Darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugos keitimas

 Darbo kodekso (DK) 27 straipsnyje darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugai skirta net septynios dalys. Kai kurios šio straipsnio dalys iš darbdavio reikalavo ypatingų priemonių. Pavyzdžiui, pagal DK 27 str. 7 dalį, darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius buvo …

Dėl pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimų 2018 ir vėlesniais metais

Nr. (32.42-31-1E) RM-31248 2018-09-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nuo …

Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.21-31-1E) RM-30546 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-63 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, …

Dėl darbo užmokesčio didinimo 2019 m.

Kam reikalingas darbdavio ir darbuotojo įmokų sujungimas?Tai – ekspertų pasiūlymas šešėliui mažinti darbo santykių srityje. Kai socialinio draudimo įmokos padalintos tarp darbuotojo ir darbdavio, gali susidaryti įspūdis, kad kiekviena pusė yra atsakinga už savo dalies įmokų mokėjimą, nors tai yra …

Straipsnių ciklas „Projektų valdymas nuo A iki Z“ (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 31 (991) PajamosProjektai skiriasi finansavimo būdais. Viename spektro gale yra grynai komerciniai projektai, kurių produktai parduodami rinkos kainomis, todėl pardavimo pajamos galiausiai padengia sąnaudas ir atneša operacinį pelną. Projekto rengimo išlaidos ir apyvartinis kapitalas finansuojami iš akcinio ar …

500-asis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ laikraščio prenumeratorius – UAB „Nosted mechanika“

2019 m. „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraščio 500-uoju laikraščio prenumeratoriumi tapo UAB „Nosted mechanika“, kuriai „AAM aktualijos“ dovanoja nemokamą elektroninės versijos prenumeratą.UAB „Nosted mechanika“ yra norvegų kapitalo patronuojamoji metalo apdirbimo įmonė, įkurta Utenoje 2003 m. Gamina ratų grandines sunkvežimiams, …

Ar žinai, kad

2018 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota:Mokesčių mokėtojų2 mln. 83 tūkst. 685Juridinių asmenų235 tūkst. 897Fizinių asmenų1 mln. 847 tūkst. 788. 2018 m. liepos mėn. Lietuvoje pensijas gavo (tūkst. asmenų):Senatvės pensiją586,4Invalidumo pensiją50,3Netekto darbingumo pensiją146,0Našlių ir našlaičių pensiją244,5Ištarnauto laiko pensiją0,39Maitintojo netekimo pensiją1,5Išankstinę …

Darbo užmokesčio, dirbant keliems darbdaviams, apskaita

Kaip apskaitoje registruojamas darbuotojo darbo užmokestis, GPM ir įmokos „Sodrai“, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis?Pagal 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusias Darbo kodekso 96–99 straipsnių nuostatas dėl darbo keliems darbdaviams sutarčių, darbdavio funkcijas, susijusias su šio darbuotojo pajamų apmokestinimu, …

Biologinio turto apskaitos pokyčiai pagal naująją 16-ojo VSAFAS redakciją (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (994) Auginimo ir priežiūros išlaidosBiologinio turto auginimo ir priežiūros išlaidos priskiriamos sąnaudoms pagal jų pobūdį, išskyrus standarte aptartus atvejus, kai:– auginimo, priežiūros ir laikymo išlaidomis, padarytomis laikotarpiu iki biologinio turto brandos atsiradimo, didinama biologinio turto įsigijimo savikaina …

Buhalteriai, būkite atsargūs: jus atakuoja sukčiai

Pastaruoju metu beveik kasdien girdime pranešimus apie sukčių bandymus iš įmonių išvilioti dideles pinigų sumas. Jau yra nukentėjusių įmonių – apgavikai išviliojo 40 tūkst. eurų iš vienos Šiaulių bendrovės ir 49,2 tūkst. eurų – iš Kaišiadorių žemės ūkio bendrovės. Bendrovių …

Ar sulaukėte sukčių laiškų, reikalaujančių pervesti pinigus?

Lietuvos įmonių buhalteriai pastaruoju metu sulaukia sukčių siunčiamų melagingų elektroninių laiškų, kuriuose įmonių vadovais apsimetę apgavikai reikalauja, kad buhalteriai skubiai pervestų pinigus tariamai naujiems tiekėjams į bankų sąskaitas užsienyje, nes kitaip žlugs pelningas sandoris. Teisėsauga perspėja, kad apgaulės schema naudojasi …

Darbo savaitė, atostogos, kompensacijos

Trumpiausia darbo savaitė – Prancūzijoje ir… Lietuvoje2011 m. 40 val. darbo savaitė buvo nustatyta daugelyje ES šalių. Iš visų išsiskiria tik Prancūzija, Belgija ir Danija. Prancūzijoje nustatyta 35 val., Belgijoje ir Danijoje – 37 val. darbo savaitė. Graikijos gyventojai per savaitę …

Dėl darbo tarybos veiklos

 Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose dirba daugiau nei 20 darbuotojų ir kur darbuotojams neatstovauja profesinė sąjunga, turi būti išrinkta darbo taryba. Kadangi tai yra naujas dalykas (būtent privalomas darbo tarybos steigimas, inicijuojant rinkimų procedūras darbdaviui), …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. VA-70 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. V-176 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠALPOS PENSIJOS13248 2018 08 21LRV Nr. 816 2018 08 13Dėl 2004 03 29 nutarimo Nr. 346 „Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir …

Baigėsi pastabų dėl 8-ojo TAS diskusijų projekto teikimas

 Baigėsi terminas, kai buvo galima teikti pastabas (komentarus) dėl 8-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“ diskusinio projekto. Manau, daugelis supranta, kad 8-asis TAS yra visų kitų standartų pamatas, tad šis diskusinis projektas sukėlė didelį …

Ar žinote, kad… (1)

Apskaitos istorija prasidėjo apie 5000 metų prieš dvejybinio įrašo atsiradimą. Manoma, kad apskaitos užuomazgos atsirado dar pirmykštėje santvarkoje, kai kiekvienas žmogus norėdavo prisiminti, kiek ir ko turi. Atsiradus gentims, genčių vadai pradėjo registruoti, analizuoti svarbesnius procesus ir priimti sprendimus. Didėjant specializacijai …

Sovietmečio buhalteriai: informacijos teikėjai ar instrukcijų vergai?

Tekdavo laviruotiRašantieji apie sovietmečio buhalterius paprastai vartoja kelias standartines frazes: „Nerasime respublikoje įmonės ir organizacijos, kuri neapsieitų be buhalterio. Šios profesijos žmonėms valstybė patikėjo ne tik kontroliuoti, bet ir apibendrinti įmonės darbą visose ūkinės veiklos srityse. Buhalteris visada būna įmonės …

Likimas lėmė tapti buhaltere

Vieni apie savo būsimą profesiją pradeda galvoti dar vaikystėje, mokykloje papildomai mokosi, rengiasi. Kitus rinktis specialybę paskatina tėvai ar artimieji, kurie sėkmingai dirba vienoje ar kitoje srityje. Dar kiti profesinį kelią pasirenka spontaniškai. VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro vyriausioji …