Mokesčių skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą

 Mokesčio skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą įtvirtintas LR mokesčių administravimo įstatymo 70 str. 1 dalyje, kur numatyta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar …

Kiek darbuotojo padarytos žalos atlyginama

 Darbo kodeksas (DK), galiojantis nuo 2017 m. liepos 1 d., detaliai reglamentuoja darbuotojų atsakomybę už darbdaviui padarytą tiek turtinę, tiek neturtinę (moralinę) žalą. Tam skirtas DK II dalies X skyrius.DK 156 str. 1 dalis numato, kad darbuotojo padaryta ir gera valia …

Darbo kodeksas: ar darbdavys galės išsiversti be teisininko pagalbos?

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), manau, ne kiekvienas darbdavys galės išsiversti be teisininko pagalbos. Jeigu senąjį DK darbdaviai buvo daugmaž įsisavinę ir turėjo pasirengę vidaus dokumentų šablonus, įsigaliojus naujajam DK, šį darbą jiems reikės atlikti iš naujo.Naujasis DK suteikia didelę …

Prievolių pagal sutartis vykdymas. Nuostoliai ir netesybos

 Civilinis kodeksas (toliau – CK) įtvirtina tokius sutarčių vykdymo principus:Sutartis turi būti vykdoma sąžiningai, t. y. kiekviena iš šalių kitos atžvilgiu privalo elgtis sąžiningai.Kiekviena iš šalių, vykdydama sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi (pvz., CK 6.208 str. 5 …

Darbo kodeksas apie darbuotojo pareigą atlyginti darbdaviui padarytą žalą

 Pagal Darbo kodekso (DK) X skyriaus, reglamentuojančio žalos atlyginimo klausimus, 151 straipsnį, kiekviena ­darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą ­turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą.Pagal DK 152 straipsnį, atlygintinos …

Teisinės pasekmės, mirus vieninteliam UAB akcininkui ir direktoriui

 Senėjant visuomenei, vis dažniau susiduriame su atvejais, kai miršta uždarosios akcinės bendrovės (UAB), kurioje nėra valdybos, vienintelis akcininkas, kuris kartu yra ir bendrovės direktorius. Bendrovės veikla paralyžiuojama. Nėra kam paskirti naujo direktoriaus. Vykdant atsiskaitymus banke ir kitokią veiklą, reikalingi direktoriaus …

Vienas po kito einančių sandorių kvalifikavimas PVM tikslais

 „Toridas“, Lietuvoje įsteigta ir PVM mokėtoja įregistruota bendrovė, 2008–2010 m. importavo į Lietuvą iš Kazachstano šaldytas žuvis. Vėliau jos buvo parduodamos (toliau – pirmieji tiekimai) „Megalain“, Estijoje įsteigtai ir PVM mokėtoja įregistruotai bendrovei. Pagal sutartį, bendrovė „Megalain“ įsipareigojo prekes išvežti …

Darbo kodeksas apriboja kai kurių darbuotojų atleidimą iš darbo

 Apribojimai, liečiantys nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojusDarbo kodeksas (DK) numato darbo sutarties nutraukimo apribojimus, kurie liečia pirmiausia nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojus. Pagal DK 61 str. 1 dalį, darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki …

Kai apmokestinamasis asmuo už mokesčių skolas atsiskaito turtu

 PN yra pagal Lenkijos teisę įsteigta bendrovė, kuri verčiasi prekyba nekilnojamuoju turtu. Siekdama sumokėti skolas, susidariusias dėl apskaičiuoto nesumokėto mokesčio, bendrovė kreipėsi į savivaldybę su prašymu, kad už mokesčių skolas savivaldybei būtų perduotas žemės sklypas.PN kreipėsi į finansų ministrą su …

Pirmumas darbuotojui likti darbe, kai norima nutraukti jo darbo sutartį

 Naujojo Darbo kodekso (toliau – DK), įsigaliojusio nuo šių metų liepos 1 d., 57 str. 3 ir 4 dalys numato, kad kai perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs …

Dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo

 Bendrovė A yra bendrovės B patronuojamoji bendrovė. Ji savo veiklą vykdo dviejuose uostuose, kur teikia pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo, krovinių gabenimo jūrų transportu tarpininkų ir siuntimo paslaugas. Tarp A teikiamų paslaugų yra krovinių iškrovimo iš atviroje jūroje plaukiojančių laivų, naudojamų …

Kai darbo sutartis nutraukiama be jos šalių valios ir įspėjimo

 Pagal Darbo kodekso (DK) 60 straipsnį, darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta tam tikrais išimtiniais atvejais. DK 60 str. 1 dalis numato net 7 tokias situacijas, kai darbo sutartis privalo būti nutraukta be jos šalių valios ir atleidžiamo darbuotojo …

Dėl maitinimo ir pramogų paslaugų, teikiamų trečiosioms šalims, kurios susijusios su PVM neapmokestinamomis švietimo paslaugomis

 „College“ yra aukštojo mokslo įstaiga, siūlanti maitinimo paslaugų, viešbučių paslaugų ir scenos meno studijų programas. Kad šių programų studentai galėtų įgyti praktinių įgūdžių, „College“ eksploatuoja restoraną ir organizuoja spektaklius su įstaiga nesusijusiems visuomenės nariams. Šias paslaugas teikia studentai, prižiūrimi dėstytojų.Tiek …

Darbo kodeksas apie darbuotojų drausminę atsakomybę

 Pagal Darbo kodekso (DK), galiojančio nuo šių metų liepos 1 d., 58 str. 1 dalį,  darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės …

Kaip įforminama prastova

 Viena iš darbdavio prievolių, pagal darbo sutartį su darbuotoju, yra aprūpinti darbuotoją darbu, t. y. suteikti jam visas galimybes ir sudaryti sąlygas saugiai dirbti. Kai dėl priežasčių, nepriklausančių nei nuo darbdavio, nei nuo darbuotojo nėra objektyvios galimybės tai padaryti, darbo …

Nauji įpareigojimai darbdaviams pagal naująjį Darbo kodeksą – darbo taryba

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), darbdaviams nustatomi tam tikri papildomi, anksčiau nereglamentuoti, įpareigojimai. Vienas tokiu iššūkių – privaloma darbo taryba.Pagal DK nuostatas (165 str. 2 d.), darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis. Darbo taryba privalo būti …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (938) Kitos CK numatytos priemonės kreditorių interesams gintiIšieškant skolas iš skolininkų, reikia nepamiršti ir kitų civilinės teisės institutų, nurodytų CK, ginančių kreditoriaus teises. Palūkanos. CK 6.37 str. 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (938) Skolos perkėlimasPagrindinės nuostatos, apibrėžiančios skolos perkėlimą, yra išdėstytos CK 6.115–6.116 straipsniuose. Skolos perkėlimą galima apibrėžti kaip vieno skolininko pakeitimą prievolėje nauju skolininku.CK 6.115 straipsnis nustato, kad trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko pareigas …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (1)

 Šiame straipsnyje pateikiamos LR civiliniame kodekse (toliau – CK) ir kituose teisės aktuose nurodytos teisinės priemonės, kurios leidžia kreditoriams efektyviau dirbti su skolomis ir skolininkų piktnaudžiavimu savo teisėmis. Reikalavimo perleidimasPraktikoje būna atvejų, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių vienas kreditorius nori …

Išbandymo nustatymas priimant darbuotoją į darbą

 Išbandymas gali būti nustatytas, kai darbuotojas priimamas dirbti tiek į pagrindinę įmonę, įstaigą, organizaciją (toliau – įmonė), tiek ir į darbą pagal antrą darbo sutartį kitoje darbovietėje. Kaip ir bet kuri kita darbo sutarties sąlyga, taip ir išbandymas gali būti …