Europos Teisingumo Teismas apie piktnaudžiavimą PVM srityje

 Fiziniai asmenys, statybų teritorijos, esančios Baltimorės mieste Airijoje, bendraturčiai, joje pastatė penkiolika parduoti skirtų atostogų namų. Prieš parduodami namus, jie 2002 m. kovo ir balandžio mėn. sudarė kelis sandorius su susijusia bendrove SEM. 2002 m. kovo 8 d. jie su šia bendrove …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTIPIŠKIAUSIOS PASLAUGOS6392 2018 04 23LBV Nr. 03-66 2018 04 18Dėl Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių ir reikalavimų, taikomų …

Kūno ženklai – ką gali mano kūnas?

 Daugelis mūsų dėl auklėjimo ar susikurtų įsitikinimų, o gal tiesiog iš įpročio, gana griežtai nusibrėžiame ribą: čia – fiziologija, o čia – vidinis gyvenimas: emocijos, mintys… Tačiau pastaruoju metu įvairiose mokslinėse disciplinose vis labiau remiamasi holistiniu požiūriu į žmogų, kad …

Atgaivos ir įkvėpimo semiasi tautosakoje ir Baltijos jūroje

Buhalterio diena su „AAM aktualijomis“ atskleidė, kad buhalteriai labai puoselėja liaudiškas tradicijas, nėra abejingi dainoms ir mėgsta smagiai pašokti. Ne vienas buhalteris laisvalaikiu aktyviai dalyvauja įvairiuose ansambliuose, turi tautinius kostiumus ir vyksta koncertuoti.Kviečiami į Buhalterių dieną su „AAM aktualijomis“, šventės …

Finansinės kontrolės ir sąskaitybos organizavimas atkurtos Lietuvos kariuomenės ūkyje

Atkurtos Lietuvos kariuomenės ūkis – daug kam menkai žinoma krašto ūkio dalis. Žinios apie šį ūkį apsiriboja tuo, kad jo išlaikymas visuomenei kainuoja labai daug, taigi yra abejojančių dėl skiriamų išlaidų tikslingumo. Abejojantiems primename, kad skųstis brangiu kariuomenės išlaikymu, tolygu …

Mokėti, apmokėti, išsimokėti…

Veiksmažodis apmokėti vartojamas reikšme „padengti, kompensuoti“. Pavyzdžiui, apmokėti sąskaitą (nekonkretinant, už ką mokama), apmokėti kelionės išlaidas (atkreipkite dėmesį, kad ne išlaidas už kelionę). Tačiau jis nevartotinas reikšme „(su)mokėti, atlyginti“, jei pasakyta, už ką mokama. Pavyzdžiui, Jis jau apmokėjo (taisoma sumokėjo) …

Vėlyvas pavasaris sode

Nors jau sulaukėme pavasario ir atšilo oras, atsipalaiduoti dar negalima. Vėlyvosios šalnos dar gali pakenkti mūsų sodams, nes sunku apsaugoti žydinčius vaismedžius. Orams atšalus, daugelis kuria laužus, degina įvairias atliekas, tačiau ir tai daryti ne taip jau paprasta. Lengviau ryte, …

Dovanų apmokestinimas (1)

 Šiame straipsnyje aptariame, kokiais atvejais fizinių asmenų gautos dovanos priskiriamos apmokestinamosioms, o kokiais atvejais – neapmokestinamosioms pajamoms, kokie mokesčiai nuo jų mokami bei mokesčių deklaravimo ir mokėjimo tvarka. Prieš pradedant nagrinėti fizinių asmenų gautų dovanų apmokestinimą, pirmiausia reikėtų apibrėžti, kas yra …

Sandorių forma ir registracija. Negaliojantys sandoriai

 Sandorių formaCivilinio kodekso (CK) sandoriams nustatomi formos reikalavimai priklauso nuo sandorio sudėtingumo, reikšmės ir dalyko. Pagal CK 1.71 straipsnį, sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais. Žodiniai sandoriaiJeigu įstatymas arba šalių susitarimas nenustato sandoriui rašytinės formos, sandoris …

Vertinimai

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas apie nekilnojamojo turto mokestį:„Žmonės nekilnojamąjį turtą įsigyja iš apmokestinamųjų darbo pajamų, paėmę paskolą. Jie moka mokesčius už pajamas, gautas išnuomojus šį būstą. Tai būtų diskriminacija, nes taupantiems antros pakopos pensijų fonduose yra …

Naujos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisyklės. Patvirtintas narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo mažinimo planas. Nepritarė naujam žemės panaudos sutarčių reglamentavimui…

Naujos nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisyklės2018 m. vasario 24 d. įsigaliojo žemės ūkio ministro patvirtintos naujos redakcijos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (toliau – Kadastro taisyklės). Naujose Kadastro taisyklėse patikslintas pastato aukščio skaičiavimas, patikslintos pastato …

Ekonomikos augimo perspektyva – optimistinė

 Lietuvos ekonomikos augimas tebėra spartus, o stipri užsienio paklausa ir didėjančios investicijos leidžia tikėtis tolesnės ūkio plėtros. Lietuvos ekonomikos augimas tebėra spartus. Šalies realusis BVP, Lietuvos statistikos departamento skelbiamo išankstinio įverčio duomenimis, 2018 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 3,5 proc. Labiausiai ūkio plėtrą skatina …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki gegužės 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G …

Ar apsimoka investuoti į nekilnojamąjį turtą?

Kiekvienas išmintingas žmogus stengiasi kaupti senatvei ir nepasikliauti vien valstybe. Daugelis investuoja į nekilnojamąjį turtą, kurį išnuomoja, ir prisiduria papildomų pajamų. Tačiau finansų ministras Vilius Šapoka teigia, kad investuoti į nekilnojamąjį turtą ir taip kaupti senatvei bei pragyventi iš turto …

Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (III) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (976) Dėl pailgintų kasmetinių atostogų taikymo valstybės tarnautojamsVTĮ nenumato pailgintų kasmetinių atostogų valstybės tarnautojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, kaip numatyta pagal darbo …

Nematerialiojo turto pripažinimo skirtumai pagal PMĮ ir VAS nuostatas (1)

SUDERINTA Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos2018 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (17.2-07E) RM-13731 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. (6.18) D2-1049Paaiškinimai taikomi …