Susitarimas dirbti ne visą darbo laiką

 LR darbo kodekso (DK) 40 str. 1 dalis numato, kad tiek sudarant darbo sutartį, tiek ją vykdant, darbuotojas ir darbdavys gali susitarti, kad darbuotojas pagal darbo sutartį atliks ne viso darbo laiko normą, tai yra ji bus mažesnė, negu darbuotojui pagal …

Sutarčių vykdymas, pažeidimas ir pabaiga

 Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 str. 1 dalį, teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Atsižvelgiant į šią CK normą, kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu.Iš šios taisyklės …

Darbo kodeksas apie nuotolinį darbą

 Darbuotojo nuotolinį darbą detaliai reglamentuoja LR darbo kodekso (DK) 2 dalies 4 skyriaus 52 straipsnis.Pagal DK 52 str. 1 dalį, nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba …

Susidarius mokestinei nepriemokai, „stručio politika“ gali būti pražūtinga

 Dažnas verslininkas, susidūręs su mokestine nepriemoka, sprendžia klausimą, kur padėti kablelį sakinyje „Delsti negalima mokėti.“Kurį kelią pasirinkti, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų? Pirmiausia reikia labai gerai įvertinti mokestinės nepriemokos susidarymo faktinius ir teisinius pagrindus. Tais atvejais, kai VMI nurodyti pagrindai …

Teisė atskaityti PVM, kai trečiasis asmuo taip pat gauna naudos iš paslaugos

 Tsarevo (Bulgarija) savivaldybė gavo statybų leidimą rekonstruoti jos teritorijoje esančią nuotekų perpumpavimo stotį. Įmonė IB, kaip privati investuotoja, šioje teritorijoje įsigijo kelis žemės sklypus, siekdama pastatyti nekilnojamojo turto objektus, kuriuose būtų maždaug 300 sezoniniam naudojimui skirtų apartamentų.IB su Tsarevo savivaldybe …

Darbo kodeksas apie darbuotojo nušalinimą nuo darbo

 LR darbo kodeksas (DK) daug dėmesio skiria darbo sutarties vykdymo sustabdymui, ką paprastai reiškia darbuotojo nušalinimą nuo darbo. Būtina suprasti, kad darbuotojas nėra atleidžiamas iš darbo, o tik kuriam laikui jam neleidžiama dirbti.DK 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, darbuotojui …

Mokesčių skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą

 Mokesčio skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą įtvirtintas LR mokesčių administravimo įstatymo 70 str. 1 dalyje, kur numatyta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar …

Kiek darbuotojo padarytos žalos atlyginama

 Darbo kodeksas (DK), galiojantis nuo 2017 m. liepos 1 d., detaliai reglamentuoja darbuotojų atsakomybę už darbdaviui padarytą tiek turtinę, tiek neturtinę (moralinę) žalą. Tam skirtas DK II dalies X skyrius.DK 156 str. 1 dalis numato, kad darbuotojo padaryta ir gera valia …

Darbo kodeksas: ar darbdavys galės išsiversti be teisininko pagalbos?

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), manau, ne kiekvienas darbdavys galės išsiversti be teisininko pagalbos. Jeigu senąjį DK darbdaviai buvo daugmaž įsisavinę ir turėjo pasirengę vidaus dokumentų šablonus, įsigaliojus naujajam DK, šį darbą jiems reikės atlikti iš naujo.Naujasis DK suteikia didelę …

Prievolių pagal sutartis vykdymas. Nuostoliai ir netesybos

 Civilinis kodeksas (toliau – CK) įtvirtina tokius sutarčių vykdymo principus:Sutartis turi būti vykdoma sąžiningai, t. y. kiekviena iš šalių kitos atžvilgiu privalo elgtis sąžiningai.Kiekviena iš šalių, vykdydama sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi (pvz., CK 6.208 str. 5 …

