Vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­mos pra­di­nin­kai

Vie­šo­jo sek­to­riaus re­for­mos pra­di­nin­kai Va­do­vau­jan­tis LR fi­nan­sų mi­nist­ro 2008 m. gruo­džio 9 d. įsa­ky­mu Nr. 1K-429 „Dėl vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų 2009 me­tų ata­skai­tų rin­ki­niams reng­ti…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.