Atidėjinių formavimas ir apskaita

Regvita RINTAUTĖ
Nacionalinės buhalterių asociacijos narė
 Užtikrinant teisingų finansinių duomenų ir veiklos rezultatų pateikimą finansinėse atskaitomybėse, verslo apskaitos standartai (VAS) įpareigoja visas įmones, net ir mažiausias, formuoti atidėjinius.Atidėjiniai visose naujose balanso…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.