Nuslėptos ir (arba) leistinas normas viršijančios taršos apmokestinimas

Martynas MONTVIDAS
Mokesčių specialistas
 Ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys taršos šaltinius, esančius mokesčio už aplinkos teršimą objektu, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka moka…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.