Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gegužės 23 d. Nr. 1K-165 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.