Beviltiškų skolų nurašymas

Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas 2010 m. birželio 10 d. LR finansų ministerija parengė naują beviltiškų skolų nurašymo taisyklių redakciją. Pasikeitimas – supaprastinti reikalavimai dėl tam tikrų beviltiškų skolų pagrindimo dokumentų bei padvigubintos sumos, iki kurių nebus reikalaujama turėti skolų …

Ką turėtumėte žinoti apie bendroves

Advokatas, docentas daktaras Tadas KLIMAS Šio straipsnio tikslas – suteikti verslininkams ir buhalteriams pagrindines žinias apie bendroves, sudaryti galimybę pasitikrinti esamas žinias ir kiek giliau suprasti. Bendrovė yra juridinis asmuo. Tai reiškia, kad mes – o labiausiai teismai, teisinė sistema …

Darbuotojo įspėjimas apie jo atleidimą iš darbo

Darbuotojo įspėjimas apie jo atleidimą iš darbo Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 129 straipsnis suteikia darbdaviui teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju, kai nėra pastarojo kaltės, tik dėl svarbių priežasčių (t. y. kai jos yra …

Įmonių restruktūrizavimas (2)

Įmonių restruktūrizavimas (2) Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (600) Įmonių restruktūrizavimo įstatyme reglamentuotas įmonės restruktūrizavimas gali būti vienintelis tinkamas būdas atkurti įmonės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto. Įmonės restruktūrizavimas naudingas ir įmonės kreditoriams, kurie …

Įmonių restruktūrizavimas (1)

Įmonių restruktūrizavimas (1) Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Įmonių restruktūrizavimo įstatyme reglamentuotas įmonės restruktūrizavimas gali būti vienintelis tinkamas būdas atkurti įmonės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto. Įmonės restruktūrizavimas naudingas ir įmonės kreditoriams, kurie gali tikėtis, kad, pasibaigus restruktūrizavimui …

Darbo užmokestis ir jo keitimo tvarka

Darbo užmokestis ir jo keitimo tvarka Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Pagal Darbo kodekso (DK) 186 straipsnį, darbo užmokestis apibūdinamas kaip darbuotojui mokamas atlyginimas už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį, ir kuris priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, įmonės, …

Atleistas iš darbo teismo sprendimu

Atleistas iš darbo teismo sprendimu Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Esant nesutarimams tarp darbuotojo, atleisto iš darbo bet kuriuo teisiniu pagrindu, ir buvusio jo darbdavio dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, kilusį darbo ginčą sprendžia teismas. Nagrinėdamas tokio pobūdžio bylą, …

Paskolų teisinis ir mokestinis reglamentavimas

Paskolų teisinis ir mokestinis reglamentavimas Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Šiame straipsnyje pateikiame pagrindinius paskolų ir su jomis susijusių palūkanų mokėjimo teisinius ir mokestinius aspektus. Paskolos sutarties apibrėžimas Civilinio kodekso 6.870 ir 6.871 straipsniai nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis …

Premijos ir skatinimo priemonės

Premijos ir skatinimo priemonės Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 95 str. 3 dalis numato, kad įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – įmonė) kiekvienoje sudaromoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio …

Sutarties anatomija (II)

Sutarties anatomija (II) Advokatas, docentas daktaras Tadas Klimas Kiekviena sutartis yra sudaryta iš įvairių elementų ar dalių. Kai kurie elementai egzistuoja praktiškai kiekvienoje verslo sutartyje visame pasaulyje. Kitos pastraipos ir punktai sutartyse atsiranda dėl vietinės praktikos. Šiame straipsnyje tęsiu rašytinių …

Išskaitos už neatidirbtas atostogų dienas

Išskaitos už neatidirbtas atostogų dienas Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 224 str. 2 dalies 2 punktas numato, kad išskaita iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti jų įsiskolinimą įmonei, įstaigai ar organizacijai (toliau – įmonė), kurioje jie dirbo …

Komercinės paslaptys

Komercinės paslaptys Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas LR civilinis kodeksas apibrėžia komercinės paslapties sąvoką ir nustato, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali …

Pirmenybės teisė likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius

Pirmenybės teisė likti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Dabartinėmis šalies ūkio sąlygomis dėl ekonominių ir technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų bei panašių svarbių priežasčių įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – įmonė) dažnai tenka mažinti …

Kai su atleidžiamu darbuotoju atsiskaitoma ne laiku

Kai su atleidžiamu darbuotoju atsiskaitoma ne laiku Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 141 str. 1 dalis įpareigoja darbdavį visiškai atsiskaityti su darbuotoju jo atleidimo iš darbo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia …

Reikalavimas pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo

Reikalavimas pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbo kodekso (DK) 240 str. 1 dalis numato darbdavio pareigą, prieš skiriant drausminę nuobaudą, raštu pareikalauti iš darbuotojo, kad pastarasis raštu pasiaiškintų dėl jam inkriminuojamo darbo drausmės pažeidimo. …

Skolininko teisės vykdymo procese (2)

Skolininko teisės vykdymo procese (2) Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Šiuo metu netoks jau retas atvejis, kai skolininkas sulaukia antstolio raginimo sumokėti priteistą sumą, antstolio vykdomo turto ar piniginių lėšų arešto ar kito pobūdžio ribojančių antstolio patvarkymų. Kokias teises turi …

Mokymosi atostogų suteikimas darbuotojams

Mokymosi atostogų suteikimas darbuotojams Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Pagal Darbo kodeso (DK) 181 straipsnį, darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti. Kai jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka mūsų …

Darbas einant antraeiles pareigas

Darbas einant antraeiles pareigas Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Darbuotojams dėl įvairių priežasčių tenka darbuotis keliuose darbuose. Tokie papildomi darbai (ar pareigos) gali būti darbuotojo atliekami toje pačioje darbovietėje, taip pat ir kitoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė). …

Skolininko teisės vykdymo procese (1)

Skolininko teisės vykdymo procese (1) Arūnas ŠIDLAUSKAS UAB „Rimess“ advokatas Šiuo metu netoks jau retas atvejis, kai skolininkas sulaukia antstolio raginimo sumokėti priteistą sumą, antstolio vykdomo turto ar piniginių lėšų arešto ar kito pobūdžio ribojančių antstolio patvarkymų. Kokias teises turi …

Išskaita iš darbo užmokesčio nėra drausminė nuobauda

Išskaita iš darbo užmokesčio nėra drausminė nuobauda Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys Už darbo drausmės pažeidimą, pagal Darbo kodekso (DK) 237 str. 1 dalį, gali būti taikomos tokios drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo. Įmonės (įstaigos, organizacijos) lokaliniuose …