Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­slau­gas tu­ri teik­ti at­sa­kin­gi ir etiš­ki bu­hal­te­riai

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­slau­gas tu­ri teik­ti at­sa­kin­gi ir etiš­ki bu­hal­te­riai „Vi­si, pri­iman­tys į dar­bą bu­hal­te­rį, sa­ko, kad jiems rei­kia bu­hal­te­rio prak­ti­ko, – tei­gia LBAA pre­zi­den­tė Dan­guo­lė…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.