Kiek­vie­nai biu­dže­ti­nei įstai­gai – bu­hal­te­ris?

Kiek­vie­nai biu­dže­ti­nei įstai­gai – bu­hal­te­ris? Įsta­ty­mas nu­ma­to ke­lis va­rian­tus Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mas nu­sta­to, jog ūkio sub­jek­to ap­skai­tą tvar­ko ūkio sub­jek­to struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys ar­ba vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.