Išlaidos, įeinančios į patalpų nuomos kainą

 Įmonė A, PVM mokėtoja, dalį turimų patalpų nuomoja įmonei B, PVM mokėtojai. Pagal nuomos sutarties sąlygas, nuomininkas – įmonė B įsipareigoja apmokėti nuompinigius ir padengti išlaidas, patirtas dėl nuomojamose patalpose sunaudotos šilumos, elektros energijos, vandens, bendrų patalpų valymo, bendroms reikmėms …

Logotipų apskaita pagal VSAFAS

 Logotipas – grafinis ženklas, kuris dažniausiai naudojamas išskirti subjektą iš kitų, būti lengvai suvokiamam ir atpažįstamam. Viešojo sektoriaus subjektams dažniausiai kyla klausimas, kaip, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), logotipus registruoti buhalterinėje apskaitoje.Logotipai, atsižvelgiant į …

Vertinimai

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis:„Automobilių mokesčio Lietuva įvedinėti neplanuoja. Apmokestinę dyzelinius automobilius, atimtume iš dalies mūsų žmonių galimybę naudotis tomis transporto priemonėmis. Šito mes tikrai nedarysime. Reikia mažinti šešėlį, padidinti mokesčių surinkimą. Tačiau mokesčių didinimas nėra tas …

Kaip išvengti baudų, delspinigių ir VMI klausimų? Gavo duomenis. Bus naudojamas vienas elektroninių ataskaitų formatas…

Kaip išvengti baudų, delspinigių ir VMI klausimų?VMI atvėrė dalį įmonių rizikos profilio: 4,2 tūkst. įmonių, kurioms VMI apskaičiavo reikšmingą PVM atotrūkį, aktualią informaciją galės pamatyti prisijungę prie Mano VMI. Informacija apie tai, kad įmonėje yra fiksuojamas PVM atotrūkio faktas, bus …

Ilgalaikio turto, naudojamo MTEP, atskaitymas

 Kaip ilgalaikio turto, naudojamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, įsigijimo kaina, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra atskaitoma iš vieneto pajamų? Ilgalaikio turto, naudojamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikloje, įsigijimo kaina į sąnaudas yra perkeliama ir iš pajamų …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki birželio 17 d.(nes birželio 15 diena yra ne darbo diena)Pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiamos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos ir jų priedai. Šios formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie …

Ar išnyks buhalterio profesija?

 Mažėjant visuotiniam susidomėjimui horoskopais, atsirado nauja futurologijos rūšis – perspektyvių ir neperspektyvių profesijų sąrašų sudarymas. Tarp nykstančių profesijų, kurioms pranašaujama liūdna ateitis, pateko ir buhalteriai. Ar tikrai taip yra, kaip teigia naujieji „pranašai“, ir ar viso to priežastis – vis …

Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimo

Europos Komisija skelbia Lietuvai ir kitoms ES valstybėms narėms ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijų pasiūlymus. Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai 2019–2020 m. imtis šių veiksmų:Gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę, pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui. Mažinti …

Išleidžiama kolekcinė aukso moneta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiui

Birželio 12 d. Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia kolekcinę 50 eurų aukso monetą, skirtą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiui. monetos reversasmonetos aversas Tą pačią dieną moneta bus pristatyta visuomenei ir žiniasklaidai Vilniuje, Valstybės pažinimo centre atkurtame partizanų bunkeryje. Monetos pristatymo renginyje dalyvaus Lietuvos …

Kokiais atvejais darbuotojui priklausančios poilsio dienos gali būti suteikiamos kartu su atostogomis?

 Papildomas apmokamas poilsio laikas, vietoje padidinto apmokėjimo už darbą poilsio ar švenčių dienomis ar viršvalandinį darbą, darbuotojo prašymu gali būti suteikiamas ir pridedamas prie kasmetinių atostogų. Papildomo poilsio laiko, apmokamo viengubu darbuotojui nustatytu darbo užmokesčiu, trukmė apskaičiuojama taip:1) Vadovaujantis DK …

Ką pirmiausia reikia daryti prieš savininkui priimant sprendimą individualią įmonę pertvarkyti į UAB, jei individuali įmonė nerengė finansinių ataskaitų?

Iki sprendimo dėl pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę priėmimo dienos pertvarkomos įmonės turtas, kuris bus perduodamas už bendrovės akcijas, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo. Atlikus turto vertinimą, sudaromas pertvarkymo balansas pagal turto vertinimo dienos duomenis.Pertvarkymo balansas skirtas sprendimui dėl …

Kaleidoskopas

Birželio 12 d. – Lietuvos radijo diena.Sukanka 352 m., kai 1667 m. Prancūzijoje atlikta pirmoji pasaulyje kraujo perpylimo operacija. Asmeninis karaliaus Liudviko XIV gydytojas Žanas-Batistas Deni ėriuko kraują perpylė paaugliui.Sukanka 93 m., kai 1926 m. pradėjo veikti Kauno radijo stotis …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16373 2019-05-24 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. VA-45 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 dalies, 5 str. 2–4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1028) PMĮ papildymas 46-3 straipsniu46-3 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti(2018 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XIII-1333 redakcija, šio straipsnio nuostatos taikomos apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16041 2019–05-22 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. VA-40 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio …

Finansinių ataskaitų viešumas ir jų vartotojai

 Finansinių ataskaitų rengimo teisinis reglamentavimas – iš laiko perspektyvosSkaičiai metinių finansinių ataskaitų eilutėse gali daug ką pasakyti apie verslo įmonių veiklą ataskaitiniais metais. Kaip finansines ataskaitas perskaitys jų vartotojai, priklausys nuo vartotojų gebėjimų suprasti ir įvertinti jose pateiktą informaciją.Šiuolaikinėmis sąlygomis …

Dėl įsakymo pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-16203 2019-05-23 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VA-43 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo …

PMĮ 5 straipsnio 7–10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) (1)

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7–10 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)Nr. (32.42-31-1E) RM-16161 2019-05-22 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama …

Dėl atleidimo nuo importo PVM sumokėjimo, kai prekių pirkėjas sukčiavo

 Ši byla susijusi su situacija, kai Europos Sąjungoje (ES) registruotas importuotojas gali būti atleidžiamas nuo importo PVM, kai prekės iš karto pervežamos į kitą valstybę narę ten registruotam PVM mokėtojui, kuris sukčiauja, o mokesčių administratorius įpareigoja importuotoją sumokėti mokėtiną PVM.„Vetsch“ …

Ar Europos Komisijos rekomendacijos paskatins pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą?

Europos Komisija pateikė siūlymus Lietuvai, rekomenduodama plėsti mokesčių bazę, gerinti mokestinių prievolių vykdymą, mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį, gerinti mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą. Europos Komisija taip pat rekomenduoja gerinti visų lygių švietimo ir mokymo, sveikatos priežiūros …