Kas yra fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ir kas – fi­nan­si­nės ata­skai­tos

Kas yra fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė ir kas – fi­nan­si­nės ata­skai­tos Pau­lė SVO­RO­BO­VI­ČIE­NĖ Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Ap­skai­tos me­to­do­lo­gi­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Per­skai­čius prof. Jo­no Mac­ke­vi­čiaus straips­nį „Fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.