Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki balandžio 15 d.Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų išskaičiuotas pelno mokestis“ ir FR0640G …

Kodėl atrodo, kad maistas brangsta greičiau, nei didėja pajamos?

 Daugiau nei trečdaliui lietuvių susirūpinimą kelia kylančios maisto produktų kainos. Toks nerimas per gyventojų apklausas pastebimas jau daugiau nei penkeri metai. Vis dėlto, vertinant maisto produktų kainas retrospektyviai, matyti, kad jos per dešimtmetį padidėjo beveik dvigubai mažiau nei pensijos ir …

Atleidimo nuo delspinigių situacijų pavyzdžiai (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1019) Neatskleistos individualios veiklos pajamosLaisvai samdomas darbuotojas (angl. freelancer) 2016 m. nuotoliniu būdu gavo keletą užsakymų sukurti internetines svetaines ir reklaminius projektus. Už kiekvieną užsakymą asmuo gavo atlygį, tačiau tokiai veiklai neturėjo įregistravęs individualios veiklos Tokiu atveju …

2019 m. balandžio mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių ir palūkanų dydžiai

2019 m. balandžio mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius 30Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė216 dienų darbo savaitė25Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1676 dienų darbo savaitė165Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė96 dienų darbo savaitė5 Delspinigių dydžiaiMetaiKetvirtisDelspinigių dydisĮsakymo dataNumeris2019I0,032004-05-14, 3 p.1K-188II0,032004-05-14, …

Ilgalaikio turto amortizavimo apskaitos politikos pasirinkimas

 Vieni iš sudėtingesnių ilgalaikio turto (IT) apskaitos darbų yra jo amortizacijos apskaičiavimas. Siekiant tinkamai tvarkyti šios srities apskaitą, kyla spręstinų problemų. Jų sprendimas susijęs su apskaitos reglamentų nuostatomis ir jų pakoregavimu, tinkamu galimų alternatyvų pasirinkimu bei pateikimu įmonės apskaitos politikoje. IT …

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2018 m., apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-7520 2019-03-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ …

Kaleidoskopas

Kovo 27 d. – Tarptautinė teatro diena. XI Tarptautinio teatro instituto kongrese Vienoje Teatro diena buvo paskelbta švente. Teatro diena minima nuo 1962 m. Tarptautinę teatro dieną Lietuvoje įteikiami „Auksiniai scenos kryžiai“.Sukako 316 m., kai 1703 m. Rusijos caras Petras …

Dėl budėjimo organizavimo

 Darbdavys yra atsakingas už darbo organizavimą įmonėje ir, be abejo, suinteresuotas, kad darbo procesai vyktų kuo efektyviau, operatyviau ir su mažesnėmis išlaidomis. Tam Darbo kodekse (toliau – DK) yra numatyta galimybė nustatyti tinkamiausią darbo laiko režimą, pvz., suminę darbo laiko …

Pagrindiniai socialiniai rodikliai (2019 m. balandis)

Rodiklio pavadinimasRodiklio dydisĮsigaliojimo dataMinimali mėnesinė alga (MMA)555 Eur2019-01-01Minimalus valandinis atlygis3,39 Eur2019-01-012019 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas173 Eur2019-01-01Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2018 m. IV ketv.bruto970,3 Eur neto751,7 Eur15–64 m. amžiaus …

2019 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

Identi­fika­cinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 04098 2019 03 14Nr. 1.4-7.2.6.8 2019 02 26Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas dėl Audito įmonės įrašymo į audito įmonių …

Ar derinate skolas, ar Jums tai yra aktualu?

Atlikdami metinę inventorizaciją, įmonių, įstaigų, organizacijų buhalteriai turi inventorizuoti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, atsargas, išankstines įmokas, pirkėjų skolas, pinigus, skolas tiekėjams, kredito įstaigoms ir kitus įsipareigojimus. Tarpusavio skolos inventorizuojamos, kai skolos suma suderinama su skolininku ar kreditoriumi ir pasirašomi …

Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Valstybės ir savivaldybių įstaigų (toliau – biudžetinės įstaigos) darbuotojų darbo užmokestį (pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 (su vėlesniais pakeitimais)) sudaro:1) pareiginės algos pastovioji dalis (koeficientai, baziniais dydžiais):a) didžiausi koeficientai:– …

Dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

Nr. (18.2-31-2 E) RM-7053 2019-03-07 Vadovaujantis Akcizų įstatymo 61 str. 1 d. 5 punktu, prievolė mokėti akcizus atsiranda už kaitinamojo tabako produktus, gautus iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRADICINIAI AMATAI04019 2019 03 13ŽŪM Nr. 3D-144 2019 03 13Dėl 2008 09 01 įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų …

Efektyvi komunikacija organizacijoje

 Kartais žodžiu „komunikacija“ pakeičiame mums labai įprastą žodį „bendravimas“ (ypač kai kalbame apie dalykines ar darbo situacijas). Taigi prisiminkime siauresnę ir tikslesnę šio žodžio reikšmę. Komunikacija – tai informacijos perdavimas. „Teisinga“ komunikacija organizacijoje turėtų užtikrinti, kad reikiama informacija reikiamu laiku …

Laiminga, dirbdama buhaltere, ir neįsivaizduoja savęs kitur

Daugelis lietuvių mėgsta silkės gaminius, todėl turbūt žino išskirtinio skonio produktus gaminančią įmonę „DESĖ“. G. Kanaševičiaus individualios įmonės „DESĖ“ vyriausioji buhalterė Jūratė Šiaučiulienė šias pareigas eina nuo 1996 m. „Studijavau Lietuvos žemės ūkio akademijoje ekonomikos specialybę, kuri nebuvo nei šeimos tradicija …

Jeigu trūksta jodo…

Kai organizmui trūksta jodo, žmogus darosi lėtesnis, nervingas, jautresnis, priauga svorio, jaučia nuovargį. Ir nors organizmui reikia ypač mažų jodo dozių, tačiau jo vaidmuo yra labai svarbus. Taigi kaip pasirūpinti, kad organizmas gautų jodo?Geriausias jodo šaltinis yra joduota druska. Patariama …