Darbo kodeksas apie darbuotojo pareigą atlyginti darbdaviui padarytą žalą

 Pagal Darbo kodekso (DK) X skyriaus, reglamentuojančio žalos atlyginimo klausimus, 151 straipsnį, kiekviena ­darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą ­turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą.Pagal DK 152 straipsnį, atlygintinos …

Teisinės pasekmės, mirus vieninteliam UAB akcininkui ir direktoriui

 Senėjant visuomenei, vis dažniau susiduriame su atvejais, kai miršta uždarosios akcinės bendrovės (UAB), kurioje nėra valdybos, vienintelis akcininkas, kuris kartu yra ir bendrovės direktorius. Bendrovės veikla paralyžiuojama. Nėra kam paskirti naujo direktoriaus. Vykdant atsiskaitymus banke ir kitokią veiklą, reikalingi direktoriaus …

Vienas po kito einančių sandorių kvalifikavimas PVM tikslais

 „Toridas“, Lietuvoje įsteigta ir PVM mokėtoja įregistruota bendrovė, 2008–2010 m. importavo į Lietuvą iš Kazachstano šaldytas žuvis. Vėliau jos buvo parduodamos (toliau – pirmieji tiekimai) „Megalain“, Estijoje įsteigtai ir PVM mokėtoja įregistruotai bendrovei. Pagal sutartį, bendrovė „Megalain“ įsipareigojo prekes išvežti …

Darbo kodeksas apriboja kai kurių darbuotojų atleidimą iš darbo

 Apribojimai, liečiantys nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojusDarbo kodeksas (DK) numato darbo sutarties nutraukimo apribojimus, kurie liečia pirmiausia nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojus. Pagal DK 61 str. 1 dalį, darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki …

Kai apmokestinamasis asmuo už mokesčių skolas atsiskaito turtu

 PN yra pagal Lenkijos teisę įsteigta bendrovė, kuri verčiasi prekyba nekilnojamuoju turtu. Siekdama sumokėti skolas, susidariusias dėl apskaičiuoto nesumokėto mokesčio, bendrovė kreipėsi į savivaldybę su prašymu, kad už mokesčių skolas savivaldybei būtų perduotas žemės sklypas.PN kreipėsi į finansų ministrą su …

Pirmumas darbuotojui likti darbe, kai norima nutraukti jo darbo sutartį

 Naujojo Darbo kodekso (toliau – DK), įsigaliojusio nuo šių metų liepos 1 d., 57 str. 3 ir 4 dalys numato, kad kai perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs …

Dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo

 Bendrovė A yra bendrovės B patronuojamoji bendrovė. Ji savo veiklą vykdo dviejuose uostuose, kur teikia pakrovimo ir iškrovimo, saugojimo, krovinių gabenimo jūrų transportu tarpininkų ir siuntimo paslaugas. Tarp A teikiamų paslaugų yra krovinių iškrovimo iš atviroje jūroje plaukiojančių laivų, naudojamų …

Kai darbo sutartis nutraukiama be jos šalių valios ir įspėjimo

 Pagal Darbo kodekso (DK) 60 straipsnį, darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta tam tikrais išimtiniais atvejais. DK 60 str. 1 dalis numato net 7 tokias situacijas, kai darbo sutartis privalo būti nutraukta be jos šalių valios ir atleidžiamo darbuotojo …

Dėl maitinimo ir pramogų paslaugų, teikiamų trečiosioms šalims, kurios susijusios su PVM neapmokestinamomis švietimo paslaugomis

 „College“ yra aukštojo mokslo įstaiga, siūlanti maitinimo paslaugų, viešbučių paslaugų ir scenos meno studijų programas. Kad šių programų studentai galėtų įgyti praktinių įgūdžių, „College“ eksploatuoja restoraną ir organizuoja spektaklius su įstaiga nesusijusiems visuomenės nariams. Šias paslaugas teikia studentai, prižiūrimi dėstytojų.Tiek …

Darbo kodeksas apie darbuotojų drausminę atsakomybę

 Pagal Darbo kodekso (DK), galiojančio nuo šių metų liepos 1 d., 58 str. 1 dalį,  darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės …