Gyventojai į šalies biudžetą padėjo grąžinti 40,1 mln. eurų. Žmonės netiki, kad jų pinigai išleidžiami efektyviai. Infliacija…

Gyventojai į šalies biudžetą padėjo grąžinti 40,1 mln. eurųPer visą laikotarpį, kai 2006 m. buvo įsteigta VMI pasitikėjimo linija 1882, skirta pranešti apie galimus mokestinius pažeidimus, VMI nustatė per 40 mln. eurų nuslėptų mokesčių. Per šį laikotarpį VMI iš viso …

Darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams priklausančių kasmetinių atostogų trukmė (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (1027) Pailgintos kasmetinės atostogosPagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, yra suteikiamos pailgintos kasmetinės atostogos. Vykdydama DK 138 str. 1 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki gegužės 31 d.Gyventojų pajamų mokestis (M)Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio išmokas moka dalimis ir per mėnesį išmoka visą išmoką, tai mokestį išskaičiuojantis …

„Viduje mes kiekvienas esame šiek tiek kontrolieriai“

„Valstybės kontrolės“ surengtą Audito egzaminą jau antrus metus geriausiai iš visų išlaikė Kalvarijos savivaldybės kontrolierius Tomas LUŽANSKIS. „AAM aktualijų“ pokalbis su Kalvarijos savivaldybės kontrolieriumi Tomu Lužanskiu. – Prašyčiau trumpai papasakoti apie save.– Nuo 2007 metų spalio mėnesio dirbu Kalvarijos savivaldybės Kontrolės …

Gyventojams – apie nekilnojamojo turto mokestį (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (1027) III. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAI3.1. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifaiNTMĮ gyventojams nustatyti dviejų rūšių NTM tarifai: Progresinis NTM tarifas taikomas, apmokestinant fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį ar jų įsigyjamą gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 24 dalies, 5 str. 2–4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (1)

Nr. (32.42-31-1E) RM-15145 2019-05-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1187, …

Skolų pripažinimas beviltiškomis, jų nurašymas, apskaita ir inventorizacija viešajame sektoriuje

 Atsakingi darbuotojai turi analizuoti beviltiškų skolų susidarymo priežastis įstaigoje ir dėti pastangas išvengti beviltiškų skolų, taip pat imtis visų įmanomų teisėtų priemonių skoloms išieškoti ir joms sumažinti. Skola gali būti pripažinta beviltiška, jeigu:• įstaiga negali jos susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip …

Ar dalyvaujate Kvitų žaidime?

Kvitų žaidimas startavo 2017 m. pabaigoje. VMI duomenimis, jame dalyvaujantys gyventojai per dieną vidutiniškai užregistruoja iki 10 tūkst. kvitų, o iš viso Kvitų žaidime jau užregistruota 3,2 mln. kvitų. Per visą šį žaidimo laikotarpį viešojo maitinimo sektoriuje papildomai deklaruota apie …

Kaleidoskopas

Gegužės 29 d. – Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena.Sukanka 38 m., kai 1981 m. Širvintose praūžė stipriausias iki tol Lietuvoje užregistruotas viesulas.Sukanka 139 m., kai 1880 m. gimė vokiečių istorikas ir filosofas Osvaldas Špengleris, kuris savo kūrinyje „Vakarų saulėlydis“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTO­JŲ TEISIŲ APSAUGA07874 2019 05 17VVTAT Nr. 1-150 2019 05 16Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimoVartotojų …

Pradėti 395 įmonių bankroto procesai

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos paskelbė Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų 2019 m. sausio–kovo mėnesių apžvalgą.Per visą laikotarpį nuo Įmonių bankroto įstatymo taikymo pradžios (1992 m. spalio 15 d.) iki 2019 …

Kaip rinko mokesčius tarpukariu? (1)

Ar žinote, kad…Pagal tarpukariu galiojusį Įstatymą apie valstybės mokesčių imamąją tvarką, mokesčių inspektorius, apskaičiavęs mokesčio dydį, turėjo išsiųsti mokesčių mokėtojams skirtus pareiškimus policijai, paskirdamas terminą, per kurį šis mokestis turėjo būti sumokėtas į valstybės iždą.Miesto ir apskrities policija, įteikdama mokesčių …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo

 Europos Teisingumas Teismas (ETT) byloje dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai apmokestinamasis asmuo neįvykdė formalių teisės akto reikalavimų, sprendė klausimą dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo paslaugų gavėjui tapus nemokiam, kai nebuvo įvykdyti formalūs valstybės narės nustatyti reikalavimai.Bendrovė „Tratave“ yra Portugalijoje …

Meilę buhalterijai paveldėjau

Paprašyta papasakoti, kaip tapo buhaltere, vyriausioji finansininkė Jolita Sirevičienė prisimena: „Ilgai ieškojau savęs, studijavau, bet verslo administravimo (bakalauro ir magistro laipsnis) specialybė nebuvo ta sritis, kurioje norėjau ir galėjau save realizuoti. 17 metų dirbau vyriausiąja apskaitininke didelėje įmonėje Panevėžio padalinyje. …

Apie kolegų kasdienybę ir privatų jų gyvenimą

Rašinių apie prieškario Lietuvos buhalterių kasdienybę ir privatų jų gyvenimą to meto spaudoje buvo nedaug. Visgi man pavyko rasti šia tema kelis straipsnius, kuriuos ir aptarsiu. Atneškite raštelį – įdarbinsime„Lietuvos žinių“ laikraštyje A. Girulio slapyvardžiu pasirašęs buhalteris gvildena buhalterių įdarbinimo problemą. …

Atmintinė darbuotojui

AprangaMes rekomenduojame rengtis rūbais, atitinkančiais Jūsų darbo užmokestį. Jeigu Jūs dėvite brangiu kostiumu, vadinasi, Jums sekasi, todėl ir neverta tikėtis užmokesčio didinimo. Tas pat pasakytina ir apie per prastą Jūsų apsirengimą – vadinasi, nemokate taupyti. Jums reikia išmokti „valdyti“ pinigus. …

Skelbimas

Jūsų dėmesiui siūlome verslo seminarus:Efektyvus neblaivaus personalo valdymas.Kaip atstatyti dalykinės moters įvaizdį po korporacijos vakarėlio.Originalios įsakymų dėl atleidimo formos.Efektyvus direktoriaus ir darbuotojų bendravimo tobulinimas. Pritarimų pagrindai.Svetimos karjeros planavimas. Kolegos nuleidimo tarnybiniais laiptais žemyn technika.Psichologinė atmosfera ir būdai jai vėdinti.Įmonės perėjimas …