“AAM aktualijos” apžvalga 2017-04-04

Aktualijos.lt

gifas
SEMINARAI SU 50 PROC. NUOLAIDA

Daugiau informacijos….


 

Buhalterių diena su LBAA – tai diena be rūpesčių!

Nusimeskite visus rūpesčius ir leiskitės į neapsakomų įspūdžių ir nuotykių dieną su LBAA.

Mes viskuo pasirūpinsime!

Buhalterių dienos su LBAA vieta: Anykščiai, Burbiškio dvaras.

Buhalterių dienos programa:

  • Interaktyvi programa „Miško inventorizacija iš paukščio skrydžio“.
  • Savęs atradimas ir psichologinis tobulėjimas praktinio užsiėmimo „Buhalterio derybiniai gebėjimai – parduok save ir savo darbą“ metu.
  • Buhalterio intuicijos lavinimas etiško elgesio srityje, pasitelkiant visus jutimo receptorius – teorinis/praktinis užsiėmimas.

Registruokitės jau dabar. Tik iki balandžio 1 dienos taikoma speciali kaina! Paskubėkite, nes vietų skaičius ribotas!

Registracija ir informacija: http://www.lbaa.lt/buhalteriu-diena-su-lbaa/


Nepamirškite pratęsti “AAM aktualijos” savaitraščio prenumeratos 2017 metams.

Išankstinė sąskaita čia.

Savaitės apžvalga Nr. 2017/13 (925)
(2017 m. kovo 28 – balandžio 4 d.)
Savaitės klausimas: Ar skubėsite deklaruoti pajamas?

Citata

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Vasario 16-osios akto originalo suradimas – nepaprastai džiugi žinia laukiant Lietuvos valstybės 100-mečio.“

Kronika

Bus paprasčiau teikti PVM sąskaitas faktūras

Verslo atstovai gali duomenis į i. SAF teikti automatiškai perduodami registrus į VMI. Taip suteikiama galimybė savarankiškai administruoti gaunamus pranešimus iš i. MAS. Norėdamas naudotis naująja i. SAF posistemio duomenų teikimo paslauga, mokesčių mokėtojas turi pritaikyti savo kompiuterines sistemas, remdamasis VMI pateiktu programos aprašu, kurį galima rasti apsilankius VMI svetainėje. VMI taip pat siūlo naudotis nauja informacinių pranešimų valdymo funkcija. Galima pasirinkti, kuriuos i. MAS  pranešimus gauti el. paštu, užsisakyti pranešimus tik apie savo pasirinktas paslaugas. Ši funkcija skirta palengvinti ir padėti mokesčių mokėtojui išfiltruoti tik jam aktualią informaciją. Tačiau visi pranešimai bus saugomi i. MAS pranešimų dėžutėje, mokesčių mokėtojai galės juos peržiūrėti jiems tinkamu metu.  

Paramos gavėjų sąraše – ir menininkai

VMI informuoja, kad gyventojai, ketinantys skirti paramą įvairioms visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, fondams ir kt. bei politinėms partijoms, prašymus mokesčių administratoriui turėtų pateikti iki šių metų gegužės 2 d. Šiemet pirmą kartą gyventojai gali paremti menininkus. Paramą galinčių gauti menininkų, kurių šiuo metu yra apie tūkstantį, sąrašas skelbiamas VMI interneto svetainėje. Iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio paramą galima skirti įvairioms organizacijoms, labdaros fondams, įstaigoms ir menininkams bei iki 1 proc. – politinėms partijoms. Tinkamai užpildytą Prašymą (FR0512 formos 3 versija) patogiausia pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS) arba išmaniąją e. VMI programėlę. Taip pat prašymą galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba atsiųsti paštu. Paramos teikėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad nėra galimybės prašymą pateikti per darbdavį, taip pat jau keleri metai VMI nepriima prašymų, kuriuos urmu bando pristatyti paramos gavėjai. Gyventojų, privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki gegužės 2 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nebus nagrinėjami. Gyventojas, nusprendęs tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) remti ilgesnį laikotarpį, iki gegužės 2 d. gali pateikti tik vieną prašymą, o parama bus  pervedama tiek metų, kiek žmogus nurodys prašyme. Maksimalus paramos skyrimo terminas – 5 m.

