Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys: rengimo reikalavimai, klaidos, nauda (1)

Lina JANAVIČIENĖ
Apskaitos specialistė
 2019 m. sausio 5 d. įsigaliojus 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ pakeitimui (pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.