Darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl nekonkuravimo

 „Įsidarbinęs įmonėje, su jos vadovu pasirašiau sutartį, kad dirbdamas įmonėje neįsidarbinsiu atitinkamose įmonėse. Už tai darbdavys prie mano atlyginimo mokėjo 50 eurų dydžio priedą. Po pusmečio darbdavys ­vienšališkai nutraukė šią sutartį ir nustojo mokėti priedą. Ar galėjo darbdavys taip pasielgti?“ …

Dėl PVM atskaitos ribojimo, vykdant sandorius su nusikaltimuose dalyvavusiais asmenimis

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nagrinėjo ginčą, kilusį dėl pareiškėjos teisės atskaityti 339  672  Lt pirkimo PVM už pareiškėjos įsigytą metalo laužą, kurį nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2005 m. sausio 31 d. patiekė septyni kontrahentai, t. y. UAB „Dz“, …

1. Mokesčių administratorius suklydo
2. Mokėjimo kortelių apdorojimo paslaugų apmokestinimas PVM

Mokesčių administratorius suklydoŠioje LVAT byloje mokestinis ginčas buvo kilęs dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti gyventojų pajamų, pelno ir socialinį mokesčius bei su jais susijusias sumas (baudas ir delspinigius).Šį ginčą nagrinėjusi Mokestinių ginčų komisija panaikino …

Darbas naktį ir naktinė pamaina

 Pagal LR darbo kodekso (DK) 154 straipsnį, naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, nemažinant dėl to darbo užmokesčio. Naktiniu laikomas darbas, jeigu bent 3 darbo valandos tenka nakčiai, tai yra nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto. Nakties darbo trukmė …

Ar susidarė pelno mokesčio permoka?

 Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje nagrinėtas mokestinis ginčas kilo dėl atsakovo, centrinio mokesčių administratoriaus (VMI), atsisakymo grąžinti pareiškėjo permokėtas pelno ir socialinio mokesčių sumas.Tarp pareiškėjo ir kito juridinio asmens 2006 m. gruodžio 6 d. buvo sudaryta žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, …

Darbuotojo teisė savo noru nutraukti darbo santykius su darbdaviu

  Vadovaujantis Seimo 2003 m. priimto ir dar iki 2017 m. galiojančio LR darbo kodekso (DK) 127 str. 1 dalimi, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį …

Mokesčių administratorius, rengdamas žemės mokesčio deklaraciją, turi remtis tik Nekilnojamojo turto registro duomenimis

  Apžvelgiamoje LVAT byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo pareigos mokėti žemės mokestį už nuosavybės teise valdomą žemės ūkio paskirties žemę. Pareiškėjas nesutiko su jam apskaičiuotu mokesčiu, iš esmės teigdamas, kad ginčo žemė yra žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas …

Ginčas dėl permokos grąžinimo nebaigtas

  Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą grąžinti, pasigaminant ilgalaikį turtą, sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas su Nacionaline mokėjimo agentūra sudarė paramos sutartį, …

1. Galimybė susitarimo su kreditoriais pagrindu sumokėti dalį PVM
2. Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą

1. Galimybė susitarimo su kreditoriais pagrindu sumokėti dalį PVM 2014 m. Italijos bendrovė DT pateikė prašymą teismui pradėti susitarimo su kreditoriais procedūrą. Nurodžiusi kritinę finansinę situaciją, bendrovė norėjo parduoti savo turtą, kad visiškai patenkintų tam tikrus pirmenybės teisę turinčių kreditorių …

Išbandymas priimant ­darbuotoją į darbą

  Išbandymas darbe gali būti nustatytas, kai darbuotojas priimamas dirbti į pagrindinę įmonę, įstaigą, organizaciją (toliau – įmonė) ar į antraeiles pareigas kitoje darbovietėje, taip pat kai sudaromos terminuotos (bet ne trumpalaikės) ir neterminuotos darbo sutartys. Kaip ir bet kuri …

Antraeilės pareigos ir darbai

  Bendrosios nuostatos Darbuotojams dėl įvairių priežasčių tenka darbuotis keliuose darbuose ir tokie papildomi darbai (ar pareigos) gali būti darbuotojo atliekami toje pačioje ar kitose darbovietėse. Kai šie darbai vykdomi ne pagrindinėje darbovietėje, bet atliekami kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose (toliau …