Darbo kodeksas pateiktas derinti

Parengtas Darbo kodeksas, Užimtumo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymų projektai pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms, socialiniams partneriams ir visuomenei.  Darbo kodekse siūloma nustatyti, kad suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui. Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas per savaitę – 52 val. be papildomo darbo ir netaikant šio maksimalaus darbo laiko budėjimui. Naktinio darbo laiko apskaitinis laikotarpis – 3 mėnesiai. Darbo taryba privaloma, jeigu įstaigoje dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. Sutarta grąžinti kompensaciją dėl kilnojamojo darbo ir lauko sąlygų. Siūloma nustatyti, kad teisei į nedarbo draudimo išmoką reikalaujamas 12 mėnesių nedarbo draudimo stažas būtų įgyjamas per 30, o ne per 24 mėnesius, bei nustatyti, kad nedarbo draudimo išmoka mokama 9 mėnesius. Siūloma įtvirtinti naują socialinių, darbo įgūdžių lavinimo priemonę ir taip ilgai nedirbusiems bedarbiams sudaryti galimybę atkurti ar tobulinti socialinius ir darbo įgūdžius. Paramos mokymuisi priemones siūloma papildyti nauja priemone – savišvietos ir neformaliuoju suaugusiųjų švietimo būdu įgytų kompetencijų vertinimu ir pripažinimu. Siūloma papildyti papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų sąrašą ir nustatyti galimybę asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, ir asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, priskirti papildomai remiamo darbo rinkoje asmens požymį, o siekiant užtikrinti jų integraciją į darbo rinką, taikyti įdarbinimo subsidijuojant priemonę. Sutarta sumažinti sankcijų naštą bedarbio statusą praradusiems asmenims, nepanaikinant jų registracijos teritorinėje darbo biržoje dėl to, kad jie be svarbių priežasčių atsisakė tinkamo darbo, sudaryti individualų užimtumo veiklos planą ir kt. priežasčių ir teikti jiems darbo rinkos paslaugas. Siūloma visoms institucijoms, vykdančioms nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos prevenciją, numatyti galimybę skirti baudas darbdaviams už nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos pažeidimus.

Sugriežtino viešųjų pirkimų sistemą

Seimas priėmė Viešųjų pirkimų, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų ir lydimųjų teisės aktų pataisas, siekdamas užtikrinti vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir projekto konkursų efektyvumą ir skaidrumą. Seimas nepritarė siūlymui panaikinti vidaus sandorių galimybę. Vidaus sandoris galės būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Vidaus sandorių sudaryti negalės valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. Taip pat sugriežtinta atsakomybė už viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, tvarkos pažeidimus. Priimti teisės aktų pakeitimai įsigalios liepos 1 d.

Laisvalaikiui

Antikriziniai pasiūlymai: vietoje didelių sąskaitų išrašinėti daug mažų…

Varduvininkai

Algaudas
Ambraziejus
Eglė
Izidorius


Savaitės vardadieniai

Valiuta

Kiekis

Kursas

GBP

1

0,8526
RUB

1

60.0802
USD

1

1.0661
Savaitės apžvalgą parengė – Olita Montvydienė

Naujausiame numeryje skaitykite:

 Jūsų pageidavimu

Mokesčių administratoriaus pagalba verslui – mokestinė paskola (1)

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Virginija GULEVA Mokesčių specialistė

 Įmonių finansinius sunkumus ne visada lemia neteisingas pajamų ir išlaidų planavimas ar nesugebėjimas planuoti. Neretai finansiniai sunkumai patiriami dėl veiklos sezoniškumo, kai vienu periodu įmonės pajamos išauga, o kitu – sumažėja. Žinoma, esant veiklos sezoniškumui, galima gana tiksliai numatyti pajamas ir …

