„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORONA­VIRUSAS05421 2020 03 13SAM Nr. V-352 2020 03 12Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar …

Atidėjiniai su darbo santykiais susijusioms išmokoms

 Apskaitos darbuotoja Kristina prašo pakomentuoti atidėjinių darbuotojų su darbo santykiais susijusioms išmokoms reglamentavimą. 24-ajame vie­šojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nustatomi su darbo, tarnybos ar kitais teisiniais santykiais, kurie iš esmės …

Kaleidoskopas

Kovo 25 d. – Blovieščiai, Gandro šventė.Sukanka 139 m., kai 1881 m. gimė vengrų pianistas ir kompozitorius Bela Bartokas.Sukanka 96 m., kai 1924 m. Graikija paskelbta respublika.Sukanka 73 m., kai 1947 m. gimė anglų dainininkas ir kompozitorius Eltonas Džonas.Sukanka 89 …

Neįgyvendinus rekomendacijų, negalima tikėtis pažangos

Valstybės kontrolė pateikė Vyriausybei, Seimo Audito komitetui ir Prezidento kanceliarijai valstybinio audito Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą, kurioje nagrinėjo, kaip įgyvendinamos 2019 m. antrojo pusmečio didelės svarbos valstybinio audito rekomendacijos informacinės visuomenės, viešojo valdymo, biudžeto valdysenos, valstybinės žemės valdymo, sveikatos ir kitose …

Dalinio darbo įforminimo ypatumai

Kas yra dalinis darbas?Dalinis darbas yra iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas, kurį, esant tam tikroms Vyriausybės nustatytoms ekonominėms sąlygoms, nustato darbdavys ir dėl darbo laiko sutrumpinimo sumažėjęs darbo užmokestis darbuotojui kompensuojamas išmokant dalinio darbo išmoką (toliau …

Kaip užsiauginti skaniųjų šilauogių? (1)

Šiaip šilauoges auginti nėra sudėtinga. Svarbiausia, kaip ir visiems augalams, pasirinkti tinkamą veislę ir tinkamai paruošti žemę. Šilauogė – rūgščių dirvų augalas, taigi ją geriausia sodinti į rūgščias durpes. Dauguma sodinių šilauogių veislių yra palyginti atsparios žemoms temperatūroms žiemą, jos puikiai …

Sąnaudų apskaita

 Kokioje sąnaudų sąskaitoje, pasikeitus 24-ajam VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, turėtų būti registruojamos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos, apskaičiuotos nuo materialinių išmokų (pašalpų) – socialinių išmokų ar socialinio draudimo sąnaudų? Pirmiausia rekomenduotina pasitikrinti, ar pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnį …

Nuslėptos ir (arba) leistinas normas viršijančios taršos apmokestinimas

 Ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys taršos šaltinius, esančius mokesčio už aplinkos teršimą objektu, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka moka mokestį už aplinkos teršimą. Šio mokesčio objektas yra į aplinką išmetami teršalai, atitinkamuose Mokesčio už …

Vertinimai

Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda:„Karantinas – skausmingas, bet būtinas žingsnis saugant žmones.“ 

Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 kovo 14 d. Nr. 207 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsižvelgdama į nepalankią epideminę …

Apartamentų nuoma apmokestinama 21 proc. PVM tarifu

 SituacijaĮmonė 2015–2017 m. investavo į poilsio patalpų statybą. Pastatytas pastatas su 20 poilsio patalpų – apartamentų, visiškai įrengtas ir 2017 m. priduotas 100 proc. baigtumu. 17 apartamentų 2016–2017 m. pardavė, liko trys. Bendras pastato patalpas administruoja bendrija, todėl kas mėnesį turime mokėti …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki kovo 20 d.Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) teikimas (D)Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), jie privalo VMI teikti …

Nukeliamas avansinio pelno mokesčio deklaravimo terminas

VMI primena, kad įmonės vieną kartą per metus turi teisę pakeisti avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdą: pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus būdą į būdą pagal numatomus rezultatus. Norėdama pakeisti mokesčio apskaičiavimo būdą, įmonė turi tai …

Įmonių nuosavo kapitalo apskaitos klausimai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1066) Rezervų apskaitos ypatumaiApskaitos praktikoje dažniausiai iškyla neaiškumų dėl kai kurių kapitalo rezervų registracijos. 8-ajame VAS rezervas apibūdintas kaip laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų numatytiems tikslams.Viena iš akcinių bendrovių ir valstybės bei savivaldybės įmonių NK …

LVAT panaikino sprendimą nutraukti kompensacijas už būsto šildymą kaip neteisėtą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs pareiškėjos skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos sprendimo nutraukti kompensacijas už būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas skaičiavimą, konstatavo, kad Socialinės paramos skyriaus priimtas sprendimas akivaizdžiai neatitinka Viešojo administravimo įstatyme individualiam administraciniam aktui …

Turinio viršenybės prieš formą principą pritaikė mokesčių mokėtojo naudai

 2015 ir 2016 m. pareiškėjas, Danijoje registruota įmonė, iš Lietuvos įmonių UAB „ST“ ir UAB „GK“ įsigijo medienos apdirbimo įrangą. Įrangos tiekimas įformintas PVM sąskaitomis faktūromis. Kadangi pareiškėjas Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo veiklos, neturi padalinio, jis įgijo teisę susigrąžinti į …