Biologinio turto apskaitos pokyčiai pagal naująją 16-ojo VSAFAS redakciją (1)

Kristina VOLODKOVIČ
Apskaitos specialistė
 Naujoji 16-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ redakcija (toliau – 16-asis VSAFAS) taikoma finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.