1. Mokesčių administratorius gyventoją į Mokesčių mokėtojų registrą įregistravo teisėtai
2. Atsisakė sudaryti sutartinę hipoteką

  Mokesčių administratorius gyventoją į Mokesčių mokėtojų registrą įregistravo teisėtai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje pareiškėja skundė vietos mokesčių administratoriaus raštą, kuriame nurodyta, kad operatyvinio patikrinimo metu buvo nustatyta, jog pareiškėja vykdė individualią veiklą laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 2 d. …

Atlikti (pakartotinį) mokestinį patikrinimą dėl to paties mokesčio ir dėl to paties laikotarpio VMI atsisakė pagrįstai

  LVAT byloje buvo ginčijamas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas, kuriuo atsisakyta iš naujo atlikti pakartotinį pareiškėjo mokestinį patikrinimą už jau patikrintus 2007–2008 m. Byloje nustatyta, kad po ankstesnio mokestinio patikrinimo tarp mokesčių administratoriaus ir pareiškėjo buvo sudarytas susitarimas dėl mokesčio …

Pareiškėjas įrodė savo tiesą, o VMI pralaimėjo

  Apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) byloje mokestinis ginčas kilo dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimo kuriuo buvo iš esmės konstatuota, kad 2007 m. ir 2008 m. pareiškėjas įgijo nekilnojamąjį turtą lengvatine kaina, kaip tai suprantama pagal Gyventojų pajamų mokesčio …

Pietų pertrauka darbo metu ir darbas be tokios pertraukos

  Darbo kodekso (DK) 158 straipsnis reglamentuoja darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė), pertraukos pailsėti ir pavalgyti (kartais ji dar sutrumpintai vadinama pietų pertrauka) suteikimą. Šioje teisės normoje numatyta, kad tokia pie­tų pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei …

Iš kompiuterio programos perleidimo gautų pajamų nepripažino honoraru

  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus pareiškėjui apskaičiuotų pelno mokesčio ir su juo susijusių sumų, nustačius, kad pareiškėjas nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. susijusiai užsienio įmonei sumokėjo …

Darbuotojo pareiga įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą

  Įspėjimo darbdaviui termino pagrindinė paskirtis – sudaryti jam galimybę rasti į darbo santykius nutraukiančio darbuotojo vietą kitą darbuotoją, kartu užtikrinti darbo proceso nepertraukiamumą. Taigi, toks terminas nustatytas darbdavio naudai, tačiau įstatymas nedraudžia darbdaviui visai ar iš dalies atsisakyti jo naudai …

Valstybės pagalba ir mokesčių planavimas (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (874)   Siekiant nustatyti, ar mokestinė priemonė yra selektyvaus (atrankinio) pobūdžio, pirmiausia turi būti įvertinta bendra arba įprasta mokesčių sistema, taikoma atitinkamoje valstybėje narėje. Atsižvelgiant į šią bendrą arba įprastą mokesčių sistemą, reikia įvertinti ir …

Valstybės pagalba ir mokesčių planavimas (1)

  Pastaruoju metu netyla kalbos apie mokesčių mokėjimo vengiančias tarptautinių įmonių grupes, kurios sugebėjo efektyvų pelno mokesčio tarifą sumažinti iki 3 proc. Atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad jos, sumaniai išnaudodamos hibridines finansavimo schemas, skirtingą tų pačių pajamų vertinimą Europos Sąjungos šalyse, mokesčių …

Sąskaitą išrašiusi įmonė nebuvo tikroji prekių tiekėja, o prekių tiekėjas – nenustatytas

  Ši byla yra labai svarbi mokestinei praktikai ir neabejotinai sustiprina mokesčių mokėtojų pozicijas mokestiniuose ginčuose su mokesčių administratoriumi. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (VAT) iki šiol tokias bylas spręsdavo vienareikšmiškai mokesčių mokėtojo nenaudai, bet dabar Europos Teisingumo Teismas (ETT) formuoja …