Ūkininkavimo dvejybinės apskaitos naujovės

Valentinas BRUŽAUSKAS
Docentas daktaras
 Žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264 buvo pakeistos ir nauja redakcija patvirtintos „Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.