Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (5)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1019)  Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime (toliau – viešoji įstaiga), vadovų darbo užmokestį (pagal Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 (nauja redakcija nuo …

Kaleidoskopas

Balandžio 10 d.Sukako 229 m., kai 1790 m. įkurta JAV patentų sistema.Sukako 108 m., kai 1911 m., būdamas 35 m., nuo plaučių uždegimo sanatorijoje netoli Varšuvos mirė garsus Lietuvos kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tarp žinomiausių jo muzikinių darbų …

Autoritetingajam žemės ūkio apskaitos pedagogui Jonui Čeniui – 100

Šių metų balandį vienam iš pirmųjų Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) buhalterinės apskaitos dėstytojų, docentui Jonui Čeniui būtų sukakę 100 metų. Jau trisdešimt šešeri metai, kaip nėra tarp mūsų šio puikaus, išskirtinio pedagogo, tačiau jis išliko gyvas buvusių bendradarbių ir vyresniųjų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISMINĖ MEDIACIJA05236 2019 04 02TT Nr. 13P-54-(7.1.2) 2019 03 29Dėl 2018 11 30 nutarimo Nr. 13P-125-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja …

Dar kartą apie dienpinigius

Susiklostė praktinė situacija dėl komandiruočių išlaidų mokėjimo. Įmonė siuntė savo darbuotojus trims dienoms į parodą Vokietijoje atlikti darbdavio nurodytos užduoties – pristatyti įmonės produkciją. Darbuotojai visas dienas dirbo prie stendo, neturėdami galimybės papietauti. Įmonė organizavo maitinimą: užsakė ir atvežė darbuotojams …

Apie darbą, pinigus ir mokesčius

Liaudies išmintis: kas anksti keliasi, tas dar negavo atleidimo lapelio….• • •Teisėjas atsakovui:– Na, gerai. Jūs išdėstėte faktus, o kaip buvo iš tikrųjų?• • •– Defoltas – tai kai nėra pinigų?– Defoltas – tai, kai pinigai buvo. Kai jų nėra, …

Ar tai – beviltiška skola? (1)

 Norint beviltiškas skolas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažinti sąnaudomis, reikia vadovautis Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 25 straipsnio nuostatomis. Įmonė, pripažindama skolas beviltiškomis, privalo įvertinti, ar skolos gali būti priskiriamos skolų pripažinimo beviltiškomis atvejams ir ar ji turi pakankamai įrodymų, …

Numatote suteikti akcijų darbuotojams?

 Siekdamas motyvuoti, skatinti darbuotojus ir didinti jų įsitraukimą į bendrovės veiklą, visuotinis akcininkų susirinkimas, tvirtindamas finansinių ataskaitų rinkinį ir priimdamas sprendimą dėl pelno paskirstymo, gali nuspręsti suteikti akcijų darbuotojams ir šiam tikslui įgyvendinti paskirti pelno dalį į rezervą akcijoms suteikti.Vadovaujantis …

Vertinimai

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika:„Automobiliai nebus apmokestinami, draudimais, baudomis ar sankcijomis žmonių nepagąsdinsime, siūlysime alternatyvas. Yra priemonė mažinti senų automobilių parką, padėti žmonėms atsisakyti senojo automobilio ir gauti kompensaciją naujam automobiliui. Papildomas taršos mokestis žmonėms pablogintų gyvenimą, o mes to nesiekiame.“

Gyventojai gali paremti profesines sąjungas ar profesinių sąjungų susivienijimus. Siūlo nustatyti akcizus neapdorotam tabakui. Pateikti prašymus dėl leidimo laikinai gyventi bus patogiau…

Gyventojai gali paremti profesines sąjungas ar profesinių sąjungų susivienijimusNuo 2019 m. gyventojai gali papildomai skirti 1 proc. pajamų mokesčio profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams. Gyventojai turi užpildyti ir pateikti VMI prašymą – FR0512 formos 4 versiją. Gyventojai, kurie 2018 …

Kodėl pensininkai skursta, o lovos ligoninėse tuščios?

 Lietuvos valdžios sektoriaus finansavimas – vienas kukliausių Europos Sąjungoje (ES). Tačiau, palyginti su kitomis ES valstybėmis, į akis krinta ne tik skiriamų sumų skirtumai, bet ir nepanaudotos galimybės efektyviau paskirstyti lėšas valstybės finansuojamoms sritims.Mažesnės nei kitose ES valstybėse Lietuvos skiriamos …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki balandžio 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G …

Dėl užsieniečių darbo organizavimo

 Pastaruoju metu daugėja darbuotojų, atvažiuojančių į Lietuvą iš užsienio šalių. Paprasčiau yra, kai darbuotojas – Europos Sąjungos šalies pilietis, sudėtingiau – kai padirbėti atvyksta darbuotojai iš kitų šalių, pavyzdžiui, Ukrainos, Baltarusijos ir kt. Be abejo, tokiems asmenims, kaip ir Lietuvos piliečiams, taikomos …

Dėl pelno mokesčio lengvatos taikymo (PMĮ 58 str. 16 d. 1 ir 2 punktai) po 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoms įmonėms

Nr. (18.11-31-1) RM-7250 2019-03-08 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, teikia paaiškinimą dėl Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų taikymo Laisvųjų ekonominių zonų (toliau – LEZ) statusą turinčioms įmonėms:   Ar visos …

Dėl piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

2019 m. kovo 20 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-24 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-68 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant …

Apie bankų konkurencinę kovą

 Visiems gerai žinomas teiginys, kad šalies ekonomika labai daug priklauso nuo bankų sistemos. Todėl kiekvienos šalies tikslas yra sukurti darnią, lanksčią ir stabilią bankų sistemą. Tačiau tai nėra lengvas uždavinys, nes bankai yra labiausiai konkurencinės įmonės.Bankų istorija rodo, kad tarp …