Sąnaudos, mažinančios apmokestinamąjį pelną

 SituacijaĮmonė dalyvavo antstolių organizuotose varžytinėse ir jas laimėjo. Norint dalyvauti varžytinėse, reikėjo sumokėti antstoliui 10 proc. pradinės pardavimo kainos. Kadangi varžytines laimėjusi įmonė per nustatytą terminą nesumokėjo likusios turto įsigijimo kainos, ji prarado sumokėtą pradinį įnašą. KlausimasAr įmonė šiuos pinigus, kurie …

Pelno mokesčio korektyvos ilgalaikio turto investicijoms skatinti

 Svarbi priemonė įmonių veiklos efektyvumui didinti yra aktyvios investicijų politikos vykdymas. Vidaus ir užsienio investicijoms skatinti reikia sudaryti kuo palankesnes pelno mokesčio sąlygas. Investicijų samprataInvesticijų įstatyme investicijos apibrėžtos kaip piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, …

Vertinimai

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis:„Visada jaučiu didelę atsakomybę už priimamus sprendimus. Turime suremti pečius ir imtis konkrečių darbų. Neabejoju, kad pavyks surasti sprendimus, kurie tenkins visų viešojo sektoriaus darbuotojų poreikius.“

Vaistai parduotuvėse negalės būti brangesni nei vaistinėse. Lengvatų nebus. Ligoninių tinklo pertvarkymas atidedamas pavasariui…

Vaistai parduotuvėse negalės būti brangesni nei vaistinėseVyriausybė pritarė siūlymui reguliuoti prekybininkų taikomus antkainius: nustato ribas, kurių negalės peržengti verslininkai, norėdami branginti vaistus. Vaistai, kuriuos nuo sausio mėnesio bus galima įsigyti prekybos centruose, degalinėse ir kitose mažmeninės prekybos vietose, negalės būti …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki gruodžio 17 d.(nes gruodžio 15 d. yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1005) 1.10. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gaunamų žemės ūkio veiklos pajamų deklaravimasŽemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai per kalendorinius metus gautas žemės ūkio veiklos pajamas turi deklaruoti, mokesčių administratoriui pateikdami Metinę pajamų deklaraciją, kuri pateikiama pasibaigus kalendoriniams …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1143 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“:1.1. Pakeisti preambulę …

Mokesčių ir įmokų skaičiavimas, mokesčių lengvatos

Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį, nuomos pajamas ir autorinį atlyginimą, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu jo metinių pajamų suma 2019 m. viršys 120 VDU?Nereikės, jeigu bendra didesnė kaip 120 VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su …

Atlyginimai ir toliau didėja

 Trečiąjį ketvirtį vidutinis darbo užmokestis, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, sudarė 935,7 euro ir buvo 10 proc. didesnis nei prieš metus. Tokį spartų augimą daugiausia lemia vis didėjantis darbuotojų trūkumas, tačiau šiek tiek prisideda ir sprendimai dėl mokesčių, minimalios mėnesinės algos …

Finansų ir apskaitos pokyčiai skaitmeninimo kontekste

Kaune įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto kartu su partneriais – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Kauno finansininkų klubu ir kitais surengta XI tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai: mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus partnerystė“. Konferencijos pirmąją dieną vyko verslo ir valdžios …

Ko tikitės iš Vyriausybės sudarytos komisijos dėl viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo?

Vyriausybė pritarė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyvai ir sudarė komisiją Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo iki 2025 m. strategijos projektui parengti. Komisijai vadovaus Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis, joje dalyvaus švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos, …

Neteisėtu praturtėjimu įtariama ir bendrovė, ir jos savininkė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame 287 tūkst. eurų neteisėtu praturtėjimu ir dokumentų klastojimu įtariama vilnietė ir jai priklausanti bendrovė, registruota sostinės Antakalnio daugiabutyje.Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus informaciją, kad į …

Papildomos garantijos nėščioms darbuotojoms

 Naujasis (nors galioja antrus metus) Darbo kodeksas (DK) numato dar vieną, anksčiau nebūtą nediskriminavimo pagrindą – draudimą diskriminuoti dėl ketinimo turėti vaiką (vaikų). Įstatymo leidėjas numatė papildomą apsaugą, be kita ko, nėščioms darbuotojoms.Taigi, darbo santykius ir darbuotojų saugą bei sveikatą …

2018 m. lapkričio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fi­ka­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 18373 2018 11 14Nr. 1K-356 2018 10 24Finansų ministro įsakymas dėl informacinės sistemos „E. sąskaita“ saugos politikos įgyvendinimo dokumentų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARPININKAVIMAS ĮDARBINANT18874 2018 11 23UT Nr. V-560 2018 11 21Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 30 str. 5 dalis.MOKESČIŲ …

Duomenų apsauga: papildoma administracinė našta ir įmonių galvos skausmas

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) parengė „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gaires asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“. Gairėse rekomenduojama 20 minimalių organizacinių ir techninių …

Prof. Alfonsas Žilėnas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buhalterinės apskaitos, finansų ir mokesčių tyrinėtojas

 Profesorius Alfonsas Žilėnas (1921–2005) buvo vienas žymiausių sovietinio laikotarpio Lietuvos finansų mokslininkų. Nors jis dirbo sovietmečiu, tačiau daug rašė apie kapitalistinių valstybių finansus, taip pat apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės buhalterinę apskaitą, finansus ir mokesčius. Profesorius visą savo gyvenimą paskyrė mokslinei …

Ką apie buhalterius liudija išlikę metraščiai?

Pamirštos kolegų pavardėsSusipažinkime su kolegomis, kurie gyveno ir dirbo „prie Smetonos“. Tai sovietmečiu visų pamiršti ir niekam nežinomi tarpukario Lietuvos akcinių bendrovių vyriausieji buhalteriai. Prikelti iš užmaršties šiuos apskaitos vadovus paskatino Lietuvos valstybės centriniame archyve saugomi seni metraščiai. Juose pateikiama …

XV „AAM aktualijų“ taurės boulingo turnyrą laimėjo UAB „Grant Thornton Baltic“

XV kalėdiniame „AAM aktualijų“ taurės boulingo turnyre dalyvavo devynios komandos. Turnyre pirmą kartą dalyvavo UAB „Moore Stephens Vilnius“ komanda, vadovaujama bendrovės vadovės Danguolės Pranckėnienės. Galima sakyti, kad turnyras tapo tarptautiniu. Lietuvos auditorių rūmams atstovavo du žaidėjai iš Estijos. Vedama rūmų …