Finansavimo pajamų pripažinimas ir sąnaudų registravimas apskaitoje

Jolanta NARKEVIČIENĖ
Panevėžio M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo
mokyklos auditorė
 Finansavimo pajamos pripažįstamos, atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas, pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.