Ar žinote, kas yra natrio bikarbonatas? (1)

Vargu ar kieno nors namuose nerastume šių miltelių. Gal ir ne visi žino natrio bikarbonatą, tačiau apie sodą to nepasakysi. Šie bekvapiai balti milteliai nuo senų laikų daugelio namuose buvo patikimi pagalbininkai ir kepant pyragą, ir valant virtuvę, ir vaikant …

Įmonės vadovo vaidmuo, organizuojant buhalterinę apskaitą įmonėje

 Apie įmonės vadovo vaidmenį ir atsakomybę, organizuojant buhalterinę apskaitą, rašiau prieš penkerius metus (2014 m. Nr. 25 (793). Manau, kad verta vėl grįžti prie šios temos ir priminti svarbiausias nuostatas, kurioms įmonės vadovas turėtų skirti daugiau dėmesio.Pastaruoju metu vis dažniau …

Kaip palengvinti ūkininkavimo apskaitos naštą?

 Šalies valdžia inicijuoja priemones administracinei naštai mažinti. Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarime Nr. 1016 „Dėl administracinės naštos mažinimo 2018–2019 metais krypčių (priemonių plano) patvirtinimo“, be kita ko, nurodytas ir žemės ūkio subjektų teisinio reguliavimo sukeliamos administracinės naštos sumažinimas. …

Vertinimai

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis:„Vaiko pinigus didinsime iki 100 eurų.“

Paskelbė Lietuvos ekonomikos analizę. Turės viešai deklaruoti paramą sveikatos priežiūros specialistams. Padidėjo medikų darbo užmokestis…

Paskelbė Lietuvos ekonomikos analizęEuropos Komisija pristatė atskaitą, kurioje išanalizuotos Lietuvos ekonomikos problemos. 2018 m. šalies ekonomikos augimas siekė 3,6 proc., nedarbas mažėjo. 2019 ir 2020 m. ekonomika augs, tačiau lėčiau ir atitinkamai sieks 2,7 proc. ir 2,4 proc. 2017–2018 m. Lietuvos viešieji finansai buvo …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki kovo 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G …

Kur baigiasi auditas ir prasideda detektyvas?

Taip pavadintą forumą Kaune surengė Lietuvos auditorių rūmai ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas. Į forumą susirinko auditoriai, jų padėjėjai, universitetų dėstytojai ir studentai.Jau vien renginio tema rodė, kad tai bus įdomus ir aktualus pokalbis, nes …

2019 m. kovo mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių ir palūkanų dydžiai

2019 m. kovo mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius 31Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė206 dienų darbo savaitė25Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1606 dienų darbo savaitė165Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė116 dienų darbo savaitė6 Delspinigių dydžiaiMetaiKetvirtisDelspinigių dydisĮsakymo dataNumeris2019I0,032004-05-14, 3 p.1K-1882018I0,032004-05-14, …

Permokėtų mokesčių grąžinimas

Kada ir už kurį laikotarpį mokesčių mokėtojų permokėtos mokesčių sumos grąžinamos mokesčių mokėtojui?Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka:1) Mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-5049 2019-02-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Nr. (18.16-31-1E)RM-4157 2019-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos paklausimą dėl mažosios bendrijos (toliau – MB) nario saviems poreikiams išsiimtų lėšų, nuo kurių nėra mokamos valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo …

Dėl Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus ir operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus papildymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-5195 2019-02-14 Pagal Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1327, nuo 2019 m. kovo 1 d.:– išskiriami kaitinamojo tabako produktai (iki 2019 m. vasario 28 d. šie produktai priskiriami …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1016) 1.5. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamasApskaičiuojant apmokestinamąsias žemės ūkio veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų atimami GPMĮ 18 straipsnyje nustatyti leidžiami atskaitymai.Remiantis nuo 2018 m. įsigaliojusiomis GPMĮ …

Kai pučia vėjas, reikia statyti malūnus

 Kinų liaudies išmintis byloja: kai pučia pokyčių vėjas, vieni žmonės stato sienas, kiti – vėjo malūnus. Lietuva pastaruosius kelis dešimtmečius pokyčių atneštus iššūkius neretai sugebėdavo paversti naujomis galimybėmis. Ateinančius kelis dešimtmečius iššūkių nebus mažiau, tad kaip niekada svarbu žvelgti į priekį, …

Kam teikiate pirmenybę atsiskaitydami – gryniesiems ar banko kortelėms?

Grynieji pinigai Lietuvoje yra legalus atsiskaitymo būdas, tačiau komerciniai bankai skatina žmones jų atsisakyti ir atsiskaityti kortelėmis. SEB banko duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojai vis dažniau naudojasi banko kortelėmis, kadangi išplėtota atsiskaitymams reikalinga infrastruktūra ir bekontakčio atsiskaitymo galimybės. Nustatytas 25 …

Pagrindiniai socialiniai rodikliai (2019 m. kovas)

Rodiklio pavadinimasRodiklio dydisĮsigaliojimo dataMinimali mėnesinė alga (MMA)555 Eur2019-01-01Minimalus valandinis atlygis3,39 Eur2019-01-012019 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas173 Eur2019-01-01Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2018 m. III ketv.bruto935,7 Eur neto728,0 Eur15–64 m. amžiaus …

2019 m. vasario mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 01580 2019 02 01Nr. 1K-29 2019 01 30Finansų ministro įsakymas dėl 2018 metų viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms …

Kaleidoskopas

Vasario 25 d. sukako 683 m., kai 1336 m. Vokiečių ordino riteriai ir kryžiuočių kariuomenė su kariais iš Vokietijos, Belgijos, Austrijos ir Prancūzijos apgulė Pilėnų pilį Trapėnų žemėje, Žemaitijoje. Pilėnų pilį puolė 200 riterių ir daugiau kaip 6 tūkst. kryžiuočių. …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (II) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 6 (1014) Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimasValstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje vadovaujantis naujojo VTĮ 27 straipsnio ir Vyriausybės …