Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinio tikslai ir ataskaitų sudarymo principai

 Buhalterė, pradedanti dirbti viešajame sektoriuje, prašo pakomentuoti viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinio tikslus ir ataskaitų sudarymo principus.Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, kuria naudojasi daugelis …

Vertinimai

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė:„Lietuvai reikalingi jauni ir veržlūs protai, aktyvus ir kūrybingas jaunimas.“

VMI paskelbė kriterijus, kuriuos atitikus, galima skolas mokėti dalimis. Pritarė siūlymui patikslinti bedarbio statuso suteikimo sąlygas. PSD bus draudžiami ir užsieniečiai…

VMI paskelbė kriterijus, kuriuos atitikus, galima skolas mokėti dalimisVMI informuoja, kad mokestinę skolą turintys ir su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantys gyventojai bei verslo atstovai, kurie pageidauja atidėti apskaičiuotų mokesčių mokėjimo terminą ar mokėjimą išdėstyti dalimis, nuo šiol gali susipažinti su …

Paramos lėšų panaudojimas

 KlausimasPelno nesiekianti organizacija, vykdydama tam tikras įstatuose numatytas programas, organizuoja renginį, į kurį atvyksta iš kitos valstybės delegacija, vykdanti analogiškas šiai pelno nesiekiančiai organizacijai funkcijas (įstatuose numatyta veikla) savo valstybėje. Ar, organizuojant ne komerciniams klausimams skirtą susitikimą, patirtoms išlaidoms gali …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki gegužės 27 d.(nes gegužės 25 diena yra ne darbo diena)Pridėtinės vertės mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta 2019 m. balandžio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 …

Įsigaliojo Finansinių ataskaitų audito įstatymo pakeitimai

 Nuo 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Finansinių ataskaitų audito įstatymo pakeitimai, priimti 2018 m. lapkričio 15 d. įstatymu Nr. XIII-1630 „Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, …

Buhalteriai pokyčių nebijo

Šiais metais dalyvauti Buhalterių dienos šventėje UAB „Apskaitos ir audito žinias“ pakvietė UAB „Mokesčių srautas“. Džiaugėmės galėdami šventės dalyviams padovanoti mūsų leidžiamą savaitraštį „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“. Renginys vyko Vilniaus rotušėje, kur dalyvių laukė ne tik graži aplinka, bet …

Ar parkavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 KlausimasĮmonė vykdo veiklą Vilniuje ir automobilius parkuoja mokamoje transporto priemonių saugojimo aikštelėje. Ar galima priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams sumas, sumokėtas už transporto priemonių stovėjimą? Kokie dokumentai turi būti išrašyti, kurie įrodytų, kad suteikta automobilių parkavimo paslauga? AtsakymasPagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

Kaip apmokestinti architekto paslaugas?

 X bendrovės buhalterė Violeta B. klausia, kaip reikia apmokestinti PVM architekto, PVM mokėtojo, suteiktas tokias projektavimo paslaugas: administracinio pastato, kuris Lietuvos įmonei bus pastatytas Kaliningrade; gyvenamojo namo, kuris Amerikos piliečiui bus pastatytas Lietuvoje; gyvenamojo namo tipinį projektą Suomijos įmonei?Administracinio pastato …

Darbo laiko trumpinimas dėl oro sąlygų

 Artėja daugelio mėgstamas ir ilgai laukiamas šiltasis metų laikas. Pasisekė tiems, kas per karščius gali pasinaudoti atostogomis, tačiau kai kuriems teks dirbti. Kokios galimybės yra numatytos darbo įstatymuose, siekiant apsaugoti darbuotojo sveikatą, kai tenka dirbti karštuoju periodu.Vyriausybė 2017 m. birželio 28 …

Gyventojams – apie nekilnojamojo turto mokestį (1)

Šiame leidinyje aptariami pagrindiniai gyventojų nekilnojamojo turto (toliau – NT) apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu (toliau – NTM) ypatumai. I. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO OBJEKTAS1.1. Nekilnojamojo turto sąvokaPagal LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą (toliau – NTMĮ), NT laikomi Nekilnojamojo turto registre (toliau – …

Dėl sukčiavimo ir piktnaudžiavimo nuostatų taikymo, išmokant dividendus grupės įmonėms

 Šis ginčas kilo dėl Danijos įmonei nustatytos pareigos sumokėti mokestį prie šaltinio dėl to, kad ji sumokėjo dividendus bendrovėms nerezidentėms, kurios, mokesčių administratoriaus nuomone, nėra tikrosios šių dividendų savininkės, todėl negali pasinaudoti Direktyvoje 90/435 nustatytu atleidimu nuo mokesčio prie šaltinio.Tam, …

Darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams priklausančių kasmetinių atostogų trukmė (1)

 Pagal darbo sutartis tiek biudžetinėse, viešosiose įstaigose, tiek valstybės ir privačiose įmonėse dirbančių, arba kitaip vadinamų samdomų darbuotojų, kasmetinių atostogų trukmę nustato nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Darbo kodeksas (patvirtintas įst. Nr. XII‑2603, su vėlesniais pakeitimais; toliau – DK) ir …

Kaleidoskopas

Gegužės 22 d. – Tarptautinė biologinės įvairovės diena.Sukako 472 m., kai 1547 m. Martynas Paleckis gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto privilegiją įsteigti Vilniuje pirmąją stiklo dirbtuvę.Sukako 170 m., kai 1849 m. Abraomui Linkolnui įteiktas patentas Nr. 6469, …

Dėl informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės

Nr. (18.2-31-2 E) RM-13987 2019-05-06 2019 m. balandžio 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-37, kuriuo pakeistos Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų …

Atostoginių kaupinių skaičiavimas viešojo sektoriaus subjektams (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1026) Kokiais buhalteriniais įrašais gali būti koreguojamos jau registruotos sukauptų išmokų už kasmetines atostogas sumos?Ataskaitinių metų pabaigoje turi būti perskaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas sumos:1) jeigu sukauptų išmokų už kasmetines atostogas suma, lyginant su praėjusiais metais, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ07142 2019 05 02SADM Nr. A1-246 2019 05 02Dėl 2016 08 22 įsakymo Nr. A1-453 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės …

Kas mūsų laukia ateityje?

Sparti technologijų pažanga neatpažįstamai keičia mūsų gyvenimą. Daug kalbama apie tai, kas ateityje laukia profesijų, kurių darbą perims robotai. Izraelio istorikas ir futurologas, profesorius Juvalis Nojus Harari knygoje „Homo deus. Trumpa ateities istorija“ sako, kad dabar, kai nugalėtas badas, epidemijos …

Kas yra pinigų politika ir kaip ji veikia jūsų kišenę?

 Jei euro zonos ekonomiką lygintume su žmogaus kūnu, joje cirkuliuojantys pinigai atstotų kraują, o Europos Centrinis Bankas (ECB), valdydamas pinigų kainą – palūkanų normą, atliktų širdies funkciją. ECB veiksmai, kaip ir širdis, daro reikšmingą poveikį viso organizmo funkcionavimui – šiuo …