Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 1K-457 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m.…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.