Už lango – žiema

Žiemą stengiamės pasirūpinti veido, kūno oda, tačiau pamirštame pasirūpinti rankomis. Nagams, rankoms, kaip ir odai, lūpoms, plaukams, taip pat reikia ypatingos priežiūros.Žiemą nagai dažniau skilinėja ir lūžta dėl drėgmės disbalanso, kuris prarandamas dėl oro kitimo, jeigu dar ir dažnai naudojate …

GPM apskaičiavimas ir deklaravimas 2018 ir 2019 m. sandūroje (1)

 Mokėdamos 2018 m. gruodžio mėnesio darbo užmokestį, 2018 m. ir (ar) 2019 m. atostoginius, premijas, įmonės gali susidurti su problemomis. Gali tekti mokėti 2018 m. gruodžio mėn. avansą ar 2019 m. sausio mėnesį atleisti darbuotoją, kuriam dar nesumokėtas 2018 m. …

Jei rengiate šventinius renginius ir juose dalyvaujate

 Artėjant šventėms, skaitytojai teiraujasi, kaip apmokestinti šventinių renginių išlaidas, dovanėles vaikams, bilietus į renginius ir kitas su šventėmis susijusias įmonių sąnaudas. Ar tradicinių švenčių, t. y. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, proga įmonės patirtas atvirukų įsigijimo ir siuntimo išlaidas galima priskirti …

Vertinimai

VMI vadovė Edita Janušienė:„Kiekviena reforma atneša sumaišties ir nerimo. Bet mes niekada už klaidas nebaudžiame. Už tyčią – taip, už apgaulę – taip, už klaidas – ne.“

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki gruodžio 20 d.Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) teikimas (D)Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), jie privalo VMI …

Mokesčių ir socialinės sferos pertvarka artėja

Koks darbo užmokestis turi būti didinamas 1,289 karto?Darbuotojo bruto darbo užmokestis, kuris privalo būti perskaičiuojamas, turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Darbo kodekso 139 straipsnyje.Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbuotojo darbo užmokestį sudaro: bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis …

Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai

 Civilinio kodekso (CK) 6.154 straipsnis apibrėžia sutarties sąvoką ir nurodo, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar …

Laisvojo mokytojo (trenerio) individualios veiklos vykdymo ypatumai

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2018 m. sausio 1 d.) Laisvasis mokytojas, kaip jis apibrėžtas Švietimo įstatyme, švietimo bei mokymo savarankišką veiklą gali vykdyti įregistravęs individualią veiklą (pagal pažymą) arba individualios veiklos vykdymui įsigijęs verslo liudijimą.Treneris, kaip jis apibrėžtas Kūno …

Greitai pradės veikti virtualus buhalteris

Kas yra virtualus buhalteris (i. APS)?Tai VMI kuriama nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, skirta gyventojams, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą ar įsigiję verslo liudijimą.Programa patikimai apskaičiuos, kiek mokesčių reikia sumokėti, leis stebėti, ar verslas pelningas, fiksuoti įgyjamus, parduodamus prekių …

Kas Jums yra Kalėdos ir Naujieji metai, kas Jus džiugino ir nuvylė 2018 m.?

Ir vėl apsisuko laiko ratas: atrodo, tik neseniai su naujomis viltimis pasitikome 2018-uosius, džiaugėmės gražiu pavasariu, ilga, net pusę metų trukusia karšta vasara, nuostabiu, šiltu ir gražiu rudeniu, o dabar, krintant snaigėms, jau plėšiame paskutinius kalendoriaus lapelius. Baigiasi dar vieni …

Dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (1)

 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – VSAĮ), kurio pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., papildyta viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) sąvoka (2 str. 22 dalies nuostatos) t. y. praplėsta VSS aprėptis. Nuo 2019 m sausio 1 d., pagal VSAĮ 2 str. …

Žvilgsnis į 2017 m. audito įmones ir auditorius

Auditas yra nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas. Auditą gali atlikti tik auditorius, kuris dirba audito įmonėje arba verčiasi audito veikla savarankiškai. Auditorius vienija ir auditorių profesinę savivaldą įgyvendina Lietuvos auditorių rūmai (LAR).Vadovaudamiesi Finansinių ataskaitų audito …

2018 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

ApskaitaV. Bružauskas. „Kaip tinkamai sudaryti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą?“. Nr. 1.V. Bružauskas. „Žemės ūkio bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir turinys“. Nr. 2.R. Rintautė. „Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui“. Nr. 3, 4.K. Volodkovič. „Finansinio turto grupavimo naujovės pagal …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRŪKSTAMOS PROFESIJOS19575 2018 12 03LRV Nr. 1177 2018 11 28Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimoSpecialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo …

Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje

„AAM aktualijos“ 2018 m. vykdė projektą „Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 valstybės gyvavimo metų“ ir šiame numeryje jį baigia.Projektui vykdyti dalinę paramą skyrė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.Projektas „Finansų mokslo ir praktikos raida Lietuvoje per 100 …

Pirmieji atkurtos Lietuvos revizoriai

Žinybinė revizijų institucijaAtkurtos Lietuvos kooperacija buvo didžiulė organizacija, savo veikla palietusi visų ūkininkų ir kitų gyventojų interesus. Šalia didelių kooperatinių įmonių „Parama“, „Pienocentras“, „Lietūkis“ valsčiuose sparčiai kūrėsi smulkūs kooperatyvai. Visų šių įmonių veiklą reglamentavo 1919 m. priimtas Kooperacijos bendrovių ir …