Ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas pagal VSAFAS

Lina JANAVIČIENĖ
Apskaitos specialistė
 Kokie buhalteriniai įrašai turėtų būti registruojami viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) buhalterinėje apskaitoje, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS),…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.