Specialisto komentaras

Ką verta žinoti apie filialų apskaitą

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Kristina VOLODKOVIČ Apskaitos specialistė

 Lietuvos įmonės steigia filialus ne tik Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse, bet ir trečiosiose šalyse, todėl įmonių buhalteriams kyla klausimų dėl filialų apskaitos tvarkymo ir jų duomenų įtraukimo į įmonės sudaromas finansines ataskaitas. Taip pat …

Situacija ir sprendimas

PVM sąskaitą faktūrą išrašė ne PVM mokėtojas

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Daiva ČIBIRIENĖ MB „Sostinės auditoriai“ vadovė,
auditorė

 SituacijaUAB „A“, ne PVM mokėtoja, vykdo ekonominę veiklą. Ji 2017 m. kovo 20 d. pardavė prekes su PVM UAB „B“. Kitą dieną po prekių pardavimo sandorio (2017-03-21) UAB „A“ įsiregistravo PVM mokėtoja ir išrašė UAB „B“ PVM sąskaitą faktūrą. UAB „A“, …

Vertinimai

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė:„Vasario 16-osios akto originalo suradimas – nepaprastai džiugi žinia laukiant Lietuvos valstybės 100-mečio.“

Savaitės kronika

Darbo kodeksas pateiktas derinti. Griežtins atsakomybę už alkoholinių gėrimų vartojimą viešose vietose. PSD įmokų skola mažėja…

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Darbo kodeksas pateiktas derintiParengtas Darbo kodeksas, Užimtumo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymų projektai pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms, socialiniams partneriams ir visuomenei. Darbo kodekse siūloma nustatyti, kad suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui. Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas …

Klausėte – atsakome

Išlaidų dėl nuotolinio darbo kompensavimas

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Gelminė ŠAREIKIENĖ Mokesčių specialistė

 Ar įmonė gali kompensuoti darbuotojams, kurie dirba pagal nuotolinio darbo sutartį, jų patirtas išlaidas, pavyzdžiui, už interneto paslaugas? Kokius dokumentus darbuotojas turi pateikti įmonei, kad ši jam kompensuotų išlaidas?LR Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 104 „Dėl atskirų …

Atkreipkite dėmesį

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

Nuomonės-atsiliepimai-vertinimai

Ar VMI komentarai dėl materialinių pašalpų apmokestinimo atitinka įstatymų nuostatas?

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Algirdas BARTKEVIČIUS

 Šių metų vasario 14 d. „AAM aktualijų“ Nr. 6 (918) Valstybinė mokesčių inspekcija informacijoje „Pakeistas komentaras“ (VMI rašto Nr. (18.18-31-1E) RM-2793 2017-01-30) komentuoja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 2 punkto pakeitimus. Komentaro 3 punkte nurodoma, kad „valstybės tarnautojams ir …

Informuoja VMI

Dėl papildyto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams, sąrašo

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Nr. (18.2-31-2 E) RM-5965 2017-03-02 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pateikia statybos darbų sąrašą, kuris papildytas pagal LR aplinkos ministerijos VMI prie FM pateiktą papildomą informaciją.Rasa VIRVILIENĖ Teisės departamento direktorė Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos …

Jūsų pageidavimu

LEZ įmonių lengvatos taikymo ypatumai (2)

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Rasa ŠANTARIENĖ Mokesčių specialistė

 Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (924) PavyzdysTarkime, kad LEZ įmonė įregistruota 2017 m. ir tais metais kapitalo investicijos pasiekė 100 000 eurų sumą. LEZ įmonė vykdo architektūros, inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą) veiklą.Pagal PMĮ …

Aiškina VMI

Ko reikia, kad galėčiau naudotis atsargine i. VAZ SMS paslauga?

