Ar verta keisti atostoginių skaičiavimo tvarką?

 Pastaruoju metu spaudoje atsirado straipsnių, kuriuose aptariama iniciatyva viešojo sektoriaus įstaigoms taikyti naują atostoginių tvarką, kad atostoginiai būtų įskaičiuoti į atlyginimą, o ne mokami atskirai. Taip pat svarstoma, kad toks sistemos keitimas turėtų apimti privatų sektorių. Šiame straipsnyje norėtume paaiškinti …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (1)

 „Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje (iki Trijų karalių, gruodžio 21 – sausio 5 d.), kai dirbantieji 5 darbo dienas per savaitę šiuo laikotarpiu turėjo 10 poilsio ir švenčių dienų, kai kuriems darbuotojams (vieniems – pagal darbo grafiką, kitiems – …

Vertinimai

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis:„Dėl ekologinių nelaimių įmonėse atsakomybę turėtų prisiimti ir jų kontrolę atlikti turinčios savivaldybės.“

Pavėžėjimo organizatoriai nuo šiol VMI teiks duomenis apie vežėjų pajamas. Nustatė tvarką dėl „žalos be kaltės“. VDI tikrino transporto įmones dėl nedeklaruoto darbo…

Pavėžėjimo organizatoriai nuo šiol VMI teiks duomenis apie vežėjų pajamasNuo šių metų keleivių vežimo organizatoriai – pavėžėjimo platformos, mokesčių administratoriui teiks duomenis apie jų paslaugomis besinaudojančius vežėjus ir šių už keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais gaunamas pajamas. Šių duomenų pagrindu VMI …

Turto, perduodamo VĮ Turto bankui, apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1057) III. Nekilnojamojo turto perdavimas CTV atnaujintiVSS, perdavęs CTV turtą pagal turto atnaujinimo sutartis atnaujinti arba parduoti ir gautas lėšas skirdamas kitam turtui atnaujinti, nurašo iš apskaitos perduotą turtą ir registruoja:Perdavus turtą, kurio apskaitai taikoma įsigijimo savikaina, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki sausio 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G …

Nuo buhalterio – iki tarptautinių projektų vadovo

Praėjusių metų pabaigoje „AAM aktualijų“ XVI tradiciniame boulingo turnyre Kauno profesionalių buhalterių klubo komandoje žaidė klubo narys Sigitas Bubnys. Buvęs Centrinės kredito unijos vadovas jau daug metų dirba tarptautinių projektų vadovu.Šiandien Sigitas BUBNYS – „AAM aktualijų“ naujo skyrelio „Redakcijos svečias“ …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų nuo 2020 m.

Registracijos Nr. KD-9007 Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2018 m. birželio 28 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1329 4 straipsnis, kuriuo pakeičiamas MAĮ 68 straipsnis.MAĮ …

Dėl 2019 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gruodžio 23 d. Nr. 1K-403 Vilnius Vadovaudamasis Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“, 4 punktu:T v i r …

FNTT siūlo naikinti licencijas nesąžiningiems mokesčių mokėtojams medicinos versle

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją, siūlydama griežčiau kontroliuoti medicinos sektoriuje veikiančias įmones, teikiančias odontologijos, ortopedijos, estetinės-gydomosios chirurgijos ar sveikatingumo paslaugas.Šiuo metu tarnybos pareigūnų atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose minėtas paslaugas teikiančios įmonės įtariamos apgaulingu apskaitos tvarkymu, neteisėtu vertimusi …

Atidėjiniai. Kada juos pripažinti ir tikslinti?

 Kiekvieną paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai turėtų būti peržiūrimi ir koreguojami, kad kuo labiau atitiktų galimas išlaidas, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei nustatoma, kad atidėjinio suma yra didesnė arba mažesnė už galimas patirti išlaidas, turi būti tikslinama atidėjinių …

Ar jau susipažinote su mokesčių naujovėmis nuo 2020 m.?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nemažai mokesčių naujovių: MMA didėja iki 607 eurų, NPD – iki 350 eurų, įvedamas 32 proc. GPM tarifas, 5 proc. didinamas pelno mokestis bankams ir kredito unijoms, padidinti akcizai degalams ir alkoholiui, …

2019 m. gruodžio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1057)Identifika­cinis TAR Nr. ir dataDokumen­to Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  MOKESČIAI IR JŲ ADMINISTRAVIMAS 20552 2019 12 19Nr. XIII-2584 2019 12 03Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. …

Reikalavimo perleidimo sandorio apmokestinimas PVM

 PNC vykdė nekilnojamojo turto agentūros veiklą. PNC perdavė įgaliotojui, žemės sklypo savininkui, potencialaus pirkėjo pasiūlymą įsigyti žemės sklypą, tačiau žemės savininkas jį atmetė ir atsisakė PNC atlyginti už suteiktą paslaugą. PNC kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš įgaliotojo 125 000 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEKILNO­JAMOJO TURTO MOKESTIS21307 2019 12 27LRS Nr. XIII-2653 2019 12 12Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymasŽEMĖS VERTINIMAS21422 2019 …

Kaleidoskopas

Sausio 14 d.Sukanka 88 m., kai 1932 m. mirė lietuvių dailininkas, tapytojas, skulptorius, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas Kajetonas Sklėrius.Sukanka 560 m., kai 1460 m. Romos popiežius Pijus II paskelbė Kryžiaus žygį.Sukanka 330 m., kai 1690 m. Vokietijoje išrastas muzikos instrumentas …

Finansinių ataskaitų kokybė negerėja taip, kaip norėtųsi

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) paskelbė 2019 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalgą, kurioje analizavo, kaip laikomasi finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymo ir tvirtinimo, finansinių ataskaitų audito ir nustatytų aiškinamojo rašto reikalavimų.Jau trečius metus AVNT atlieka 100 …

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2649 Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimasPakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:„2. Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:„11. Gyventojo pajamos iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus …