Dėl finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. sausio 18 d. Nr. 1K-16 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.