Dar kartą apie viršvalandžius

Irina JANUKEVIČIENĖ
Valstybinės darbo inspekcijos
Darbo ginčų komisijų
darbo organizavimo skyriaus vedėja
 Darbo kodeksas (DK) nustato papildomas garantijas darbuotojams už darbą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Vienas iš tokių nukrypimų – darbas, viršijantis nustatytą darbo laiko…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.