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Nr. KD-8574 2017-03-15 Pirmiausia Mokesčio mokėtojo vadovas turi patvirtinti atsakingus darbuotojus. Taip pat ir pats vadovas turi atnaujinti savo kontaktinę informaciją, t. y. el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį.Visi i. VAZ naudotojai i. VAZ posistemyje taip pat turi atnaujinti savo …

Aiškina VMI

Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Nr. (18.31-31-1E) RM-6969 2017-03-14 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms bei bendrijoms ir galimai neteisėtai naudojasi mokestinėmis lengvatomis paramai, kuri, pagal LR labdaros ir paramos įstatymo (toliau …

Buhalterio pastabos

Kaip technologijos keičia mūsų pasitikėjimą?

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Rita DINDIENĖ LBAA kolegijos narė,
Etikos komisijos pirmininkė

 Mokslo progresas, technologinės inovacijos neretai keičia žmonių gyvenimus itin netikėtu kampu. Kai kurie kasdieniai dalykai pakito neatpažįstamai ir tai, kas prieš keliasdešimt metų atrodė kaip stebuklas, dabar tampa įprastu dalyku.Apsipirkimas internetu, bepiločiai lėktuvai, išmanieji namai, elektroninės knygos, išmanūs automobiliai, nuotolinis …

Atkreipkite dėmesį

2017 m. balandžio mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių ir palūkanų dydžiai

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

2017 m. balandžio mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius30Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė196 dienų darbo savaitė24Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1526 dienų darbo savaitė157Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė116 dienų darbo savaitė6 Delspinigių dydžiaiMetaiKet­vir­tisDelspinigių dydis (proc.)Įsakymo dataNu­me­ris2017I0,032004-05-14, 3 …

Tai aktualu

Paaiškėjo Darbo kodekso pakeitimo įstatymo projekto kontūrai

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Atidėjus Darbo kodekso (DK) įsigaliojimą nuo liepos 1 d., intensyviai dirbdama, Trišalė taryba aštuoniuose šiais metais vykusiuose posėdžiuose susitarė dėl 19 DK ir kitų Socialinio modelio teisės aktų nuostatų.Daugelis sutartų nuostatų gerina darbuotojų padėtį, lyginant su tomis nuostatomis, kurios įtvirtintos …

Teisininko priimamasis

Mokesčio permoka negalėjo būti įskaityta nepriemokai padengti

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Arūnas ŠIDLAUSKAS Advokatas

 Pareiškėjas (bankrutuojanti individuali įmonė) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo po bankroto bylos iškėlimo susidariusi pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) permoka buvo įskaityta turėtoms mokestinėms nepriemokoms padengti.Atsižvelgiant į LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai …

Socialinė statistika

Socialinių išmokų dydžiai (2017 m. balandis)

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Rodiklio pavadinimasRodiklio dydisĮsigaliojimo dataMinimalioji mėnesinė alga (MMA)380 Eur2016-07-01Minimalusis valandinis atlygis2,32 Eur2016-07-012017 metų bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas130,5 Eur2017-01-01Bazinė mėnesinė alga (BMA)35,5 Eur2015-01-01Bazinis valandinis atlygis0,22 Eur2015-01-01Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių …

Klausimas

Ar Lietuvoje žemdirbiai turi daug lengvatų ir moka mažai mokesčių?

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje eskaluojama tema, kad ūkininkai ir kiti žemdirbiai turi daug mokesčių lengvatų, moka mažai mokesčių ir galimai teikia neteisingus duomenis apie žemės ūkio veiklos pajamas, deklaruoja geresnius veiklos rezultatus, norėdami gauti ES paramą, ir nurodo prastesnius, siekdami …

EBPO ir Lietuva

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (III)

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Dr. Martynas ENDRIJAITIS Finansų ir mokesčių teisininkas

 Teisės apmokestinti pelną paskirstymas, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinęVadovaudamasis EBPO išaiškinimais, toliau nagrinėsiu teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymą, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę. EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) antrojoje nuostatoje įtvirtinta, kad, jeigu susitariančios valstybės …

