Vaistas vaistui nelygu… (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (1042) Daugelis pažįsta česnaką kaip prieskonį, tačiau ne visi turbūt žino, kad senovėje jis buvo vartojamas kaip priemonė, apsauganti nuo maro, choleros ir kitų epideminių ligų. Česnakas skleidžia stiprų ir nemalonų kvapą, kurį suteikia sieros turinti medžiaga …

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys: rengimo reikalavimai, klaidos, nauda (1)

 2019 m. sausio 5 d. įsigaliojus 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ pakeitimui (pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2019 m. sausio 3 d. Nr. 1K-2), pasikeitė tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio …

Dar kartą apie įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimą

 „AAM aktualijų“ redakcija gavo skaitytojo laišką, kuriame šis dėkoja mokesčių specialistei Gailinai Budzinskienei už straipsnį „Įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimas“, išspausdintą „AAM aktualijų“ Nr. 30, ir prašo parašyti plačiau apie įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimą, kai PVM į atskaitą, pagal …

Vertinimai

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus:„Visoje Europoje naudojami sumažinti akcizai žemdirbiams, tai mes „iššoktume“ iš Europos konteksto ir turėtume nelygias konkurencines sąlygas. Brangstant dyzelinui, didėtų maisto produktų kainos.“

Prezidento siūlymuose Seimui – žingsniai gerovės valstybės link. Centrinės valdžios perviršis per septynis mėnesius – 463,9 mln. eurų. Nuostolingas bulvių „biznis“ virto pelningu ir apmokestinamu verslu…

Prezidento siūlymuose Seimui – žingsniai gerovės valstybės linkLietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda į Seimo rudens sesijos darbotvarkę pasiūlė įtraukti naujų įstatymų iniciatyvų, kuriomis siekiama spartinti gerovės valstybės kūrimą. Iniciatyvomis siekiama didinti mokestines biudžeto pajamas, mažinti skurdą, pajamų nelygybę ir socialinę …

Dėl papildomo darbo, padidinto darbo krūvio ir viršvalandinio darbo skirtumų

 Praktikoje nereti atvejai, kai skubiai arba per labai ribotus terminus reikia atlikti tam tikrus darbus (pvz., baigti užsakymą, pateikti ataskaitą, sutvarkyti dokumentus, išvalyti patalpas, atlikti remonto darbus ir kt.). Kaip, tokiais atvejais, reikia įforminti ir tinkamai atlyginti darbuotojui už darbą? …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki rugsėjo 16 d.(nes rugsėjo 15 d. yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir …

Dėl apskaitos dokumentų išrašymo

 Kokius apskaitos dokumentus turi išrašyti įmonė, iš fizinių arba juridinių asmenų superkanti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – tvarkytoja)? Tvarkytoja supirktas netinkamas naudoti transporto priemones ardys ir parduos dalimis.Tvarkytojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) …

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-1029 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų …

Ar buhalteriai džiaugiasi padidėjusiomis pajamomis?

„Sodra“ paskelbė, kad 2019 m. antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, vidutinės gyventojų mėnesio draudžiamosios pajamos, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos, padidėjo 9 proc. – iki 1 252 eurų. Moterų vidutinės mėnesio pajamos didėjo daugiau nei 10 proc., arba 107 …

Ar, jungiant verslą, būtina sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas?

 Verslas gali būti jungiamas įsigyjant visas kitos įmonės akcijas ar jų dalį, suteikiančią teisę daryti lemiamą poveikį šiai įmonei. Taip pat įsigyjant kitos įmonės verslą, dvi ar daugiau įmonių jungiant į vieną, kai vienos ar kelių besijungiančių įmonių turtą ir …

Kaleidoskopas

Rugsėjo 11 d.Sukanka 58 m., kai 1961 m. mirė lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas, vienas reikšmingiausių XX a. lietuvių rašytojų Antanas Škėma.Sukanka 18 m., kai 2001 m. islamo ekstremistai savižudžiai JAV įvykdė išpuolius ir susprogdino Pasaulio prekybos centro bokštus. Rugsėjo …

31-asis TAS „Dalys bendrose įmonėse“

 31-asis TAS nustato tris jungtinės veiklos rūšis: bendrai kontroliuojami sandoriai, bendrai kontroliuojamas turtas ir bendrai kontroliuojamos įmonės. Šis standartas taikomas dalių bendrose įmonėse apskaitai ir bendrų įmonių turto, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų pripažinimui dalininkų bei investuotojų apskaitoje ir pateikimui finansinėse ataskaitose, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMO RĖMIMAS13712 2019 08 30SADM Nr. A1-483 2019 08 29Dėl 2017 06 30 įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-22660 2019-07-24 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2019 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2311 (toliau – Įstatymas).Šiuo Įstatymu Lietuvos …

Dovanų apmokestinimas ir deklaravimas

Gyventojų įteiktų dovanų apmokestinimas ir deklaravimasDovanos teikėjasSutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiaiKiti asmenysApmokestinimasNeapmokestinamos, nepriklausomai nuo dovanų vertės ir formos (pinigais ar turtu).Bendra dovanų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 2 500 Eur, neapmokestinama. 2 500 Eur viršijanti dovanų vertės dalis apmokestinama …

ETT byla dėl fiktyvių sandorių PVM atskaitos ir sankcijų, kai biudžetui žala nepadaryta

 Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą, ar turi būti draudžiama PVM atskaita, susijusi su fiktyviais sandoriais, o asmenys, nurodę sąskaitoje faktūroje PVM, privalo jį sumokėti, įskaitant ir už fiktyvų sandorį.EN.SA. yra Italijos elektros energijos gamybos ir paskirstymo bendrovė. …