Dėl finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1K-298 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.