Įmonės patirtų išlaidų, apmokant asmens, nesusijusio su įmone darbo santykiais, mokslą Lietuvos aukštojoje mokykloje, pripažinimas

Gelminė ŠAREIKIENĖ
Mokesčių specialistė
 Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 13 str. 3 dalies nuostatas, įmonės už fizinių asmenų, kurie nedirba įmonėje, mokymą sumokėtos sumos, šiems asmenims pradėjus…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.