Dėl darbo santykių tęstinumo

 Darbdaviui suteikta teisė organizuoti darbo procesus įmonėje, formuoti personalą, t. y. spręsti darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo klausimus. Bet ši teisė nėra absoliuti, nes darbo santykius reglamentuojantys įstatymai nustato tam tikras procedūras, papildomas garantijas darbuotojams ir draudimus.Vadovaujantis Darbo kodekso …

Dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai apmokestinamasis asmuo neįvykdė formalių teisės akto reikalavimų

 Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo paslaugų gavėjui tapus nemokiam, kai nebuvo įvykdyti formalūs valstybės narės nustatyti reikalavimai.„Tratave“ yra Portugalijoje įsteigta įmonė, PVM mokėtoja, kuri administruoja viešąsias savivaldybės nuotekų, drenažo, ir valymo paslaugas. …

Dėl atleidimo nuo importo PVM sumokėjimo, kai prekių pirkėjas sukčiavo

 Ši byla susijusi su situacija, kai Europos Sąjungoje (ES) registruotas importuotojas gali būti atleidžiamas nuo importo PVM, kai prekės iš karto pervežamos į kitą valstybę narę ten registruotam PVM mokėtojui, kuris sukčiauja, o mokesčių administratorius įpareigoja importuotoją sumokėti mokėtiną PVM.„Vetsch“ …

Dėl išskaitų iš darbo užmokečio

 Pasitaiko situacijų, kai dėl tam tikrų priežasčių darbdavys priverstas daryti išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Taip gali atsitikti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, kai darbuotojui dėl klaidos buvo apskaičiuotas didesnis, nei priklauso, darbo užmokestis arba vieno darbuotojo darbo užmokestis buvo klaidingai …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl „įėjimo į renginius“ sąvokos aiškinimo PVM tikslais

 „Srf“, Švedijoje įsteigta įmonė, priklausanti apskaitos ir darbo užmokesčio konsultantų profesinei organizacijai, teikia apskaitos ir valdymo mokymus, t. y. organizuoja seminarus šios organizacijos nariams ir tretiesiems asmenims. Dauguma šių mokymų vyksta Švedijoje, tačiau kai kurie organizuojami kitose valstybėse narėse ir šios …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo

 Europos Teisingumas Teismas (ETT) byloje dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai apmokestinamasis asmuo neįvykdė formalių teisės akto reikalavimų, sprendė klausimą dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo paslaugų gavėjui tapus nemokiam, kai nebuvo įvykdyti formalūs valstybės narės nustatyti reikalavimai.Bendrovė „Tratave“ yra Portugalijoje …

Darbo laiko trumpinimas dėl oro sąlygų

 Artėja daugelio mėgstamas ir ilgai laukiamas šiltasis metų laikas. Pasisekė tiems, kas per karščius gali pasinaudoti atostogomis, tačiau kai kuriems teks dirbti. Kokios galimybės yra numatytos darbo įstatymuose, siekiant apsaugoti darbuotojo sveikatą, kai tenka dirbti karštuoju periodu.Vyriausybė 2017 m. birželio 28 …

Dėl sukčiavimo ir piktnaudžiavimo nuostatų taikymo, išmokant dividendus grupės įmonėms

 Šis ginčas kilo dėl Danijos įmonei nustatytos pareigos sumokėti mokestį prie šaltinio dėl to, kad ji sumokėjo dividendus bendrovėms nerezidentėms, kurios, mokesčių administratoriaus nuomone, nėra tikrosios šių dividendų savininkės, todėl negali pasinaudoti Direktyvoje 90/435 nustatytu atleidimu nuo mokesčio prie šaltinio.Tam, …

Dėl kelionių, susijusių su darbu, kompensavimo

 Kalbant apie darbo organizavimą, neretai kyla klausimų dėl kelionės į darbą, iš darbo arba į skirtingus objektus, kur atliekamas darbas, apmokėjimo. Ar turi darbdavys apmokėti ar kitaip kompensuoti išlaidas, susijusias su vykimu į darbą, iš darbo arba į komandiruotes? Paanalizuokime, …

Dėl nekonkuravimo kompensacijos

 Pastaruoju metu vis populiaresni tampa nekonkuravimo susitarimai tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo kodekso 38 straipsnis reglamentuoja susitarimo dėl nekonkuravimo sąlygas.Susitardamos dėl nekonkuravimo sąlygų, darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veiklos …

Terminai ir jų skaičiavimas

 Teisiniu požiūriu terminas yra juridinis faktas, su kuriuo įstatymas sieja tam tikrų teisių ir pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, pavyzdžiui, praleidus 3 metų ieškinio senaties terminą atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos pateikimo, tai gali būti pagrindu atmesti ieškovo …

Dėl užsieniečių darbo organizavimo

 Pastaruoju metu daugėja darbuotojų, atvažiuojančių į Lietuvą iš užsienio šalių. Paprasčiau yra, kai darbuotojas – Europos Sąjungos šalies pilietis, sudėtingiau – kai padirbėti atvyksta darbuotojai iš kitų šalių, pavyzdžiui, Ukrainos, Baltarusijos ir kt. Be abejo, tokiems asmenims, kaip ir Lietuvos piliečiams, taikomos …

Pastato esminis pagerinimas PVM tikslais: Lietuvos ir Europos teismų praktika

 Praktikoje dažnai kyla klausimų, ar rekonstruotą pastatą laikyti nauju PVM tikslais ir jo pardavimą apmokestinti PVM, ar jam taikyti „senam“ pastatui taikomą PVM režimą. Teismų praktika šioje srityje nėra gausi, taigi pateikiu pagrindinius teismų suformuotus principus.Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) …

Dėl budėjimo organizavimo

 Darbdavys yra atsakingas už darbo organizavimą įmonėje ir, be abejo, suinteresuotas, kad darbo procesai vyktų kuo efektyviau, operatyviau ir su mažesnėmis išlaidomis. Tam Darbo kodekse (toliau – DK) yra numatyta galimybė nustatyti tinkamiausią darbo laiko režimą, pvz., suminę darbo laiko …

Teismas avansą, išmokėtą akcininkui, pripažino dividendais

 Bendrovė E (toliau – Bendrovė) yra gamybinę veiklą vykdanti įmonė. Vienintelis jos akcininkas – J. J., kuris yra ir Bendrovės direktorius. Bendrovė mokestinio patikrinimo laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2012 m. dirbo pelningai, dividendai vieninteliam jos akcininkui nebuvo mokėti. J. J., …