Finansinio turto grupavimo naujovės pagal 9-ąjį TFAS nuo 2018 m. (2)

Kristina VOLODKOVIČ
Apskaitos specialistė
 Pabaiga. Pradžia Nr. 4 (964)Finansinio turto pergrupavimas9-asis TFAS numato, kad ūkio subjektas, tik keisdamas finansiniam turtui valdyti skirtą savo verslo modelį, turi pergrupuoti visą susijusį…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.