Nuomos apskaitos pokyčiai pagal 16-ąjį TFAS nuo 2019 m. (1)

Kristina VOLODKOVIČ
Apskaitos specialistė
 Siekdama tobulinti informacijos apie nuomos sutartis pateikimą finansinėse ataskaitose ir užtikrinti didesnį duomenų patikimumą ir skaidrumą, Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė naują 16-ąjį tarptautinį finansinės…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.