Nekilnojamojo turto mokestis: naujovės, lengvatos, mokėtojai

 Tam tikri mokesčiai pagal jų objektą gali būti priskirti turto mokesčiams. Tai – mokesčiai, kurių skiriamasis bruožas yra tai, kad jų dydis iš esmės nepriklauso nuo to, ar asmens turimas turtas jam sukuria naudą, ar ne, kadangi prievolė mokėti mokestį …

Vertinimai

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Vainienė:„Turime leisti verslui klysti, bet verslas turi žinoti kiekvienos klaidos kainą.“

Primins apie pareigą pateikti finansines ataskaitas. Sprendė, kada negalioja sveikatos draudimas. Studentai galės gauti nedarbo išmokas, o vyresni nei 45 m. – paramą darbo vietai steigti…

Primins apie pareigą pateikti finansines ataskaitasRegistrų centras šiemet primins juridinių asmenų vadovams apie pareigą pateikti 2019 m. finansines ataskaitas. Praėjusiais metais tokius priminimus siuntė vėluojančioms atsiskaityti įmonėms ir organizacijoms. Vadovams taip pat bus pateikta glausta informacija apie finansinių ataskaitų teikimo …

Maržinė sąskaita ir pajamų apmokestinimo ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1063) Maržinėje sąskaitoje gaunamų dividendų apmokestinimo ypatumaiGaunamų dividendų iš užsienio apmokestinimo ypatumaiVadovaujantis PMĮ 35 str. 1 dalies nuostatomis, Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas užsienio vienetų akcijas apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki vasario 25 d.Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) (D, M)1.1. Pateikiama 2020 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės …

Atsargos, dotacijos, žalos atlyginimas

Kada ilgalaikis materialusis turtas perkeliamas į atsargas?Ilgalaikis materialusis turtas į atsargų sąskaitą perkeliamas tą datą, nuo kurios turtas nenaudojamas įmonės veikloje ir atitinka visus 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ 76 punkte nustatytus kriterijus:Dabartinės būklės turtą, esant įprastoms pardavimo sąlygoms, …

Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose, papildomų funkcijų vykdymo

1. Tuo atveju, kai darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ir savivaldybių biudžetinėje įstaigoje, finansuojamoje iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – darbuotojas) atlieka pagrindinę darbo funkciją ir jam …

Išmokų priskyrimo prie sąnaudų straipsnių ir kiti VSAFAS pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1063) 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimaiNuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ naujai redakcijai:detaliau ir aiškiau reglamentuojamos išlaidų rūšys, priskirtinos prie sąnaudų straipsnio siekiant suteikti VSS aiškumo, kad visi VSS suprastų ir apskaitoje išlaidas priskirtų …

Pajamų mokesčio mokėjimas 2020 m.

Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 euro),32 proc. …

Ar įmanoma Lietuvoje gyventi be grynųjų pinigų?

Lietuvoje finansinių technologijų sektorius sparčiai plėtojamas. Valdžios atstovai ragina žmones atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, bet naudotis elektroninio atsiskaitymo priemonėmis. Tačiau pastaruoju metu didžiųjų komercinių bankų elektroninio mokėjimo sistemos vis dažniau ima strigti, sutrinka elektroninė bankininkystė, atsiskaitymas kortelėmis. Neseniai bankams atnaujinant …

Kas 2020 m. keičiasi neįgaliesiems

Nuo 2020 m. įsigaliojo sprendimai, kurie gali būti aktualūs negalią turintiems vaikams, dirbantiesiems ar pensinio amžiaus žmonėms: padidėjo kai kurios išmokos, keičiasi įdarbinimo rėmimo tvarka bei reikalavimai socialinėms įmonėms. Daugėja ir asmeninės pagalbos – plečiamos asmeninio asistento paslaugos, daugėja individualios …

Pranešimai Juridinių asmenų registrui

 Kiek teko susidurti praktikoje, bendrovių vadovai atsainiai vertina pranešimus Juridinių asmenų registrui dėl tam tikrų įvykių bendrovėje, pvz., bendrovės vadovo pasikeitimo, akcijų perleidimo ir pan. Tačiau nepranešimas apie tokius įvykius gali sukelti bendrovei rimtas teisines pasekmes ir atsiranda pagrindas vadovui …

Įsigytų prekių grąžinimas

Ar vartotojas gali grąžinti parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę?Taip, gali. Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Civilinio kodekso 6.362 straipsnį, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosE. SĄSKAITA03367 2020 02 14FM Nr. 1K-41 2020 02 13Dėl 2012 09 06 įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo …

Kaleidoskopas

Vasario 26 d.Sukanka 214 m., kai 1806 m. gimė gydytojas ir kultūros veikėjas Kazimieras Vilčinskis, kuris savo lėšomis leido ir spausdino „Vilniaus albumą“.Sukanka 135 m., kai 1885 m. gimė Aleksandras Stulginskis, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo Akto signataras, …

Naujovės loterijų organizatoriams

 Svarbus pakeitimas nuo 2020 m. gegužės 1 d. yra tai, kad loterijų organizatoriai ir jų privalomai suteiktos paramos gavėjai privalės tvarkyti teikiamos arba gaunamos paramos apskaitą ir teikti mokesčių administratoriui ataskaitas apie suteiktą arba gautą paramą LR labdaros ir paramos …

Alytaus buhalteriai tęsia aktyvią veiklą

Sausio 29 d. įvykęs Alytaus regiono buhalterių asociacijos narių visuotinis metinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas asociacijos prezidente antrajai trejų metų kadencijai išrinko Jūratę Petrauskienę. Šiuo metu asociacija vienija 89 narius ir yra didžiausia buhalterius vienijanti asociacija Pietų Lietuvoje. Šiemet spalį asociacija …