Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas2019 m. sausio 31 Nr. D1-56 Vilnius P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.