Apie raštinės reikmenis ir prietaisus (1)

Dabar, kai kiekvienos įmonės buhalterijoje naudojama daug įvairių raštinės reikmenų ar prietaisų, ne visada teisingai pavartojami jų pavadinimai. Dažniausiai pasirenkamas paprasčiausias būdas – sulietuvinami angliški, rusiški ar kitos kalbos žodžiai. Taigi ar visi šie žodžiai vartotini?Kad ir kaip šiuolaikiškai įrengtos …

Paskutinis žiemos mėnuo

Vasaris yra ne tik paskutinis žiemos mėnuo, bet ir trumpiausias. Daugelis susimąsto, kodėl būtent jis yra trumpiausias. Atsakymas slypi istorijos gelmėse, tačiau ne mūsų krašto, o senųjų Romos laikų. Pasak legendos, garsusis miestas buvo įkurtas 753 m. prieš Kristaus gimimą. …

Lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymas nuo 2019 m.

 Šiame straipsnyje aptarsime, kokiais atvejais įmonėms gali būti taikomas 5 proc. pelno mokesčio tarifas ir į ką pirmiausia reikėtų atsižvelgti.Nuo 2019 mokestinių metų, pasikeitus PMĮ 5 straipsnio nuostatoms, praplėstas pelno mokesčio lengvatinio tarifo, t. y. 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį …

Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės.
Kas nauja? (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (1011) 2. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašasSiekiant supaprastinti apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus labai mažiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims ir taip sumažinti jiems administracinę naštą, patvirtintas Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašas, kurį gali taikyti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, …

Vertinimai

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas:„Lietuvos ekonomikai toliau sparčiai augti bus labai sudėtinga, kadangi Lietuvos ekonomikos ciklas savo piką jau pasiekė.“

Nepritarė PVM lengvatai maisto produktams. 500 eurų banknotai į apyvartą nebus leidžiami, tačiau jais galima atsiskaityti. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba paskelbė viešojo intereso įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų ir audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų apžvalgą…

Nepritarė PVM lengvatai maisto produktamsVyriausybė nepritarė Seimo narių siūlymui nustatyti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą maisto produktams, kadangi lengvata maisto produktų kainų nesumažintų, o valstybės biudžetas per metus negautų apie 300 mln. eurų. Finansų ministerija teigia, kad, sumažinus PVM tarifą, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki vasario 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G …

Dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo

 Gimus vaikui, tėvams atsiranda daug rūpesčių, taigi Darbo kodeksas (DK) reglamentuoja ir papildomas garantijas darbuotojams, auginantiems vaikus – tikslines atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros), pirmenybės teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, pamainą ir kt. Teisę į tokias garantijas turi …

Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 1K-457 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių …

2019 m. vasario mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių ir palūkanų dydžiai

2019 m. vasario mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius 28Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė206 dienų darbo savaitė23Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1596 dienų darbo savaitė154Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė86 dienų darbo savaitė5 Delspinigių dydžiaiMetaiKetvirtisDelspinigių dydisĮsakymo dataNumeris2019I0,032004-05-14, 3 p.1K-1882018I0,032004-05-14, …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (I) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1012) Vadovaujantis naujo VTĮ 29 str. 2 dalimi, anksčiau priimtų valstybės tarnautojų pareiginė alga eurais apskaičiuojama atitinkamą valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio, kuris 2019 m. yra 173 eurai. 2019 m., priimant į valstybės tarnybą, privalu atitinkamai vadovautis …

Ar mažesnis PVM tarifas maisto produktams sumažintų maisto kainas?

2018 m. rudenį Seime įregistruotas parlamentarų siūlymas nustatyti lengvatinį PVM tarifą maisto produktams. Buvo teigiama, kad tai sumažintų maisto produktų kainas, augtų vidaus vartojimas. Finansų ministerija tokiam siūlymui nepritaria ir sako, kad PVM lengvata maisto kainų nesumažintų, o valstybės biudžetas …

2019 m. sausio mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 00130 2019 01 04Nr. 1K-1 2019 01 03Finansų ministro įsakymas dėl 2007 12 28 įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo …

Pagrindiniai socialiniai rodikliai (2019 m. vasaris)

Rodiklio pavadinimasRodiklio dydisĮsigaliojimo dataMinimali mėnesinė alga (MMA)555 Eur2019-01-01Minimalus valandinis atlygis3,39 Eur2019-01-012019 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas173 Eur2019-01-01Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2018 m. III ketv.bruto935,7 Eur neto728,0 Eur15–64 m. amžiaus …

Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos

Nr. (18.18-31-1E) RM-2345 2019-01-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-4 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio …