Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1K-284 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. spalio 8 d. Nr. 1K-342 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.