Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-23304 2019-07-29 2019 m. liepos 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2279 (toliau – Įstatymas), kuriuo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (trumpoji) (1)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, …

VMI pataria verslininkams iš anksto įvertinti naujus kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacijos reikalavimus

Mokesčių mokėtojai kitąmet, rengdami kontroliuojamųjų sandorių (toliau – KS) kainodaros atitikties ištiestosios rankos principui pagrindimo dokumentus – tiek standartizuotą kainodaros dokumentaciją, tiek laisvos formos dokumentus, kai mokesčių mokėtojui nekyla prievolė rengti kainodaros dokumentacijos, turės vadovautis naujomis kainodaros taisyklėmis. Naujieji reikalavimai …

Kyla klausimų tapus įmonių grupės įmone?

 Įmonei tapus įmonių grupės įmone, kyla klausimų, pagal kokius apskaitos standartus tvarkyti apskaitą, kokį finansinių ataskaitų rinkinį pasirinkti, ar skiriasi reikalavimai, jei patronuojančioji įmonė yra Lietuvoje arba užsienyje.Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje įsikūrusi patronuojančioji įmonė gali apskaitą tvarkyti ir finansines ataskaitas …

Kaleidoskopas

Rugpjūčio 28 d.Sukanka 792 m., kai 1297 m. gimė Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas, Gedimino sūnus.Sukanka 280 m., kai 1749 m. gimė vokiečių poetas, dramaturgas ir filosofas Johanas Volfgangas fon Gėtė.Sukanka 191 m., kai 1828 m. gimė rusų rašytojas Levas Tolstojus.Sukanka …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosURBANIS­TINĖ POLITIKA13159 2019 08 14AM Nr. D1-485 2019 08 13Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimoArchitektūros įstatymo 14 str. 2 …

Kelionė į Šventąją žemę

Izraelyje gyvena 8,712 mln. gyventojų, iš kurių 75 proc. yra žydai, 21 proc. – arabai, o likusi populiacijos dalis nėra priskiriama nei prie vienų, nei prie kitų. Patys žydai sostine laiko Jeruzalę, tačiau dauguma valstybių to nepripažįsta ir Izraelio sostine laiko Tel Avivą. …

Pasaulio ekonomika lėtina apsukas: ar jau laikas prisisegti saugos diržus?

 Pasaulio ekonomikos rodikliai neskatina optimizmo. Išankstiniai rodikliai, kaip pirkimo vadybininkų indeksas (PVI), perspėja dėl toliau besitraukiančios pasaulio gamybos apimties ir lėtėjančio pasaulio ekonomikos augimo. Pagal Vokietijos instituto Ifo apklausos rezultatus, pasaulio verslo ciklo kreivė užtikrintai krenta žemyn. Tačiau kas slypi …

400-asis „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ prenumeratorius – AB „Panevėžio energija“

2020 m. „AAM aktualijų“ metinės laikraščio prenumeratos 400-uoju prenumeratoriumi tapo akcinė bendrovė „Panevėžio energija“, kuri laimėjo elektroninės versijos prenumeratą.„AAM aktualijų“ redakcija kas šimtajam laikraščio prenumeratoriui dovanoja elektroninės versijos prenumeratą, o komplekto ar elektroninės versijos prenumeratoriai gauna „AAM aktualijų“ redakcijos prizą. …

Sodyba vyrų akimis

Sodyba – tai trys viename: so­lia­riumas, vadinamasis fitnesas ir treniruoklių salė.• • •Ar yra gyvenimas sodyboje?Taip, jeigu ten nėra žmonos, uošvės ir daržo…• • •Svetimoje sodyboje ir druska saldi.• • •Susitinka du bičiuliai:– Kaip gyveni? – klausia vienas.– Neblogai, – …

Finansų kontrolė įstaigoje

 Deja, finansų kontrolei įstaigose skiriama nepakankamai dėmesio. Finansų kontrolė turėtų užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šie tikslai:– efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirtį naudojamas įstaigos turtas;– laiku gaunama finansinė informacija, sudaroma tiksli, patikima finansinė atskaitomybė, programų vykdymo ir kitos ataskaitos;– …

Finansinio turto informacijos pateikimas ir analizė (II)

Valentinas BRUŽAUSKASDocentas daktaras Redas MIŠKINISUAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1038) Finansinio turto sudėties, struktūros ir dinamikos analizėFinansinio turto ataskaitinė informacija yra reikšmingas šaltinis jos analizei atlikti. Pagal balanso duomenis tikslinga nustatyti finansinio turto sudėtį vertine išraiška, jo sudėtinių dalių struktūrą …

Vertinimai

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda:„Automobilių mokestis galėtų egzistuoti, bet jis turi būti socialiai jautrus, adekvatus dabartinėms mūsų pajamoms ir neerzinti visuomenės. Tą patį galima pasakyti ir apie visuotinį nekilnojamojo turto mokestį. Reikėtų pradėti nuo prabangos apmokestinimo.“

Dėl darbo santykių įforminimo

 Dažnai tenka išgirsti klausimus, ar gali individualioje įmonėje dirbti (padėti) šeimos nariai ar kiti asmenys, nesudarant su jais darbo sutarties; ar gali mažosios bendrijos nariai dirbti bendrijoje, ar reikia su jais sudaryti darbo sutartį?Sprendžiant klausimą dėl darbo sutarties pasirašymo, Darbo …

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“. Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 24-asis VSAFAS. Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos galės gauti paramą…

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 11-asis VSAFAS „Sąnaudos“Finansų ministro 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas ir …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki rugpjūčio 20 d.Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) teikimas (D)Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), tai jie privalo …

Dėl Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ir papildymo

Nr. (32.42-31-1E)RM-24139 2019-08-07 2019 m. birželio 6 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII‑2197 (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuris įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. ir šio pakeitimo nuostatos bus taikomos apskaičiuojant 2020 …