Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (I) (2)

Algirdas BARTKEVIČIUS
 Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1012) Vadovaujantis naujo VTĮ 29 str. 2 dalimi, anksčiau priimtų valstybės tarnautojų pareiginė alga eurais apskaičiuojama atitinkamą valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientą dauginant iš…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.