Nauji teisės aktai

2017 m. kovo mėn. Teisės aktų registre paskelbtų norminių aktų santrauka

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Identifikacinis TAR Nr. ir dataDokumento Nr. ir dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasAktualiausių norminių teisės aktų pagrindinės nuostatos, nuorodos  APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ. AUDITAS 3359 2017-03-01Nr. VA-21 2017-02-28VMI prie FM viršininko įsakymas dėl 2016 04 01 įsakymo Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų …

Aiškina VMI

PVM atskaitos tikslinimas (9)

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Tęsinys. Pradžia Nr. 5 (917) 2. PVM atskaitos tikslinimo prievolės, kai apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, ekonominė veikla kaip kompleksas perduodama kitam PVM mokėtojuiKai apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, ekonominė veikla kaip kompleksas perduodama kitam apmokestinamajam asmeniui, kuris yra PVM mokėtojas, tai perduodamo …

Teisininko priimamasis

Darbuotojų darbo užmokestis ir jo galimas keitimas

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.
Henrikas DAVIDAVIČIUS LR teisėjų asociacijos narys

 Teisinė darbo užmokesčio prigimtisDarbo užmokestis suprantamas kaip darbdavio pinigais mokamas atlyginimas už darbą, kurį darbuotojas pagal darbo sutartį atlieka darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė). Ši prievolė darbdaviui atsiranda iš egzistuojančių tarp darbo sutarties šalių (darbdavio ir darbuotojo) darbo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Mūsų buhalterija

Buhalterio darbas – nuolatinis bėgimas su kliūtimis

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Šiuo metu vis daugiau buhalterių, įgijusių praktinės patirties ir pasitikėjimo savo žiniomis bei gebėjimais, nutaria imtis savarankiškos veiklos. Viena jų – Irena Nikandrovienė. Po 17 m. vyriausiojo buhalterio darbo, nutarė vykdyti savarankišką veiklą – įsteigė įmonę ir teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. …

Kalbos kertelė

Apie daugumą, pusę ir dalį…

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Susirinkime didžioji dauguma akcininkų balsavo prieš įmonių susijungimą. Nuo sausio 1 d. pasikeitė didžioji dauguma mokesčių įstatymų. Taigi kyla klausimas: didžioji dauguma – tai kiek? Sakyti didžioji dauguma turbūt tas pats, kas sakyti sviestas sviestuotas. Jeigu dauguma, tai, savaime suprantama, …

Valiutų kursai

Kelionių maršrutai

Góis – rojus žemėje Portugalijos vidury

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Į Portugaliją nuvykti pavasario pradžioje paskatino dvi priežastys – pavasarinis oras bei puikios tautiečių (lietuvių) rekomendacijos.Nors į šią šalį iš Lietuvos dar nėra tiesioginių skrydžių, Portugaliją gana patogiai galima pasiekti su persėdimais skrendant nebrangiomis oro linijomis.Taigi, užsisakius skrydį likus dviem …

Laisvalaikis – pasukite galvą

Sudoku

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Sudoku

Auksinės mintys

Apie pinigus…

2017-04-04 Nr. 13 (925) Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d.

Pinigai yra nukalta laisvė. F. Dostojevskis• • •Koks skurdžius tas, kuris neturi nieko, išskyrus pinigus. A. Grafas• • •Laikas – pinigai; daugelis žmonių juo moka savo skolas. H. V. Šo• • •Ne kūno jėga ir ne pinigai atneša žmogui laimę, …

Užsiprenumeruokite savaitraštį “AAM aktualijos” 2017 metams!

Reklama:

Leidėjas – © UAB “Apskaitos ir audito žinios” K. Kalinausko g. 11-10, Vilnius
Dėl savaitraščio prenumeratos teirautis tel.: (8 ~ 5) 261 73 63, 210 71 93 el. paštas info@aktualijos.lt
Dėl reklamos teirautis tel.: (8 ~ 5) 210 71 93 el. paštas reklama@aktualijos.lt
Jeigu Jūs turite idėjų, iškilo klausimų, problemų, pastebėjote tesės aktų prieštaravimų – siūlykite temą straipsniui!
SIŪLYTI