Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas ir ilgalaikio materialiojo (investicinio) turto apskaita tikrąja verte

Birutė PETRAUSKIENĖ
UAB „Auditėja“ direktorė, auditorė
 Jei įmonės turto vertė balanse neatitinka tikrosios vertės, t. y. turtas jau nusidėvėjęs, bet praktiškai dar ilgai bus naudojamas įmonės veikloje, įmonė gali keisti ilgalaikio…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.