Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. liepos 4 d. Nr. 1K-206 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m.…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.