Per ša­lį ri­ta­si ban­kro­tų ban­ga

Per ša­lį ri­ta­si ban­kro­tų ban­ga Per ket­vir­tį pa­skelb­ti 446 įmo­nių bank­ro­tai Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro duo­me­ni­mis, 2009 m. ant­ro­jo ket­vir­čio pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo 178 683 ne­iš­re­gist­ruo­ti…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.