Ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas pagal VSAFAS

 Kokie buhalteriniai įrašai turėtų būti registruojami viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) buhalterinėje apskaitoje, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kai gauta sąskaita už paslaugas, kurios bus suteiktos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio …

Apie gyventojų pajamų mokesčio naujoves 2020 m.

 Esminės naujovės – tai 2019 m. gruodžio 12 d. priimtu įstatymu Nr. XIII-2649 ir gruodžio 17 d. įstatymu Nr. XIII-2692 pakeistos LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatos, taikomos jau nuo 2020 m. pradžios. Apskaičiuojant pajamų mokestį 2020 m., aktualūs ir …

Vertinimai

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė:„Keičiant savivaldybių ribas, svarbiausias interesas – žmonių gyvenimo kokybės gerinimas. Todėl tokiais atvejais itin svarbu atlikti išsamią siūlomos reformos socialinę-ekonominę analizę, įvertinti jos pasekmes visoms gyventojų socialinėms grupėms. Taip pat dėl keičiamų ribų svarbi ir gyventojų …

Prezidentas grąžino Seimui patobulintą Civilinio turto konfiskavimo įstatymą. Valstybės lėšos bus panaudojamos tikslingiau ir veiksmingiau. Išsiuntė priminimus gyventojams…

Prezidentas grąžino Seimui patobulintą Civilinio turto konfiskavimo įstatymąLietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti patobulintą Civilinio turto konfiskavimo įstatymą. Prezidentas pritaria Seimo 2020 m. sausio 14 d. priimto įstatymo pamatiniam tikslui – užkirsti kelią neteisėtam praturtėjimui iš organizuoto …

Dėl garantijų darbuotojams, vieniems auginantiems vaikus

 Visiems, kurie augina vaikus ir ypač tiems, kam tenka rūpintis vaikais vieniems, visuomet aktualus išlieka laiko klausimas. Kur surasti papildomų valandų ir skirti daugiau dėmesio savo atžalai, jos problemoms ir rūpesčiams? Pažiūrėkime, kokias papildomas garantijas ir lengvatas darbo ir poilsio …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki vasario 17 d.(nes vasario 15 diena yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir …

Pagalba verslui Europos Sąjungoje – kontaktiniai centrai

 Norintieji pradėti verslą turi nueiti nemenką administracinių procedūrų kelią. Taip pat dažnam kyla klausimas, ar jo kuriamai veiklai nereikia leidimų, licencijų ar kitų veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų. Veiklos įteisinimui reikalingų dokumentų surinkimas užima daug laiko, kadangi interesantai kreipiasi į įvairias …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m. sausio 8 d. Nr. 7 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo …

Socialinio draudimo įmokų tarifai 2020 m.

Dirbantys pagal darbo sutartisMokesčio paskirtisDraudėjo įmokos proc.Apdraustojo įmokos proc.Įmokų kodaiįmokosdelspinigiaibaudosPensijų socialiniam draudimui 8,72 (jeigu nedalyvauja pensijų kaupime)10,82 (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 2,1 proc. įmoką)11,72 (jeigu dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3 proc. įmoką)252253254Ligos socialiniam draudimui 2,09   Motinystės socialiniam draudimui 1,71Nedarbo socialiniam draudimui1,31 …

Į ką atkreipti dėmesį, analizuojant konsoliduotąsias finansines ataskaitas?

 Konsoliduotosios finansinės ataskaitos neapsiriboja vien tik įmonių grupę sudarančių įmonių finansinių ataskaitų duomenų sujungimu. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra naudingas informacijos šaltinis vartotojams, nes jose pateikiama informacija apie konkrečią įmonių grupę, kaip apie ekonominę veiklą vykdantį subjektą.Sandorių tarp įmonių grupės įmonių …

Naujos galimybės vartotojams: įsigaliojo ES vartotojų apsaugos stiprinimo taisyklės

2020 m. sausio 7 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2019/2161, įtvirtinusi naujas Europos Sąjungos vartotojų apsaugos taisykles (toliau – Taisyklės), skirtas užtikrinti griežtesnę ir veiksmingesnę vartotojų teisių apsaugą.Taisyklėmis, kaip Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinio dalimi, siekiama stiprinti …

Įdarbinant sudėtingiausius: kas nuveikta ir kas planuojama 2020 m.

Nuo 2019 m. Alytaus miesto, Akmenės rajono, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto, Šilutės rajono savivaldybėse, bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba ir nevyriausybinėmis organizacijomis, išbandoma naujovė – ilgalaikiai bedarbiai, patiriantys socialinę riziką ir turintys daugybinių problemų, motyvuojami grįžti į darbo rinką, skatinama jų …

Ar reikia suvienodinti minimalios algos apskaičiavimo tvarką?

Minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) darbuotojams šiuo metu mokamas 22 Europos Sąjungos (ES) šalyse. 2019 m. duomenimis, didžiausią MMA gavo Liuksemburgo dirbantieji – 2071 eurą, Airijos – 1656 eurus, Olandijos – 1616 eurų, Belgijos – 1612 eurų, Vokietijos – 1599 eurus. …

Asociacija ar viešoji įstaiga? (1)

 Praktikoje gana dažnai susiduriame su klausimais, kokią ne pelno siekiančią organizaciją steigti: viešąją įstaigą ar asociaciją, kokie jų skirtumai, pranašumai ir trūkumai. Šiame straipsnyje ir apžvelgsime šių dviejų juridinių asmenų ypatybes. Bendrosios nuostatosCivilinis kodeksas apibrėžia šiuos juridinius asmenis kaip viešuosius: tai …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARNYBINIAI AUTOMOBILIAI02234 2020 01 31LRV Nr. 70 2020 01 29Dėl 1998 11 17 nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimoMUITAI02285 2020 …

Investuotojams siekia atverti „žaliąjį koridorių“

Užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, 2019 m. į Lietuvą buvo pritraukti 47 tiesioginių užsienio investicijų projektai, kuriama 4,6 tūkst. darbo vietų. 2020 m. vasario 5 d. Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui atleisti nuo pelno mokesčio Lietuvos ir …

Kaleidoskopas

Vasario 13 d. – Pasaulinė radijo diena.Sukanka 114 m., kai 1906 m. gimė lietuvių istorikas Adolfas Šapoka, kuris yra vienas 1936 m. „Lietuvos istorijos“ autorių ir redaktorius.Sukanka 126 m., kai 1894 m. gimė lietuvių savanoris karininkas Antanas Juozapavičius, kuris pirmasis žuvo 1919 m. ant …

Kainų ir atlyginimų lenktynėse ryški pastarųjų persvara, bet atotrūkis mažėja

 Vartotojai šiemet galės įpirkti daugiau prekių ir paslaugų, kadangi prognozuojama, jog atlyginimų augimo tempas beveik triskart viršys infliaciją. Vis dėlto, lėtėjant ekonomikos apsukoms, gyventojų perkamoji galia taip pat didės lėčiau. Jei naftos žaliavų rinka nepateiks staigmenų, šiemet infliacija turėtų būti panaši, …