Atostoginių kaupinių skaičiavimas viešojo sektoriaus subjektams (1)

Lina JANAVIČIENĖ
Apskaitos specialistė
 Pagal 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24‑asis VSAFAS) 16 punktą, viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS)…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.