Kai kurių pelno nesiekiančių subjektų apskaitos pokyčiai nuo 2019 m.

 Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimas, pagal kurį praplečiama viešojo sektoriaus subjektų apimtis.Pagal naują reglamentavimą dalis pelno nesiekiančių juridinių asmenų (viešųjų įstaigų), iki šiol apskaitą tvarkiusių pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų …

Tikslinamos darbovietės, darbo laiko ir budėjimo sąvokos

Seimo narė Aušra Papirtienė, bendradarbiaudama su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir atsižvelgusi į jos nuomonę, parengė Darbo kodekso pakeitimo įstatymo projektą, kuriam po pateikimo pritarė Seimas.Projektu siekiama aiškiau apibrėžti darbovietės sąvoką, tikslinti darbo laiko sąvoką ir darbo grafikų keitimo tvarką, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPECIALIEJI POREIKIAI16169 2018 10 15SADM Nr. A1-563 2018 10 12Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimoNeįgaliųjų socialinės integracijos …

Turinio viršenybės prieš formą ir piktnaudžiavimo teise principo taikymas

 Lietuvos mokesčių administratorius jau kelerius metus aktyviai taiko Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 69 str. 1 dalį, siekdamas užkardyti mokesčių vengimo schemas ir vertinti mokesčių mokėtojų sudarytus sandorius iš mokesčių teisės pozicijų, o ne atsižvelgiant į formalią sandorių išraišką.Žvelgiant į Lietuvos …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas2018 m. spalio 4 d. Nr. VA-77 Vilnius P a k e i č i u Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (997) PVM įstatymo 64 str. 9 dalyje nustatyta, kad PVM mokėtojo turimose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos pirkimo PVM sumos neatskaitomos Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pagrindais, neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaitos faktūros atitinka visus PVM įstatymo …

Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas – užmirštas ir nepropaguojamas

 Normatyvinis gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas (toliau – normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas arba tiesiog – normatyvinis metodas) buvo labai populiarus buvusioje Tarybų Sąjungoje, visose sąjunginėse respublikose. Jį 1929 m. sukūrė rusų autoriai, o Lietuvoje pradėtas taikyti …

Duomenų skaitmeninimas: palengvins buhalterių darbą ar juos pakeis?

Įmonių buhalteriams nereikia rankomis įvesti iš klientų gautų elektroninių PVM sąskaitų faktūrų duomenų į buhalterinės apskaitos programą, reikalingi skaičiai įkeliami į balansą – viskas padaroma automatiškai? Skamba fantastiškai ir yra kiekvieno buhalterio svajonė, kuri padėtų išsivaduoti iš kasdienio rutininio darbo, …

„AAM aktualijų“ 20-ies metų akimirkos

„AAM aktualijų“ leidiniai.Buhalterių dienos su „AAM aktualijomis“ dalyviai Karvio dvare.2008 m. pradžioje redakcija minėjo 10 metų veiklos sukaktį. Jubiliejaus iškilmės vyko Verslo centro „Europa“ 31 aukšto konferencijų salėje. Nuotraukoje – iškilmių svečiai, laikraščio bičiuliai ir darbuotojai.Vienas pirmųjų konferencijos „Ar vadovas, …

Apie neįgalumą

Vis dar girdime ar skaitome, kad „pensininkams ir invalidams taikoma nuolaida“. Kaip sinonimai vartojami neįgalusis ir invalidas – žodžiai, dėl kurių vartojimo ilgai netilo diskusijos. Nors kalbininkams jie yra lygiaverčiai, tačiau dauguma žmonių, ypač neįgalieji, žodį invalidas norėtų išbraukti ir …

Apie buhalterį – nerimtai…

Buhalteris – tai žmogus, kurio dėka įmonės nebankrutuoja, o jų savininkai ir direktoriai nesėda į kalėjimus. Buhalteris išgelbsti įmones ir padaro jas turtingas, nes visada kažkur randa pinigų. Tai svarbiausias žmogus įmonėje, be kurio verslas neišliktų, nes įmonę uždarytų VMI …

Ieškome geriausių sprendimų

„Bene pats svarbiausias dalykas – suformuota iniciatyvi NBFC vadovų ir darbuotojų komanda“,  – džiaugiasi Antanas Matusa. Kovo 9 d. savo veiklą pradėjo nauja Finansų ministerijos įstaiga – Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), kuris yra atsakingas už centralizuotai tvarkomą įstaigų buhalterinę apskaitą …

Kada įmonė gali pripažinti skolas beviltiškomis ir atskaitomomis iš pajamų?

 Įmonės, ketindamos tam tikrą skolą pripažinti beviltiška, turi įrodyti šios skolos beviltiškumą ir pastangas šiai skolai susigrąžinti.Dokumentai ar kiti įrodymai, kuriais yra įrodomas skolų beviltiškumas ir pastangos susigrąžinti skolas, taip pat nuostatos, kaip yra apskaičiuojamos beviltiškos sumos, yra įteisinti Skolų …

Vertinimai

Ekonomistė Jekaterina Rojaka:„Krizės yra neišvengiamas dalykas: krizių nereikia bijoti, joms reikia tinkamai pasiruošti. Lietuva krizei nėra pasiruošusi: nesukauptas pakankamo dydžio rezervas.“

Rugsėjo mėnesį metinė infliacija – 2,4 proc. Lietuvos bankas prognozuoja. Siūlo atsisakyti popierinių licencijų…

Rugsėjo mėnesį metinė infliacija – 2,4 proc.Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. rugsėjo mėnesį metinė infliacija Lietuvoje buvo 2,4 proc. Tam įtakos turėjo degalų, tepalų, kietojo kuro, daržovių, restoranų ir kavinių, viešojo maitinimo paslaugų, asmens transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, tabako …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki spalio 22 d.(nes spalio 20 diena yra ne darbo diena)Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) teikimas (D)Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., …

ECOFIN – susitarimai PVM klausimais, Europos semestras ir naujosios pinigų plovimo prevencijos direktyvos

Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje pasiektas svarbus susitarimas dėl Tarybos direktyvos pakeitimo, kuriuo siekiama tobulinti esamą PVM sistemą.„Šis politinis susitarimas padės supaprastinti dabar galiojančias PVM apmokestinimo taisykles. Priimti sprendimai suteikia teisinį aiškumą tarp …