Dėl budėjimo organizavimo

 Darbdavys yra atsakingas už darbo organizavimą įmonėje ir, be abejo, suinteresuotas, kad darbo procesai vyktų kuo efektyviau, operatyviau ir su mažesnėmis išlaidomis. Tam Darbo kodekse (toliau – DK) yra numatyta galimybė nustatyti tinkamiausią darbo laiko režimą, pvz., suminę darbo laiko …

Pagrindiniai socialiniai rodikliai (2019 m. balandis)

Rodiklio pavadinimasRodiklio dydisĮsigaliojimo dataMinimali mėnesinė alga (MMA)555 Eur2019-01-01Minimalus valandinis atlygis3,39 Eur2019-01-012019 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas173 Eur2019-01-01Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2018 m. IV ketv.bruto970,3 Eur neto751,7 Eur15–64 m. amžiaus …

2019 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fika­cinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 04098 2019 03 14Nr. 1.4-7.2.6.8 2019 02 26Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Audito įmonės įrašymo į audito įmonių …

Ar derinate skolas, ar Jums tai yra aktualu?

Atlikdami metinę inventorizaciją, įmonių, įstaigų, organizacijų buhalteriai turi inventorizuoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, atsargas, išankstines įmokas, pirkėjų skolas, pinigus, skolas tiekėjams, kredito įstaigoms ir kitus įsipareigojimus. Tarpusavio skolos inventorizuojamos, kai skolos suma suderinama su skolininku ar kreditoriumi ir pasirašomi …

Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Valstybės ir savivaldybių įstaigų (toliau – biudžetinės įstaigos) darbuotojų darbo užmokestį (pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 (su vėlesniais pakeitimais)) sudaro:1) pareiginės algos pastovioji dalis (koeficientai, baziniais dydžiais):a) didžiausi koeficientai:– …

Dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

Nr. (18.2-31-2 E) RM-7053 2019-03-07 Vadovaujantis Akcizų įstatymo 61 str. 1 d. 5 punktu, prievolė mokėti akcizus atsiranda už kaitinamojo tabako produktus, gautus iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRADICINIAI AMATAI04019 2019 03 13ŽŪM Nr. 3D-144 2019 03 13Dėl 2008 09 01 įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų …

Efektyvi komunikacija organizacijoje

 Kartais žodžiu „komunikacija“ pakeičiame mums labai įprastą žodį „bendravimas“ (ypač kai kalbame apie dalykines ar darbo situacijas). Taigi prisiminkime siauresnę ir tikslesnę šio žodžio reikšmę. Komunikacija – tai informacijos perdavimas. „Teisinga“ komunikacija organizacijoje turėtų užtikrinti, kad reikiama informacija reikiamu laiku …

Laiminga, dirbdama buhaltere, ir neįsivaizduoja savęs kitur

Daugelis lietuvių mėgsta silkės gaminius, todėl turbūt žino išskirtinio skonio produktus gaminančią įmonę „DESĖ“. G. Kanaševičiaus individualios įmonės „DESĖ“ vyriausioji buhalterė Jūratė Šiaučiulienė šias pareigas eina nuo 1996 m. „Studijavau Lietuvos žemės ūkio akademijoje ekonomikos specialybę, kuri nebuvo nei šeimos tradicija …

Jeigu trūksta jodo…

Kai organizmui trūksta jodo, žmogus darosi lėtesnis, nervingas, jautresnis, priauga svorio, jaučia nuovargį. Ir nors organizmui reikia ypač mažų jodo dozių, tačiau jo vaidmuo yra labai svarbus. Taigi kaip pasirūpinti, kad organizmas gautų jodo?Geriausias jodo šaltinis yra joduota druska. Patariama …

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išlaidos – ar visada įmonei leidžiami atskaitymai?

 Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsniu, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad artėja akcininkų susirinkimo šaukimo terminai, apskaitą tvarkantiems asmenims kyla klausimas, ar visas įmonės patirtas …

Teismas avansą, išmokėtą akcininkui, pripažino dividendais

 Bendrovė E (toliau – Bendrovė) yra gamybinę veiklą vykdanti įmonė. Vienintelis jos akcininkas – J. J., kuris yra ir Bendrovės direktorius. Bendrovė mokestinio patikrinimo laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2012 m. dirbo pelningai, dividendai vieninteliam jos akcininkui nebuvo mokėti. J. J., …

Vertinimai

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė:„Tai, kad ekonominis augimas Lietuvoje nemažina skurdo, pajamų nelygybės ir atotrūkio tarp regionų, yra problema. Todėl būtina koreguoti ekonominę politiką ir spręsti šias problemas.“

Patvirtino duomenų tvarkymo operacijų sąrašą. Antstolių laukia naujovės. Finansinės ataskaitos šiemet teikiamos sparčiau…

Patvirtino duomenų tvarkymo operacijų sąrašąValstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) patvirtino Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. Sąrašas patvirtintas VDAI direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1T-35 (1.12.E). VDAI sąraše nurodoma, kokiais atvejai turi būti …

Nepriklausomo auditoriaus profesinis paveikslas

 Auditoriaus profesija yra sudėtinga. Ją galima lyginti su mokslininko arba gydytojo profesija. Bendra tarp šių profesijų yra tai, kad joms būdingos kai kurios savybės ir reikalavimai, kurie yra mažiau svarbūs kitoms profesijoms.Neįsigilinus neaišku, kas gali būti bendra tarp auditoriaus, mokslininko …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki balandžio 1 d.(nes kovo 31 diena yra ne darbo diena)1, Gyventojų pajamų mokestis (M)Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio išmokas moka dalimis ir …

Prasidėjo gyventojų pajamų deklaravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 20 d. paskelbė pajamų deklaravimo pradžią. Elektroninio deklaravimo sistemoje 1,9 mln. gyventojų VMI suformavo metines pajamų deklaracijas. 1,4 mln. pajamų deklaracijų yra užpildytos, tad jas sistemoje užtenka peržiūrėti ir patvirtinti. Deklaracijas, kaip ir kasmet, gyventojai turi …