Apmokestinamojo pelno sumažinimas, vykdant investicinį projektą

 Įmonėms, apskaičiuojančioms 2018 m. mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną ir ketinančioms šį pelną susimažinti dėl 2018 m. vykdyto investicinio projekto, t. y. pasinaudoti investicinių projektų lengvata, vertėtų atkreipti dėmesį į kelis, tačiau esminius ir labai svarbius šios lengvatos taikymo reikalavimus bei …

Ieškinio senatis

 Ieškinio senatį Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.124 straipsnis apibrėžia kaip įstatymų nustatytą laiko tarpą (terminą), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį.Ieškinio senaties instituto tikslas – sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių …

Vertinimai

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis:„Lietuva negali leistis į ekonominius karus su atskiromis valstybėmis, bet turi vertinti visas galimas su investicijomis susijusias grėsmes.“

Duomenų apie išmokas pateikimo terminas – vasario 15 d. Viešajame sektoriuje bus didinami atlyginimai. Naujas įrankis atlyginimo pokyčiui skaičiuoti…

Duomenų apie išmokas pateikimo terminas – vasario 15 d.VMI informuoja, kad iki 2019 m. vasario 15 d. reikia pateikti duomenis apie 2018 m. gyventojams sumokėtas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, taip pat informaciją apie 2018 m. …

Lietuvos ūkis praėjusius metus baigė aukšta nata. Ko laukti šiemet?

 Dėl sausros padarinių 2018 m. trečiąjį ketvirtį prislopęs Lietuvos ekonomikos augimas ketvirtąjį ketvirtį vėl paspartėjo. Didelę įtaką sparčiai ūkio raidai daro stipri vidaus paklausa, ypač namų ūkių vartojimas. Lietuvos bankas tebesitiki, kad ir šiais metais šalies ūkio plėtra bus pakankamai …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki vasario 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G …

Artėja laikas mokėti nekilnojamojo turto mokestį

 Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 7, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-815 (toliau – NTMĮ) nuostatoms, buvo panaikinta nekilnojamojo turto mokesčio lengvata, kuri iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo taikoma nekilnojamajam turtui (arba …

Prof. Jono Mackevičiaus knyga „3A – Apskaita, Auditas, Analizė: teorijos, metodikos, nuostatos“

Jonas Mackevičius, apskaitos mokslo guru, aštuoniasdešimčio proga padovanojo Lietuvos mokslui dar vieną, tačiau šį kartą neįprastą ir neeilinę mokslinę studiją – „3A – Apskaita, Auditas, Analizė“. „Ši knyga – trijų grūdų košė, pagardinta tam tikrais prieskoniais“, būtent taip knygą skaitytojui pirmuoju …

Kaip pavyko šiemet apskaičiuoti darbo užmokestį ir taikyti NPD?

Sausis buhalteriams buvo įtemptas: dėl mokesčių reformos reikėjo perskaičiuoti darbuotojams darbo užmokestį, teko keisti programas. Valdžia žadėjo, kad dėl NPD ir mokesčių tarifų pasikeitimo darbo užmokestis padidės nuo 10 iki 60 eurų į rankas. Tačiau kai kurie darbuotojai gavo mažesnį …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (II) (1)

 Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ skaitytojai iš Klaipėdos ir Marijampolės, dirbantys valstybės ir savivaldybių įstaigose, prašo detalesnių paaiškinimų ir komentarų dėl naujojo Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) taikymo nuo 2019 m., pasikeitusias valstybės tarnautojams nustatytas darbo apmokėjimo ir kitas tarnybos …

Plastikinius langus tariamai pardavinėjęs vyras stos prieš teismą

Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Rytis Ivanauskas surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sukčiavimu ir dokumentų klastojimu kaltinamas sostinės gyventojas M. V. Įtariama, kad nuo neteisėtos M. V. veiklos nukentėjo daugiau kaip 60 asmenų.Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad M. …

Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas2019 m. sausio 30 d. Nr. A1-60 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vartotojų kainų indeksas 2018 m. (2018 m. gruodžio mėn., …

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas2019 m. vasario 4 d. Nr. V-40 Vilnius Pakeičiu Valstybinio so­cia­linio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. birželio 20 …

Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės.
Kas nauja? (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (1011) 3. Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašas4 lentelėje nurodoma, kuriems pelno nesiekiantiems asmenims taikomi reikalavimai dėl veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo. 4 lentelėVeiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo tvarkos aprašo …

PVM lengvatos malkoms taikymas

Kokiai parduodamai medienai nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas?Nuo 2019 m. sausio 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Energetikos įstatyme (t. y. fiziniams asmenims, perkantiems energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-42593 2018-12-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos …

Žalos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių susirgimų atlyginimas

 Įvykus mokestinei reformai, nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė daug įstatymų. Šiame straipsnyje aptarsime Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesine liga įstatymo aktualius pakeitimus.Žalos asmens gyvybei arba sveikatai dėl profesinių susirgimų, įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS21072 2018 12 20AATVNVT Nr. V3-28 2018 12 18Dėl 2009 07 03 įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl Atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galiosPREKIŲ …

„Sėdėdama prie skaičių, pametu galvą ir pamirštu savo darbo laiką“

Vyriausioji buhalterė Lina Balevičienė tvarko kelių uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinę apskaitą. Bendrovės yra labai skirtingos ir verčiasi įvairia veikla. Vienos vykdo viršutinių drabužių siuvimo paslaugas, kitos susijusios su transportui būdingų paslaugų teikimu, atlieka variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, …