Jeigu trūksta jodo…

Kai organizmui trūksta jodo, žmogus darosi lėtesnis, nervingas, jautresnis, priauga svorio, jaučia nuovargį. Ir nors organizmui reikia ypač mažų jodo dozių, tačiau jo vaidmuo yra labai svarbus. Taigi kaip pasirūpinti, kad organizmas gautų jodo?Geriausias jodo šaltinis yra joduota druska. Patariama …

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išlaidos – ar visada įmonei leidžiami atskaitymai?

 Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsniu, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad artėja akcininkų susirinkimo šaukimo terminai, apskaitą tvarkantiems asmenims kyla klausimas, ar visas įmonės patirtas …

Teismas avansą, išmokėtą akcininkui, pripažino dividendais

 Bendrovė E (toliau – Bendrovė) yra gamybinę veiklą vykdanti įmonė. Vienintelis jos akcininkas – J. J., kuris yra ir Bendrovės direktorius. Bendrovė mokestinio patikrinimo laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2012 m. dirbo pelningai, dividendai vieninteliam jos akcininkui nebuvo mokėti. J. J., …

Vertinimai

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė:„Tai, kad ekonominis augimas Lietuvoje nemažina skurdo, pajamų nelygybės ir atotrūkio tarp regionų, yra problema. Todėl būtina koreguoti ekonominę politiką ir spręsti šias problemas.“

Patvirtino duomenų tvarkymo operacijų sąrašą. Antstolių laukia naujovės. Finansinės ataskaitos šiemet teikiamos sparčiau…

Patvirtino duomenų tvarkymo operacijų sąrašąValstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) patvirtino Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. Sąrašas patvirtintas VDAI direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1T-35 (1.12.E). VDAI sąraše nurodoma, kokiais atvejai turi būti …

Nepriklausomo auditoriaus profesinis paveikslas

 Auditoriaus profesija yra sudėtinga. Ją galima lyginti su mokslininko arba gydytojo profesija. Bendra tarp šių profesijų yra tai, kad joms būdingos kai kurios savybės ir reikalavimai, kurie yra mažiau svarbūs kitoms profesijoms.Neįsigilinus neaišku, kas gali būti bendra tarp auditoriaus, mokslininko …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki balandžio 1 d.(nes kovo 31 diena yra ne darbo diena)1, Gyventojų pajamų mokestis (M)Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio išmokas moka dalimis ir …

Prasidėjo gyventojų pajamų deklaravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 20 d. paskelbė pajamų deklaravimo pradžią. Elektroninio deklaravimo sistemoje 1,9 mln. gyventojų VMI suformavo metines pajamų deklaracijas. 1,4 mln. pajamų deklaracijų yra užpildytos, tad jas sistemoje užtenka peržiūrėti ir patvirtinti. Deklaracijas, kaip ir kasmet, gyventojai turi …

Dėl 2018 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-6108 2019-02-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2018 metais gyventojų gautos palūkanos: Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolasPagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant …

Dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylų Nr. C-288/16 ir C-495/17 nuostatų taikymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-6887 2019-03-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) dar 2017 m. su Finansų ministerija suderino poziciją dėl ESTT bylos Nr. C-288/16 nuostatų taikymo Lietuvoje (2017-09-27 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1714263)-6K-1705861), kai teikiamos eksportuojamų / importuojamų …

Atleidimo nuo delspinigių situacijų pavyzdžiai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019) Neatskleistos / neteisingai apskaitytos su darbo santykiais susijusios pajamosĮmonė X dalį darbo užmokesčio darbuotojams 2017 m. išmokėjo „vokeliuose“. Nuo „vokeliuose“ išmokėtos darbo užmokesčio sumos mokėtiną pajamų mokestį įmonė gali sumokėti savomis lėšomis. Tokiu atveju įmonė turėtų pateikti …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (5)

Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1016) VII. Aktualūs klausimai – atsakymai žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims Ar gali žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys samdyti kitus gyventojus sezoninių darbų atlikimui?Darbams atlikti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai gali kitus gyventojus įdarbinti sudarydami darbo sutartį darbams …

Vokietija mažina apsukas – ko tikėtis Lietuvai?

 Artimiausiais mėnesiais mūsų šalis gali pajusti Vokietijos ekonomikos augimo sulėtėjimą. Tikėtina, kad Lietuvai tai tiesiogiai atsilieps per eksporto rinką, o netiesioginį poveikį šalis gali pajusti per prastėjančius lūkesčius dėl Europos Sąjungos (ES) ekonominės perspektyvos. Ilgesniuoju laikotarpiu aukštesnės pridėtinės vertės eksporto …

Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-6628 2019-03-01 Finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-58 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo“ patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2019 m. kovo 1 d., – 3,38 euro už 20 cigarečių.Vidutinės …

Supaprastinta oficialių simbolių naudojimo prekių ženkluose ir dizaine tvarka

Įsigaliojo teisingumo ministro patvirtinta nauja Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarka.Nauju tvarkos aprašu pirmiausia siekiama supaprastinti ir pagreitinti leidimų išdavimo procesą. Nuo šiol leidimą naudoti oficialius simbolius suteiks ne teisingumo …

Ar jau parengėte ir pateikėte metines finansines ataskaitas?

Juridiniai asmenys metinių finansinių ataskaitų rinkinius Registrų centrui privalo teikti jau nuo 2004 m., o nuo 2010 m. finansinės ataskaitos teikiamos tik elektronine forma. Metinių finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti akcinės, uždarosios akcinės, kooperatinės, žemės ūkio bendrovės, valstybės ir savivaldybių …

Buhalterinės apskaitos naujovių propaguotojas ir organizatorius

Šių metų balandžio 1 d. sukanka 100 metų, kai gimė vienas žymiausių Lietuvos buhalterinės apskaitos specialistų, ekonomikos mokslų kandidatas (dabar – socialinių mokslų daktaras) docentas Aleksandras Nevinskas (1919–1974). Apie šią iškilią asmenybę anksčiau esu rašęs, pabrėždamas jo, kaip puikaus pedagogo, studentų …

Kokie atlyginimai įteisinti ­Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams ir darbuotojams? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Žvalgybos institucijų– Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnų darbo užmokestį sudaro (pagal Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 (su vėlesniais pakeitimais) 3 str. ir …

Šeši Vyriausybės žingsniai, jei britai pasitrauktų iš Europos Sąjungos be sutarties

Ruošdamasi galimam Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš Europos Sąjungos be išstojimo sutarties, Vyriausybė pritarė teisės aktų pakeitimams, kad būtų užtikrintos nepertraukiamos ir kiek galima žmogui palankesnės iki šiol Jungtinėje Karalystėje dirbusių Lietuvos piliečių ar Lietuvoje įsikūrusių britų socialinės garantijos. Lietuvos piliečiams, kurie …

Kaleidoskopas

Kovo 20 d. – Žemės diena (astronominis pavasaris), Pavasario lygiadienis, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visame Žemės rutulyje. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė pasauline Žemės diena. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1992 m. Žemės dieną oficialiai įteisino …