- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Padidėjo neapmokestinamųjų pajamų sąrašas


Padidėjo neapmokestinamųjų pajamų sąrašas

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymo įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2006 m. spalio 19d. nustatė, jog gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms taip pat priskiriamos:
– pensijos ir rentos, gautos iš tarptautinių organizacijų (17 str. 1 d. 11 punktas);
– dovanojimo būdu gautos pajamos iš senelių (17 str. 1 d. 19 punktas);
– loterijų laimėjimai, jeigu juos išmoka Europos ekonominės erdvės valstybių narių vienetai, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos (17 str. 1 d. 33 punktas).

Šaltinis:“Valstybės žinios” Nr 111